belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

 

A Staféta füzetek kiadványsorozat múzeumpedagógiai mintaprojekteket bemutató számai (1-20.) online letölthetők ITT  a MOKK Tudástárában.

További információért tekintse meg a mintaprojektekkel kapcsolatos sajtómegjelenéseket.

A mintaprojektek megvalósítását támogató szakmai napról szóló írásunk ITT érhető el.

 

Összefoglaló a mintaprojektekről

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című kiemelt projekt stratégiai célja a múzeumok nem formális és informális oktatási szerepvállalásának elősegítése új muzeológiai és múzeumpedagógiai módszertanokon alapuló akkreditált múzeumpedagógiai, múzeumi szakember képzési programok, és kompetenciafejlesztő módszertan kidolgozásával, továbbá a múzeumok társadalmi szerepének erősítése.

A mintaprojektek kapcsolódása a projekt részcéljaihoz:

1. A muzeális intézmények, valamint a köznevelési intézmények közötti szakmai, oktatási-nevelési együttműködés ösztönzése, erősítése, elmélyítése. A múzeumok felkészítése a köznevelés támogatására, ezzel párhuzamosan a köznevelési intézmények érzékenyítése a múzeumok formális oktatást segítő, valamint a nem formális és informális tanulást biztosító kínálatának igénybevételére. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatokból kiinduló módszertani alapkutatások megalapozásával akkreditált képzési programok kialakítása, képzések lebonyolítása, továbbá az intézmények együttműködésével mintaprojektek megvalósítása és szakpolitikai ajánlások elkészítése.

2. A múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére, a társadalmi problémák megoldását támogató, a társadalmi párbeszéd erősítésére irányuló tevékenységekre, az egész életen át tartó tanulás elvein alapuló módszertani alapkutatásokkal, ajánlásokkal, képzésekkel és múzeumi koordinátori szaktanácsadással.

3. A múzeumok felkészítése fenntartható társadalmi tevékenységeik kialakítására, helyi együttműködésekre módszertani alapkutatások és ajánlások, mintaprojektek, továbbá akkreditált képzések segítségével.

4. A múzeumok a felsőoktatási intézmények pedagógia szakos hallgatóinak a mintaprojektek megvalósításába történő bevonásával hozzájáruljanak ahhoz, hogy a pedagógusjelöltek a gyakorlatban ismerjék és tapasztalják meg a múzeumok hasznosíthatóságát, a múzeumi módszerek oktatási, nevelési lehetőségeit a köznevelés támogatásában.

 

A mintaprojektek haszna

A felsorolt stratégiai célok és részcélok elérését szolgálják a projekt keretében elindított mintaprojektek is, melyek egy-egy témában újdonságot alkotnak, katalizátorként működnek, a mintaprojektek során kidolgozott és kipróbált programok és módszerek más muzeális és köznevelési intézmény számára is hasznosíthatóak.

A múzeumok társadalmi szerepének erősítését is segítő mintaprojektek ezen túl olyan jó példák és gyakorlatok megvalósítását segítik és fejlesztik, amelyek alkalmasak az egész életen át tartó tanulás érdekében a különböző kompetenciák, készségek, ismeretek, tudás fejlesztésére, korszerű pedagógiai és andragógiai módszerekkel, (pl. kooperatív módszer, cselekedtetés, participáció stb.) a múzeumokban, múzeumi környezetben, múzeumi lehetőségekkel.

 

A mintaprojektek által érintett témák, szakterületek, intézmények

A megvalósító intézmények és a helyszínek kiválasztása egységes, összetett szempontrendszer szerint történt meg, mely ide kattinta érhető el.

Minden mintaprojekt témája a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében folyó kutatásokhoz illetve a kutatási eredményekre alapozott módszertani fejlesztések egy-egy tematikájához kapcsolódik:

1. Szolgáltató múzeum – kutatás

1.1 Együttműködés múzeum és egyéb szolgáltatók között - vállalkozói/idegen nyelvi/ kommunikációs kompetenciák fejlesztése

1.2 A modern múzeumi interpretáció módszertana

2. Múzeumi szakemberek – kutatás

2.1 Új munkatársként a múzeumban

3. Múzeumpedagógia Magyarországon – kutatás

3.1 Múzeumpedagógiai módszerek a szakképzés támogatására

3.2 Digitalizált gyűjtemények oktatási haszna

3.3 Miénk a múzeum?! Módszertani útmutató a múzeumok önkéntes és IKSZ menedzsmentjéhez

3.4 Múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciafejlesztésére

A mintaprojektek feladata lehet a tehetséggondozás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének segítése, a felzárkóztatás segítése a leszakadás meggátolása, a minőségi tanulás, a minőségi múzeumpedagógia megvalósítása. Ezért bevonásra kerültek olyan múzeumok és iskolák, ahol ez komoly feladatként jelentkezik, és ahol a múzeum közreműködésével segíteni lehet, eredményt lehet elérni.

