belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Ki vagyok én? – szerepjáték Petőfivel

Ki vagyok én? – szerepjáték Petőfivel


Múzeumpedagógiai Nívódíjra beadott pályázat címe: Ki vagyok én? – szerepjáték Petőfivel

Pályázó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Pályázat rövid ismertetése:

A Petőfi Irodalmi Múzeum három pilléren nyugvó, szerepjátékra épülő múzeumpedagógiai koncepciója arra vállalkozik, hogy lebontsa a távolságot Petőfi Sándor kora és a jelenkor között, ezáltal járuljon hozzá a látogatók személyes Petőfi-képének kialakításához. A Ki vagyok én? Nem mondom meg!... Petőfi választásai kiállítás forgatókönyve kezdetektől figyelembe vette a múzeumpedagógia szempontrendszerét, így a látogatót interaktív múzeumpedagógiai pontok fogadják: felpróbálható korabeli jelmezek, forradalmi számítógépes játék, Petőfi digitális lábnyoma a Youtube-on, stb. A kiállításhoz kapcsolódó komplex foglalkozás során a diákok Petőfi Sándor életművét dolgozzák fel egy közösen épített kiállítás formájában: ma használt kommunikációs technikát, stílust, vizuális világot kapcsolva Petőfi életének egy-egy eseményéhez. Kisiskolásokat és családokat invitál kalandjátékra múzeumpedagógia kiadványunk, a Ki vagyok én? kalandfüzet: kitöltője a költő szerepébe lép, különböző döntési helyzetekbe kerül, és választása tükrében lapoz tovább a megjelölt oldalra.

A kezdeményezés megvalósulásának formája:

 1. kiállítás interaktív elemeinek használata múzeumpedagógiai foglalkozások során (1 óra)
 2. Arcostársak és Múltcsempészek foglalkozások (3-3 óra)
 3. Kalandfüzetes kiállításfeldolgozás (1,5 óra)

Célcsoport:

 • Általános iskolások alsó tagozat
 • Általános iskolások felső tagozat
 • Középiskolások
 • Családok, felnőtt látogatók

Kapcsolódás iskolai tananyaghoz:

Magyar nyelv és irodalom:

 • Petőfi Sándor szerzői életműve átfogóbb szempontok, illetve több mű alapján
 • Irodalmi szövegek önálló olvasása, értelmezése
 • Önkifejezés és kreativitás különböző műfajokban
 • Saját vélemény megfogalmazása, mások véleményének meghallgatása, megértése
 • Aktív és passzív szókincs gazdagítása önálló munkával

Művészetek:

 • Nem vizuális információk érzékletes, képi megfogalmazása

Ember és társadalom:

 • Történelmi múlt ismerete
 • Hétköznapi élet ismerete egy adott történelmi korban

Kapcsolódó foglalkoztató anyagok:

Papír alapú kiadványok: Ki vagyok én? - Kalandfüzet a kiállításban

Szerepjátékra épülő múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet általános iskola felső tagozatosai számára döntéshelyzeteken keresztül nyújt lehetőséget a kiállítás és a Petőfi-életút egyéni feldolgozásához.

Digitális, multimédiás eszközök:

Arcra magyar! – arcbehelyettesítő szoftver, az Arcostársak foglalkozás eszköze, a diákok saját Petőfi-kiállításának vizuális eleme. Zárt hozzáférésű, a múzeum számítógépes foglalkoztató termében a programon résztvevők saját arcképüket illeszthetik Petőfi Sándorról, Szendrey Júliáról, Petőfi Zoltánról készült olajfestményekbe, metszetekbe.

Viseletek, öltözetek, jelmezek, kellékek:

Petőfi korát idéző, felpróbálható színészjelmezek (2-2 férfi és női ruházat kalappal) a kiállítás 3. termében található, korabeli vándorszínészi körülményeket idéző színpadon.

A PIM múzeumpedagógiai kezdeményezése egy egyéni Petőfi-kép kialakítása céljából szerepjátékra épül. Így a kalandfüzet kitöltője is Petőfi Sándorként dönthet különböző élethelyzetekben. Célunk, hogy a diákokat egy-egy korszak vagy egy-egy kiállítási tárgy, kézirat behatóbb, alaposabb vizsgálatára ösztönözzük, s a füzet végén megszülethessen egy olyan egyedi Petőfi-visszaemlékezés, amely a diákok saját olvasatában, ugyanakkor valós adatokkal, megfigyelésekkel mutatja be a költő szerteágazó életének egy szeletét.

A megvalósítás tapasztalatai és kommunikációja:

A hatékony kommunikációt jelentős mértékben segítette az egységes arculati terv, mely a marketing-kommunikációs kampánytól kezdve a kiadványokig végigvonult minden hordozó felületen. Mindenhol ugyanazt a képet használtuk: Petőfiről készült egyetlen hiteles ábrázolást roncsoltuk (trasheltük) mai vizuális elemekkel. Ez a tudományos hitelességet és az újszerű megközelítést egyaránt érzékeltette.

A kiállításról a PIM hivatalos Facebook-oldalán, honlapján adunk hírt, a kiadvány népszerűsítésére felhasználjuk a PIM issuu.com (kiadványok terjesztésére szolgáló online közösségi oldal) közösségi oldalát is.

Az új Petőfi-kiállításunk 2012-ben elnyerte az Év Kiállítása díjat.

Mennyiben sikerült az eredeti elképzelést megvalósítani?

Az elképzelés legnagyobb hozadéka a koncepció érvényesülése mind a kiállításban, mind a múzeumpedagógiai foglalkozásokon és a kalandfüzetben. Ez az egységesség

a három pilléren nyugvó, szerepjátékra épülő koncepció tapasztalatunk szerint élővé tette Petőfi alakját, közelebb hozta a diákokhoz kimozdítva szoborszerűségéből. A kezdeményezés sikeressége abban rejlett, hogy a kiállítás koncepciója és a múzeumpedagógiai céljaink egyeztek, így a látogatás során egymást erősítették és erősítik továbbra is. A változatos munkaformák és az új megközelítés egyéni utakat kínáló megoldásai tágabb értelemben hozzájárulnak a múzeumi látogatóvá nevelés általános feladatához, pozitív attitűdöt kialakítva a látogatókban.

A pályázat részletes leírása elolvasható itt.