belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
KOORDINÁTORKERESŐ
Schererné Csécs Teréz
Schererné Csécs Teréz
E-mail: cseteri@romer.hu
Telefon: 36 96/310-588/21, +36 20/457-0429
Megye (működési terület): Győr-Moson-Sopron
Beosztás: könyvtáros
Szakterület: múzeumi menedzsment, múzeumi marketing, múzeumi közművelődési projektek, múzeumi rendezvényszervezés, múzeumi PR és kommunikáció, akadálymentesítés
Munkahelye: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Szakmai önéletrajz

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem-könyvtár szakán szereztem diplomát 1982-ben. 1992 márciusa óta a győri Xántus János Múzeum könyvtárosaként dolgozom. Ebbéli minőségemben is erősen foglalkoztatott a múzeumi tevékenység népszerűsítése. A hely szelleme megfogott, elkötelezett múzeumi dolgozó lettem, szerettem volna, ha minél többen megismernek, megkedvelik kiállításainkat, rendezvényeinket. Közművelődési szakcsoportvezetőként (1996-1998) kezdeményeztem a megyei múzeumi szervezet részvételét a Múzeumi majális rendezvényein, múzeumi bolt létrehozását és műtárgymásolatok készíttetését és árusítását a Xántus János Múzeumban. 2006-2010 között a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága általános igazgatóhelyetteseként még több a lehetőségem volt a múzeumi közművelődés palettájának színesítésére. 2011. január 1-jétől ismét könyvtárosként dolgozom a múzeum szakkönyvtárában.

Végzettség

történelem-könyvtár szakos tanár

Oktatói tevékenység

Publikációk

A Tudományos Gyűjtemény (1817–1841) repertóriuma. Xántus János Múzeum – Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltára, Győr, 1998. 239 p.
A Szép-Literatúrai Ajándék (1821–1827) és a Koszorú Szépliteratúrai Ajándék (1828–1841) A Tudományos Gyűjteményhez repertóriuma. Xántus János Múzeum „Barkóczi-díj” Alapítvány, Győr, 1999. 96 p.

A Tudományos Gyűjtemény Győr megyei előfizetői. In: Győri Tanulmányok 14/15. (1994.) 21-42.
A Xántus János Múzeum Szakkönyvtára. In: Kisalföldi Könyvtáros 1994. 2. sz. 28–33.
A Tudományos Gyűjtemény győri és Győr megyei vonatkozású cikkei, különös tekintettel a korabeli helytörténetírásra. In: Győri Tanulmányok 17. (1996.) 55–75.
Repertórium az ARRABONA 22–34. és 35/1–2. (1986-1996) köteteihez. In: Arrabona 35/1–2. (1996.) 375-401.
Hermán József: A’ gyalázatos egyenetlenség és ditsőséges egyesség... Győr, Streibig Gergely János, 1759. 9 lev. 29 cm. [szócikk] In: „Megvétetett Győr vára” 1598–1998. Emlékkiállítás Győr török alóli felszabadulásának 400. évfordulójára (Artificium et Historia) 4. Kiállítás katalógus, Győr, 1998. 62.
Dr. Jenei Ferenc munkáinak bibliográfiája. In: Arrabona 37/1–2. (1999.) 489–499.
Szent Istvánról és az államalapításról a Tudományos Gyűjteményben. In: Arrabona 38/1–2. (2000.) 195–217.
Győr-Moson-Sopron megye népművészetének válogatott bibliográfiája. In: Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Szerk. Kücsán József, Perger Gyula. Győr, 2002. 533–557.
Posták, postások és a Tudományos Gyűjtemény. In: Posta és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 2002. (2003.) 206–221.
Német nyelvű Streibig-kalendáriumok a Pilcz család levéltárában. In: Arrabona 41/1–2. (2003.) 119–144.
A „tananyaggá válás” első lépései. Kölcsey a korabeli tankönyvekben. In: Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára. Balassi Kiadó-MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2003. 33–34.
A Tudományos Gyűjtemény olvasói a pozsonyi bencés rendházban. In: Mezei Márta 75. születésnapjára. Balassi Kiadó-MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2004. 14–19.
Mezei Márta műveinek válogatott bibliográfiája. In: Mezei Márta 75. születésnapjára. Balassi Kiadó-MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2004. 99–103.
Német nyelvű Spaiser- és Landerer kalendáriumok a Pilcz-család levéltárában. In: Arrabona 42/2. (2004.) 49–66.
A berlini magyar egyesületekről. In: Arrabona 42/2. (2004.) 101–106.
Adalékok Lebstück Mária és Julius Pasche győri éveihez. In: Arrabona 43/1. (2005.) 243–256.
„…kicsoda Kölcsey?” In: Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc 60. születésnapjára. (Szerk. Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya) Ráció Kiadó, Budapest, 2005. 26–38.
Születésnapi köszöntő. In: Arrabona 44/1. (2006.) 621–626.
A Rábaközről a Tudományos Gyűjteményben (1817–1841) (Kitekintéssel a Répce-mellékre és a Tóközre) In: Arrabona 45/1. 2007. 223–236.
Irodalom [bibliográfia] In: Filep Antal: A Kisalföldi ház morfológiai vizsgálata. Bölcsészdoktori értekezés. Budapest, 1969. In: Ház és Ember 19. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre-Győr 2006. [2007.] 92–107.
Gúnyvers radványi Győry Ferenc királyi biztos búcsúztatására. In: Arrabona 45/2. (2007.) 205–222.
Helyismereti kiadványok Győr-Moson-Sopron megye múzeumaiban. In: A múzeumok tevékenysége és szerepe a helytörténet kutatásában. Szolgáltatás – Használó – Könyvtáros. Paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti munkájában?! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. Országos Konferenciája. Győr, 2008. július 9-11. Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr, 127–134.
Szünidő – Ismeretlen kéziratos diákújság a Xántus János Múzeum gyűjteményében. In: Arrabona 49/1. 2011. 93–100.

Társadalmi tevékenység

Ménfőcsanaki Közéleti Klub vezetőségi tagja (1994-2004)

Világosvár Ménfőcsanaki hírek, vélemények című havi lap szerkesztése, kiadói munkái (1996-2004)

Szakmai elismerés
Kérdése van?

NÉV

E-MAIL

AZ ÖN KÉRDÉSE

Kérjük, jelölje a mellékelt lehetőséget.

ELKÜLD