belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Pozsonyból hoztuk: jó gyakorlat szlovák módra

Pozsonyba utazott 2017. június 21-én a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt múzeumi komponensének szakmai megvalósítói csapata, hogy közelebbről is megismerje a Szlovákiában 2010 óta sikerrel futó Kultúra Utalványok programot. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ nem titkolt célja, hogy a projekt keretében megvalósuló módszertani fejlesztések egyikéhez, a „KultúrBónusz” programhoz a szlovák modellel kapcsolatos tanulságokat nagyban felhasználja.

A „KultúrBónusz” tervezett célja, hogy javítsa a közoktatásban érintett valamennyi célcsoport múzeumokhoz való hozzáférését, és ezáltal erősítse a kulturális alapellátást az iskolai területre vonatkozóan. Ezen felül szintén cél, hogy a múzeumok oktatási célú kulturális szolgáltatásai között versenyt is generáljon.

A Pozsonyba tapasztalatszerzésre látogató MOKK csapatot a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában Jarábik Gabriella igazgatónő, a múzeummal kiváló kapcsolatot ápoló pozsonyi Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatója, a szlovákiai program kidolgozásában is részt vállaló Morvay Katalin, valamint Bodó Tamás, a Szlovák Nemzeti Múzeum gazdasági főigazgató-helyettese, a szlovák program egyik kidolgozója fogadta, és adott tartalmas tájékoztatást a Kultúra Utalványok programmal kapcsolatos kérdésekre.

Pozsonyból hoztuk: jó gyakorlat szlovák módra

Bodó Tamástól megtudtuk, hogy a Kultúra Utalványok program esetében a szlovák iskolák és kulturális intézmények egy integrált online felületre regisztrálnak, azaz egy platformon találhat egymásra a kereslet és a kínálat. Egészen pontosan a múzeumok nem speciális programcsomagokat kínálnak a szóban forgó honlapon, hanem teljes meglévő múzeumpedagógiai palettájukkal, intézményként regisztrálva állnak az oktatási intézmények rendelkezésére. A vonalkóddal és vízjellel ellátott, névre szóló, de csoportosan, múzeumban, színházban, tanulmányi kiránduláson vagy moziban november közepéig beváltható, értékpapírnak minősülő utalványok jelenleg diákonként évente négy euró értékben használhatók fel az iskolaigazgatók, illetve a pedagógusok döntése alapján. A regisztrált iskolák teljes státusszal bíró pedagógusai is jogosultak a Kultúra Utalványokra. A múzeumok a náluk beváltott utalványokat egy megadott határidőig, a gazdasági év lezárása előtt regisztrálják a már említett online felületen, és ennek alapján decemberben kapják meg az anyagi kompenzációt fenntartójuktól.

Morvay Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy „megvan a szabadság a kötöttségek ellenére”, a középiskolásoknak is van beleszólása abba, mire fordítsák az utalványokat, hiszen a diákparlamentek rendszeresen megtárgyalják ezt a kérdést. A Kultúra Utalványok a vándorkiállítások és az iskolákba kihelyezett kulturális programok (pl. matinészínházi előadások) esetében is beválthatók, így azok a hátrányosabb helyzetű régiókban lévő oktatási intézmények sem esnek el a lehetőségtől, ahol az egyébként 15 éves korig nagyon kedvező áron – minden elkezdett 50 km-ért 0,3 eurócentért – igénybe vehető vonatutazás nem elérhető, a busszal történő utaztatás pedig nem finanszírozható.

A Kultúra Utalványok használatának elterjedtségére és arányaira kérdezve kiderült, hogy a Szlovák Nemzeti Múzeum esetében például a 2016. évi, összesen 1 millió látogatóból közel 75.000 fő volt az, aki ezzel a lehetőséggel élve érkezett hozzájuk. A számoknál maradva ez azt jelenti, hogy a tavalyi belépőkből összesen származó 3 millió eurós bevételükből egy csekélynek mondható szeletet képviselt a Kultúra Utalványok programra befolyó 75.000 euró. Kisebb muzeális intézmények esetében azonban mégis van jelentősége ennek a bevételi forrásnak is, főleg annak fényében, hogy 2013-tól kezdve minden hónap első vasárnapján ingyenesen látogathatóak lettek a szlovák állami fenntartású múzeumok. A léptékek érzékeltetése céljából álljon itt, hogy a tavalyi évben, Szlovákiában összesen 217.000 általános iskolás és 102.000 középiskolás vett részt a Kultúra Utalványok programban.

Pozsonyból hoztuk: jó gyakorlat szlovák módra

Jarábik Gabriella igazgatónő elmondása szerint a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumába a Kultúra Utalványoktól függetlenül is jelentős számú diák érkezik, hiszen magyarországi, első sorban Nógrád megyei iskolák adják a határhoz közeli Alsósztregován lévő tagintézményükbe, a Madách-kastélyba ellátogató iskolás csoportok közel felét. Éves bevételüknek csupán 10%-át – ezer gyermek után ezer eurót – szerzik meg a Kultúra Utalványok révén.

Az iskolák szeptember közepéig egy online adatbázisban megadják a diáklétszámot, így az általuk a Kultúra Utalványok program kapcsán kiválasztott múzeumok számára is tervezhetővé válnak a kapacitások. A tanév során a legnagyobb kereslet a múzeumok iránt az iskolák részéről az érettségi szünetben mutatkozik. Ezzel együtt a múzeumok az iskolákkal folyamatos kapcsolatot tartanak, online kommunikációval, Hírleveleken és telefonon keresztül évente többször is megszólítják az oktatási intézményeket, illetve a Kultúra Utalványok népszerűsítése céljából hatékonyan együttműködnek a pedagógus szervezetekkel is.

Pozsonyból hoztuk: jó gyakorlat szlovák módra

Az eszmecserét a múzeum kiállításainak (Arany és Madách levelezése, Felcserélt otthonok) közös megtekintése zárta, majd az ebédet követően ellátogattunk a pozsonyi várba is, ahol angol nyelvű szakmai tárlatvezetés keretében ismerhettük meg a Történeti Múzeum kiállításait, köztük a múzeumpedagógiai megoldásokban is bővelkedő Kelták Pozsonyban című tárlatot.

Fotók: Kajári Gabriella, Knob Alexandra és Pető Szabolcs

Megérkezett a MOKK projektcsapata a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumába

Morvay Katalin, Jarábik Gabriella és Bodó Tamás
dr. Bereczki Ibolya ismerteti a MOKK „küldöttség” kérdéseit
Megtekinthettük az eredeti szlovák Kultúra Utalványt
A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma – az Arany és Madách irodalmi barátsága c. kiállítás
Jarábik Gabriella tárlatvezetése – az Arany és Madách irodalmi barátsága c. kiállítás
Felcserélt otthonok c. kiállítás interaktív tárlata
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Felcserélt otthonok
Csapatunk ellátogatott a pozsonyi várban található Szlovák Nemzeti Múzeumba is
Kelta kincsek a fiók mélyén – a Kelták Pozsonyban c. kiállítás a pozsonyi várban
Idegenvezetőnk ismertette az alkalmazott múzeumpedagógiai foglalkozásokat is – a Kelták Pozsonyban c. kiállítás
Szlovák Nemzeti Múzeum, Történeti Múzeum – a Kelták Pozsonyban c. kiállítás múzeumpedagógiai elemei