belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Még lehet jelentkezni a Partnerségben a múzeumokkal konferenciára!

Partnerségben a múzeumokkal (In Partnership with Museums) cí­mmel tart kétnapos nemzetközi tudományos konferenciát a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az NMI Művelődési Intézet konzorciuma. A 2017. november 20-21-én Egerben megrendezett konferencia középpontjában a múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények együttműködése és a helyi közösségekkel kialakí­tott partnersége áll, kiemelve a múzeumi intézményekkel való kooperációt. Az intézményközi együttműködésekkel együtt nagy hangsúlyt kapnak a Cselekvő közösségek - aktí­v közösségi szerepvállalás elnevezűsű kiemelt projekt fontos módszertani témái: a közösségfejlesztés, a társadalmiasí­tás, az önkéntesség és az esélyegyenlőség.

A konferencián való résztvétel lehetőséget biztosít arra, hogy jó példákkal, gyakorlatokkal, gazdagíthassa a résztvevők tudástárait a múzeumokkal való együttműködés témáiban, hazai és nemzetközi területeken egyaránt. A konferencia céljaiközött szerepel a projekthez való lehetséges további kapcsolódási pontok feltárása, valamint a projekt eddigi kutatási eredményeinek széles körű szakmai megismertetése is. A konferencia a következő kérdésekre fókuszál: Hogyan valósulhat meg közösségfejlesztés kulturális intézmények és közösségek együttműködésével? A különböző kulturális szakterületek hogyan érhetnek el együttesen eredményeket? Milyen eszközöskkel segítik elő az intézmények a helyi közösségek részvételének megerősödését és a helyi társadalmak összetartozásait?

A konferencián olyan hazai és európai kulturális szakemberek és közösségfejlesztők fognak előadni, akik érintettek vagy érdeklődnek a múzeumokkal való együttműködés iránt.

VÁRJUK MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖNYVTÁRI SZAKEMBEREK REGISZTRÁCIÓJÁT NOVEMBER 15-IG!

A konferencia időpontja: 2017. november 20-21. (hétfő-kedd)

Helyszí­n: Eger, Hotel Eger & Park (3300 Eger, Szálloda u. 13.)

A konferencia angol nyelvű, a plenáris előadásokon szinkrontolmácsolást biztosítunk.

PROGRAM

November 20. hétfő
Partnerségben a közösségekkel


08:30–09:45  Regisztráció

Levezető elnök: Dr. habil. Striker Sándor, Kulturális Sokszínűségért Alapítvány

10:00–10:30
10:05-10:15 Köszöntő: Nagy Zoltán EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár, EMMI
10:20-10:30 Bevezető előadás: Piotr Bienkowski, projektigazgató, Our Museum Program – Paul Hamlyn Foundation, London, Anglia – A közösségi részvétel lehetőségei

10:30–12:10
Plenáris előadások

 • 10:30-10:40 Dr. Cseri Miklós, fÅ‘igazgató, SZNM – Társadalmi kohézió és együttűködés – partnerségben a múzeumokkal
 • 10:45-10:55 Dr. Tüske László, fÅ‘igazgató, OSZK – Társadalmi kohézió és együttműködés – partnerségben a múzeummal
 • 11:00-11:10 Kárpáti Árpád, ügyvezetÅ‘ igazgató, NMI – A közösségi művelÅ‘dési intézmények és a múzeumok együttműködésének lehetÅ‘ségei
 • 11:15-11:35 Dr. Arapovics Mária, szakmai vezetÅ‘, SZNM CSK – CselekvÅ‘ közösségek projekt módszertani fejlesztéseinek és kutatási eredményeinek bemutatása
 • 11:37-11:45 Beke Márton, szakmai vezetÅ‘, NMI CSK – KözművelÅ‘dési szakterület hozzászólása
 • 11:47-11:55 Gulyás EnikÅ‘, szakmai vezetÅ‘ OSZK CSK – Könyvtári szakterület hozzászólása
 • 11:57-12:05 Gyenes Zsuzsa, közösségfejlesztÅ‘, KözösségfejlesztÅ‘k Egyesülete – Közösségfejlesztési szakterület hozzászólása


12:10–12:40 Szünet

12:40–14:00 Plenáris előadások

 • 12:40-13:00 Harvinder Bahra, közösségi partnerség menedzser, British Museum, Anglia – Megosztott élmény a helyi betegek és szociális problémákkal küzdÅ‘ csoportokkalÂ
 • 13:05-13:25 Dr. Bereczki Ibolya ágazati feladatokért felelÅ‘s fÅ‘igazgató-helyettes, SZNM – Magyarországi múzeumi partnerségek – eredmények és lehetÅ‘ségek
 • 13:30-13:38 Dr. Tóth Máté, osztályvezetÅ‘, OSZK – Könyvtári szakterület hozzászólása
 • 13:45-13:53 Dr. Juhász Erika, Kultúrakutatási és Képzési Központ vezetÅ‘je, NMI – KözművelÅ‘dési szakterület hozzászólása


13:55-15:00 Ebéd

15:00–18:20 Szekcióelőadások

Â

15:00-16:00Â

1. szekció: Közösségfejlesztés

Szekcióvezető: Dr. Csonka-Takács Eszter, igazgató, Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága, SZNM

2. szekció: Önkéntesség

Szekcióvezető: Faár Tamara, osztályvezető, SZNM

15:00-15:10

Gulyás Gabriella, főigazgató-helyettes, Petőfi Irodalmi Múzeum

Közösségfejlesztés egy országos múzeumban – a Petőfi Irodalmi Múzeum szerepe és felelőssége

15:00-15:10

Briece Gourdol, Chargé de Mission Territoriale, Franciaország

Képzés mint az önkéntesség támogatásának hatékony eszköze

15:15-15:25

Káldy Mária, főtanácsadó, SZNM MOKK

A Skanzen és a közösségek

15:15-15:25

Joy Todd, igazgató, Múzeumok Partnersége – Oxford University, Oxford, Anglia

Részvétel: az oxfordi University Museums tapasztalatai

15:30-15:40

Pawel Braun, igazgató, J. Conrad Kormányzósági és Városi Könyvtár, Gdansk, Lengyelország

Gamifikáció – hogyan lehet becsábítani az aktív korúakat a könyvtárba?

