belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Pályázat gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására

A pályázat célja

Jelen pályázat a gyermek- és ifjúsági tábor megvalósítását tűzte ki célul (például: nyári tábor, edzőtábor, színjátszótábor, erdei iskola, nyelvtábor stb.). A beküldött pályázatokat a Play Live alapítvány kuratóriuma bírálja el. Figyelembe veszik, hogy a támogatni kívánt tábornak, ki a célközönsége, mekkora a hatóköre, megvalósítható és fenntartható-e. A pályázat szigorúan politika és marketing tevékenység mentes, az ilyen jellegű, események tárgytalanok és nem vehetnek részt a pályázaton. Mindemellett az alapítvány szívesen lát olyan pályaműveket melyek egyéni, de megvalósítható elképzeléseket tartalmaznak és egyeznek szervezet szellemiségével.

Pályázók köre: Gazdasági társaság, civil szervezet, magyarországi székhelyű és határon túli alapítvány, egyesület, magyarországi és határon túli természetes személy, egyéni vállalkozó, szervezet, intézmény

Igényelhető támogatás összege: 200.000 Ft

A pályázat keretösszege: 600.000 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Finanszírozás módja: elő- és utófinanszírozás

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014.05.01.-2014.12.31.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kuratórium nem írja elő.


Az alábbi jogcímekre igényelhető a támogatás:

  • bérleti díj
  • tiszteletdíjak (tanárok, előadók),
  • felszerelés biztosítása,
  • eszközbérlés,
  • technikai költség,
  • utazási költség,
  • szállás,
  • nyomdai költség.


Pályázati feltételek

Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Amennyiben ugyanazon pályázó több pályázatot nyújt be, a nevezési díj összegét pályázatonként köteles megfizetni, azaz minden benyújtott pályázat után külön-külön fizetendő nevezési díj.

A pályázó a pályázati adatlap aláírásával elfogadja a Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány érvényes pályázati szabályzatát.


A pályázat benyújtásának módja

A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Pályázati Adatlap minden releváns kérdésére választ adva, magánszemélyek esetében aláírással, vagy szervezetek, gazdasági társaságok esetében cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani. Az elektronikus úton benyújtott pályázati adatlapot számítógéppel kérjük kitölteni.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonatot, társasági szerződést vagy alapító okiratot (másolatban), természetes személy esetén a személyigazolvány, lakcímkártya és adókártya fénymásolatát. Továbbá csatolni kell a nevezési díj megfizetését igazoló dokumentumot.

A pályázatot postai és elektronikus példányban, e-mailen is, pdf formátumban, egy dokumentumban, el kell juttatni az Alapítvány számára. Az elektronikusan benyújtott dokumentum címe a pályázó neve nagybetűvel. Pl.: MINTA TAMÁS.

Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről. A postai borítékon fel kell tüntetni a „tábor" jelszót. E-mailen történő pályázat benyújtásánál a tárgy mezőbe kérjük beírni a „tábor" jelszót.

Postai úton: 1156 Budapest, Nyírpalota út 42. 2/6.
E-mailben: playlivealapitvany@gmail.com

A benyújtás határideje: 2014. április 30. éjfél

Határidőben benyújtott pályázatnak az a pályázat minősül, melyet a határidőig e-mail útján megküldtek, és a határidő napján postára adtak.

A határidőn túl nincs lehetőség pályázatot benyújtani, a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.


Nevezési díj: A pályázaton való indulás feltétele a nevezési díj befizetése. A pályázó nevezési díj címen 8.000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre. Érvénytelen pályázat esetén sem kerül visszafizetésre a nevezési díj.


Nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai

(rózsaszín) csekken kell az Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány 10103881-04781200-01003006 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázó (szervezet) nevét.


A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a Play Live Alapítvány kuratóriuma a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 30 munkanapon belül elbírálja. A kuratórium döntését valamennyi elbírálási szempont együttes figyelembevételével, szabad mérlegeléssel hozza meg, döntéséről a pályázók a döntést követő legkésőbb 10 munkanapon belül e-mail fiókjukon keresztül értesítést kapnak.

Elbírálás szempontjai:

- projekt hatóköre, mérete,

- projekt nyilvánossága,

- projekt technikai színvonala,

- projekt szakmai színvonala,

- költségvetés részletessége, indokoltsága,

- projekt fenntarthatósága,

- pályázati kiírás szerinti formai követelmények betartása.

Eredményhirdetés dátuma: 2014. június 16.

A kuratórium által támogatott pályázat megvalósítására, a Play Live Alapítvány a támogatottal Támogatási megállapodást köt, a támogatási döntéstől számított 30 munkanapon belül.


Érdeklődni lehet: playlivealapitvany@gmail.com

További információ a Play Live Alapítvány honlapján.

Nyitólap

 

 

HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

SZEPTEMBER

26

KEDD

eseménynaptár


  SZEP 28
  csütörtök
 
KULTÚRPALETTA Múzeumi Börze Sopronban
  SZEP 29
  péntek
 
Konferencia Marosvásárhelyen: MÚZEUMI ÖRÖKSÉG ÉS MÚZEUMI KOMMUNIKÁCIÓ
  OKT 02
  hétfő
 
ÚJ MÚZEUMI IRÁNYOK 7.0 Veszprémben
  OKT 12
  csütörtök
 
Megyei szakmai nap Dunaújvároson
legfrissebb híreink


2023. 09. 08.
Arany Süni Vándordíj
2023. 09. 05.
Kurta Mihály: Múzeumandragógia reziliencia – Szakandragógia-történeti visszatekintés
2023. 08. 17.
Most mutasd meg!
Skanzen hírek


2023. 09. 11.
Hagyományaink vendégségben
2023. 08. 23.
Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje a Skanzenben