belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Pályázat szakmai, módszertani kiadványok előkészítésére


A pályázat célja

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának nyílt pályázata múzeumok, levéltárak, könyvtárak részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására. A kollégium feladatának tekinti a könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületek olvasó-, kutató- és látogatóbarát kulturális szolgáltatásainak fejlesztését, a három szakterületet egyaránt érintő közös projektek létrehozását.

Pályázók köre

Könyvtár: nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak, felsőfokú könyvtáros képző intézmények vagy azok fenntartói, szakmai szervezetek.
Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak vagy azok fenntartója, levéltári szakmai szervezetek.
Múzeum: országos és megyei múzeum vagy azok fenntartója, múzeumi szakmai szervezetek.

A pályázat részletei

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió Ft.

Igényelhető támogatás: max. 500.000 Ft/pályázat.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. október 30.–2014. szeptember 30.

Finanszírozásmódja: elő/vegyes finanszírozás.

Támogatás az alábbi jogcímekre igényelhető

  • tiszteletdíj (szerzői, lektori, szerkesztői, fordítói, fotókészítési) és annak járulékai,
  • vagy a fenti jogcímek számlás kifizetése.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.


Elbírálás szempontjai

  • költségvetés realitása,
  • tervezett kiadvány szakmai megalapozottsága,indokoltsága,
  • tervezett kiadvány várható kulturális hatása, hasznosulása (célközönsége).


A pályázat benyújtása

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2013. augusztus 12–én, éjfélig lehet.

A pályázat teljes kiírása itt olvasható:

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozgyujtemenyek_allomany.pdf