A projekt célja a pedagógusjelöltek érzékenyítésével felhívni a figyelmüket arra, hogy a tanítás, a tanulás folyamatában, a gyakorlatban majd használják a múzeumot. Ezért ahol lehetett, bevonnásra kerültek pedagógusképző felsőfokú intézményeket is.

Szintén horizontális szempont volt, hogy a legfontosabb szakágak is külön-külön, vagy komplexen megjelenjenek, így a történeti muzeológia, a régészet, képzőművészet, néprajz, szabadtéri néprajzi muzeológia, természettudomány, irodalomtudomány stb.

A mintaprojektek megvalósításában új feltételként és szempontként jelent meg, hogy a mintaprojektet kidolgozó és megvalósító múzeum (mintaprojektgazda) egy másik, a témában, az alkalmazott módszerben kevésbé járatos múzeumot is mentoráljon, továbbadja a tapasztalatát, és segítse annak megvalósítását is a másik múzeumnál.

A mintaprojektek elsősorban a köznevelés területén valósulnak meg a formális, a nem formális és informális tanulást támogatják múzeumi lehetőségekkel, módszerekkel. Ezért mintaprojektek megvalósításába minden köznevelési intézménytípus és összesen 5 370 tanuló bevonásra kerül.

 

Mintaprojektgazda intézmények és a mintaprojektek címei regionális bontásban

A mintaprojektek földrajzi lefedettség szempontjából valamennyi régiót érintik. Valamennyi múzeumtípus az érintettek között szerepel, a muzeális intézmények számossága és területi elhelyezkedése, koncentráltsága miatt a Közép-Magyarországi régió is a megvalósítás helyszínei között található.

I. szakasz -  Módszertanhoz kapcsolódó 20 mintaprojekt megvalósítása 

2019.09.01 - 2020.01.31.

Dél - Alföldi régió:

Csongrád megye, Makó, József Attila Múzeum és Városi Könyvtár (területi múzeum):
Hagyma-ma. A szakképzéstől a kreatív iparágakig. – a szakképzéstől a kreatív iparágakig múzeumi katalizálással

 

Dél-Dunántúli régió:

Baranya megye, Hosszúhetény, Nemes János Művelődési Központ – Hosszúhetényi Tájház (közérdekű muzeális kiállítóhely):
Rica, rica kukorica… Tájházi program az óvodások helyi fejlesztéséért

Baranya megye, Pécs, Janus Pannonius Múzeum (megyei hatókörű városi múzeum):
Játszd el magad! - Hátrányos helyzetű, SNI-s, fejlesztésre szoruló tanulók fejlesztése múzeumi módszerekkel

Somogy megye, Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum (megyei hatókörű városi múzeum):
Tárgyak, sorsok, emberek – élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése múzeumi módszerekkel

Somogy megye, Szenna, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szennai Skanzen (területi múzeum):
Mestereknek Mestere - élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése a szakképző iskolák diákjai számára, pályaorientáció

 

Észak-Alföldi régió:

Hajdú-Bihar megye, Berettyóújfalu, Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum (területi múzeum):
Segítünk, hogy segíthess! – IKSZ-történetek a bőröndből: az iskolai közösségi szolgálatosok élményt nyújtó foglalkoztatása a kidolgozott módszertanok, segédletek és minőségbiztosítás felhasználásával

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Damjanich János Múzeum (megyei hatókörű városi múzeum):
KÖZÖS(TÉRBEN)SÉGBEN – Múzeumok a hátrányos helyzetű térségek iskoláiban

 

Észak-Magyarországi régió:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc, Herman Ottó Múzeum (megyei hatókörű városi múzeum):
Közösségi élmény és múzeumi interpretáció középiskolás kortárs csoportok bevonásával – képzőművészet és társadalmi felzárkóztatás

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Zemplén, Zempléni Múzeum (területi múzeum):
DigiMúzeum - digitális gyűjtemények oktatási hasznosítása

Közép - Dunántúli régió:

Fejér megye, Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum – Hetedhét Játékmúzeum (Moskovszky és Réber Gyűjtemény) (közérdekű muzeális kiállítóhely)
Kulturális játszóterek. Óvodások fejlesztése játékmúzeumi módszerekkel – integrált intézményi működés, óvodások és kisiskolások fejlesztése a vizuális kultúra területén

Komárom-Esztergom megye, Esztergom, Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum (országos szakmúzeum):
Víz-kör. Élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése a szakképző iskolák diákjai számára, pályaorientáció

 

Közép-Magyarországi régió:

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (országos múzeum):
Ki vagyok én? Én mondom meg! – a kulturális identitás árnyalt értelmezését és megélését célzó múzeumpedagógiai program

