belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Pályázat egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkák támogatására

A pályázat célja

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának nyílt pályázata múzeumok, levéltárak, könyvtárak részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására. A kollégium feladatának tekinti a könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületek olvasó-, kutató- és látogatóbarát kulturális szolgáltatásainak fejlesztését, a három szakterületet egyaránt érintő közös projektek létrehozását.


Pályázók köre
 • Könyvtár: hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) egyházi könyvtárak, közoktatási és felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és közkönyvtárak. A nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.
 • Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, határon túli jelentős magyar vonatkozásokkal bíró levéltári intézmények. A nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.Múzeum: hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. A nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.
 • Múzeum: hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. A nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

A pályázat részletei

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

 • Állományvédelem/restaurálás, állományvédelmieszközbeszerzés
 • Egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkáinak támogatására

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió Ft.
Igényelhető támogatás: a kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. október 30.–2014. szeptember 30.
Finanszírozásmódja: elő-/vegyes finanszírozás.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
Egyedi dokumentumok restaurálási költségei (restaurátori tiszteletdíj, szakmai
anyagköltség, szállítás).

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

Elbírálás szempontjai:

 • költségvetés realitása, arányossága,
 • tervezett állományvédelemi beavatkozás kiemelt fontosságú gyűjteményre vagy egyedi dokumentumra irányul,
 • elvégzendő állományvédelmi munka és a pályázói környezet összhangja,
 • dokumentumok helyzete a gyűjtemény egészéhez képest,
 • kiválasztás szempontjai mennyire felelnek meg az egyedi muzeális értékű követelménynek,
 • a kiválasztott anyagok és módszerek mennyire felelnek meg a legmodernebb állományvédelmi elvárásoknak (beleértve a környezetvédelmi szempontokatis).


A pályázat benyújtása

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2013. augusztus 12–én, éjfélig lehet.


A pályázat teljes kiírása itt olvasható:

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozgyujtemenyek_allomany.pdf