15:30-15:40

Miszler Tamás, igazgató, Csorba Győző Könyvtár, Pécs

Az önkéntesek mindennapi tevékenysége a könyvtárban

15:45-15:55

Maarja Vaino, igazgató, Tallinni Irodalmi Központ, A. H. Tammsaare and Vilde Muzeum, Észtország

Utcanevek  – Irodalmi fesztivál mint a közösségfejlesztő projekt

15:45-15:55

Dr. Tóth Arnold, igazgató, Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Civilek a műtárgyak között – Otthont találó közösségek a Herman Ottó Múzeumban

Â

16:15–17:15

3. szekció: Esélyegyenlőség

Szekcióvezető: Molnárné Aczél Eszter, főosztályvezető, Budapesti Történeti Múzeum, ICOM Magyarországi Bizottság

4. szekció: Közösségi részvételen alapuló működés

Szekcióvezető: Dr. Kleisz Teréz, tanszékvezető, PTE-FEEK

16:15-16:25

Dr. Béres Judit, adjunktus, PTE
ÉlÅ‘ könyvtár mint az esélyegyenlÅ‘ség eszköze – három év tapasztalatai PécsettÂ

16:15-16:25

Beke Márton, szakmai vezető, NMI CSK
Társadalmiasított módon működő közösségi művelődési intézmények.

16:30-16:40

Molnár József, múzeumpedagógus, SZNM

Fogyatékkal élő és gimnáziumban tanuló serdülők integrált hete a Skanzenben.

16:30-16:40

Bognárné dr. Lovász Katalin, adjunktus, ELTE SEK, Szombathely

A könyvtár és közösségei – miként lehet bevonni a helyi közösség tagjait?

16:45-16:55

Ellen Roters, igazgató, Jugend Muzeum, Berlin, Németország

Minden együtt – Múzeum és iskola együtt a szexuális és gender-sokszínűség elfogadásáért

16:45-16:55

Piotr Bienkowski, projektigazgató, Our Museum Program – Paul Hamlyn Foundation, London, Anglia

Az irányítás megosztása a közösséggel

17:00-17:10

Lengyelné dr. Molnár Tünde, igazgató, Médiainformatikai Intézet, EKE, Eger

és

Kvaszingerné Prantner Csilla, tanársegéd, EKE, Eger
Az infokommunikációs hozzáférés lehetőségei

17:00-17:10

Monika Buczek, tanácsadó, titkárságvezető, Néprajzi Múzeum, Varsó, Lengyelország

A közösségi alapú működis magvalósítása a varsói néprajzi múzeumban


17:20–18:20 Plenáris előadás: Szekcióvezetők összefoglalása

18:45 Vacsora

21:00 Fakultatív program: Esti séta Eger belvárosában, idegenvezetővel


November 21. kedd
Partnerségben a kulturális intézményekkel

10:00–10:15 Bevezető előadás: Sepseyné Dr. Vígh Annamária, főosztályvezető, Közgyűjteményi Főosztály, EMMI – A társadalmi múzeum

10:15–12:15:Plenáris előadások
• 10:20-10:40 Nagy Magdolna, mb. igazgató, SZNM MOKK – A MOKK országos módszertani hatása a múzeumok közösségi szerepvállalásnak elősegítésére
• 10:45-11:05 Petra Zwaka, alapító igazgató, Jugend Museum, Berlin, Németország – Jugend Museum, Berlin – Az interkulturális tanulás és tevékenység tere

• 11:10-11:20 Kérdések

• 11:20-11:40 Uldis Zarins, stratégiai igazgató, Nemzeti Könyvtár, Lettország –Együtt: a lett könyvtárak, múzeumok és egyéb kulturális intézmények közös helytörténeti kutatása
• 11:45-12:05 Maarten van Ditmarsch, Szent Márton Kulturális Központ, Utrecht, Hollandia –
Az aktív közösségi részvétel új lehetőségei az utrechti kulturális intézményekben
• 12:10-12:20 Kérdések

12:25–13:00 Szünet

13:00–14:15 Kerekasztal beszélgetés: Kulturális intézmények együttműködése

Varga Benedek, főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Ellen Roters, főigazgató, Jugend Museum, Berlin, Németország
Pjotr Bienkowski, projektigazgató, Our Museum Program – Paul Hamlyn Foundation, London, Anglia
Bognárné dr. Lovász Katalin, adjunktus, ELTE SEK, Szombathely
Maarten van Ditmarsch, Szent Márton Kulturális Központ, Utrecht, Hollandia

14:20-14:35 A Cselekvő közösségek projekt Community Develpment Methodological Guide (Közösségfejlesztés módszertani útmutató, szerk.: Dr. Arapovics Mária és Vercseg Ilona) című angol nyelvű kiadványának bemutatása

14:40-14:50 Zárszó
Dr. Bereczki Ibolya ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes, SZNM

15:00–16:00 Ebéd

17:00–18:00 Fakultatív program: Dobó István Múzeum megtekintése angol nyelvű tárlatvezetéssel

Kapcsolódó cikkek
MÉG TART A JELENTKEZÉS! A
Nemzetközi konferencia a