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (országos múzeum):
Tied a gyűjtemény! – digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítása

Pest megye, Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum:
Kortársítás - Kortárs képzőművészeti interpretációt segítő és népszerűsítő mintaprojekt

Pest megye, Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum (országos múzeum):
Hová mész? Tied a múzeum! - digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítása

 

Nyugat-Dunántúli régió:

Győr - Moson - Sopron megye, Sopron, Soproni Múzeum (területi múzeum): 
My Story. Közösségi videózás a múzeumban

Vas megye, Sárvár, Nádasdy Ferenc Múzeum (területi múzeum):
Páratlan. Lépésről lépésre egy ismeretlen ismerőssel – muzeális intézmény helyi beágyazódása és hálózatosodása a köznevelési területtel

Vas megye, Szombathely, Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum (megyei hatókörű városi múzeum):
A divat elhalványul, a stílus örök – a szakképzéstől a kreatív iparágakig múzeumi katalizálással

Zala megye, Keszthely, Balatoni Múzeum (területi múzeum):
Az én váram… - Múzeumi mentorálás: szolgáltató múzeum

 

Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiók:

KultúrBónusz kísérleti program

2018.12.01. - 2020.01.31.

A kísérleti programként indított 20. mintaprojekt Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban, 35 muzeális intézmény és 40 köznevelési intézmény bevonásával zajlott le, amelynek keretében 5770 diák vett részt, speciális, nekik kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozásokon.

KultúrBónusz célja, hogy növelje a közoktatásban érintett valamennyi csoport, kiemelten a hátrányos helyzetű gyerekek kultúrához illetve múzeumi tudáshoz való hozzáférését, erősítse az iskolai területre vonatkozó kulturális alapellátást. A mintaprojektben részt vevő általános és középiskolás diákok a tanórákhoz és a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó, a múzeumban megvalósított múzeumpedagógiai programokon ingyenesen vehettek részt.

Link: http://programok.kulturbonusz.mokk.skanzen.hu/

 

II. szakasz -  Módszertanhoz kapcsolódó 8 mintaprojekt megvalósítása 

2020.07.01. - 2020.10.31.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című kiemelt projekt folytatásában lehetőség nyílt 8 módszertanhoz kapcsolódó mintaprojekt megvalósítására. A mintaprojektekben kizárólag a köznevelésben, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl régiókban tanuló diákok vettek részt. A következő intézmények valósították meg a módszertanhoz kapcsolódó mintaprojekteket:

 

 

MINTAPROJEKTEKBEN ÖSSZESEN RÉSZTVEVŐK LÉTSZÁMA

Mintaprojektek (19 db) 2020.01.31-ig

2371 

Kultúrbónusz (20. mintaprojekt)

5770 

Mintaprojekt (8 db) folytatása (2020. 07.01. - 2020.10.31.)

1117 

 

Mintaprojektek finanszírozása

 

I. szakasz

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című kiemelt projekthez kapcsolódó 19 mintaprojekt megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg:

nettó 57.486.000 Ft, bruttó 72.390.000 Ft

A keretösszeg mintaprojektenként:

min. bruttó 1.500.000 Ft – max. bruttó 3.810.000 Ft.

 

II. szakasz

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című kiemelt projekt folytatásában 8 módszertanhoz kapcsolódó mintaprojekt megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg:

Nettó 8.075.991 Ft, bruttó 10.256.508 Ft.

A keretösszeg mintaprojektenként:

min. bruttó 436.362 Ft - max. 2.175.376 Ft.

 

 

Mintaprojektek ütemezése

 

Mintaprojektek előkészítő szakasza:

2017. március 31 – 2017. május 31.

Mintaprojekt terv elkészítés határideje: 2017. május 31.

Mintaprojektek projektfejlesztési szakasza:

A projektfejlesztési szakasz 2017. június 1-től – 2017. július 30-ig tart

A Részletes projektterv benyújtásának határideje: 2017. július 31.

Szerződéskötés időpontja: 2017. augusztus 31.

Mintaprojektek megvalósítási szakasza:

I. szakasz:

2017. szeptember 1. – 2020 január 31.

II. szakasz:

2020. július 1. - 2020. október 31.

Disszemináció szakasza:

2018. október 1-től

Konferencia megszervezése a mintaprojektek tapasztalatainak ismertté tételére.

Mintaprojektek eredményeinek megjelentetése Staféta füzetek online kiadványsorozat 1-20. számában.

Utánkövetés szakasza:

2018. október 1. - 2020. október 31.

Eredményességvizsgálat: Minden mintaprojekt megvalósító egységes szempontrendszer szerint a mintaprojekt lezárulta után eredményességvizsgálatot folytat, amelyben az előzetesen meghatározott, várt szociális és tanulási eredmények elérését vizsgálják.