belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Segítő Diákok pályázat diákok és pedagógusok számára

Idén is meghirdetésre került a Segítő Diákok pályázat diákok és pedagógusok számára.

Jelen pályázat azzal a céllal kerül kiírásra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat működő programjait minél jobban megismerhessék az intézmények, diákok, pedagógusok és szülők. A fenti cél érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatot hirdet Magyarországon, a középfokú iskolákban nappali képzésben 2016. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök) számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.


A pályázat szakmai indoklása

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében, amelyben három tényező – oktatás, önkéntesség és társadalmi felelősségvállalás – együttes hatása révén alakulhat ki a másokat segítő attitűd. Fontos cél az élményközpontú pedagógia, illetve a tapasztalati úton történő egymástól való tanulás.
Jelen pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat kívánunk összegyűjteni és közzétenni, amelyek az iskolák épületein belül és azokon kívül is a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be.


A pályázat célja

Célunk azokat a – szakmai zsűri által kiválasztott – működő példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat bevezetését és megvalósítását, illetve azok széles társadalmi körben való megismertetését.

A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.
A pályázat további céljai:
• minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI www.kozossegi.ofi.hu portálon olyan bemutató/bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a közösségi szolgálati tevékenységek szervezésében;
• minél több szereplő, tevékenység és élmény bemutatási lehetőségének megteremtése;
• elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózat-építést;
• minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az iskolai közösségi szolgálat programja.

A pályázat kategóriái:

1. Diák:
„A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló 2016. január 1-je után érettségiző diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

„B” téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók lehetőleg 300 dpi felbontásban, jó minőségben, nyomtatásra alkalmas méretben készüljenek. A pedagógus segítse a diákot a tevékenység kapcsán és tapasztalatait egy ajánló levélben írja le.

2. Pedagógusok:
A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása a törvényben meghatározott nyolc tevékenységi terület valamelyikén. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása, illetve a tevékenységben résztvevő fogadó intézmény szakmai levele.
„A”téma: Intézményen belüli tevékenység leírása: Ebben az esetben nincs szükség a fogadó intézmény támogató levelére, csak abban az esetben, ha valamilyen szervezeten keresztül iskolán kívüli segítettek vonódnak be a programba.
„B”téma: Intézményen kívüli tevékenység egy fogadó intézménynél: Ebben az esetben a fogadó intézmény támogató levele szükséges.
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó több kategóriában pályázhat, de egy kategóriában egy pályázatot adhat be.


A pályázat szakmai követelményei

A bemutatott pályaművekben (kiemelten a 2. kategória A), B) kapjanak szerepet az alábbi szakmai elvek:
• Felkészítés – tevékenység − feldolgozás bemutatása.
• Szociális kompetenciák fejlesztésének megvalósulása tapasztalati tanulás útján.
• A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.
• A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.
• Szabad választás elve: A diákok – a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján – maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket.

A pályamunkák díjazása
A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (kategóriánként maximum 1–5 pályázat, azaz összesen legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg.

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.
Nem részesülhet díjazásban az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósításának módja vagy eredménye
• alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sérthet;
• a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével járhat, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik;
• nem áll összhangban a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakkal.

A pályázatok benyújtásának módja és helye


A pályamunkákat valamennyi kategória esetén elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő diákok 2015.” jelige feltüntetésével az e-mail tárgyában.

1. kategória esetén (diákok)
„A” Film: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatokat aláírva, PDF formátumban és Word formátumban (aláírás nélkül) kell beküldeni, a pályamunkákat pedig mp4 formátumú fájlban a pályázó nevén (vezetéknév¬, keresztnév, kategória) mentve kell e-mailben elküldeni (határidő és cím: lásd a VI. pontban). Rövidfilm és videoklip esetében, amennyiben a beadott pályamű tartalmaz bármilyen nem a pályázó által készített művet vagy annak részletét (zene, film, fotó), akkor a pályamunkához csatolni kell a felhasznált mű készítőinek (kiadó, illetve jogtulajdonos) írásos beleegyezését. Szabadon felhasználható zeneművek érhetőek el az alábbi oldalon: http://freemusicarchive.org
„B” Fotók: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, PDF formátumban és Word formátumban (aláírás nélkül) kell beküldeni, a pályamunkákat pedig a pályázó nevén (vezetéknév¬, keresztnév, kategória) mentve kell e-mailben elküldeni (határidő és cím: lásd a VI. pontban).

2. kategória esetén (pedagógusok és fogadóintézmények)
Az „A és B”témához pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, PDF formátumban és Word formátumban (aláírás nélkül) kell beküldeni (határidő és cím lásd a VI. pontban), illetve a kapcsolódó képi dokumentációt az elektronikus levélhez csatoltan kérjük eljuttatni. A csatolt dokumentumok együttes mérete ne haladja meg a 10MB-ot.
Kérjük, hogy a pályázati anyagot szíveskedjenek megőrizni. A bírálat szempontjából kizárólag az aláírt, és PDF formátumban megküldött pályázati anyagokat tudjuk figyelembe venni. A Word a győztesek esetén segíti a jó gyakorlat Közösségi Szolgálat Portálon való bemutatását.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje


Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu
A pályázatokat 2015. szeptember 15. 24.00 óráig lehet benyújtani, elektronikus formátumban (lásd jelen felhívás, V. pont).

A pályázat során hiánypótlásra határidőn túl nincs lehetőség.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. október 15.

További információk a pályázatról és a benyújtásáról a mellékletben és a következő oldalakon találhatók:

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/105

http://www.ofi.hu/palyazat/segito-diakok-2015

Nyitólap

 

 

HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

SZEPTEMBER

28

CSÜTÖRÖTÖK

eseménynaptár


  SZEP 28
  csütörtök
 
KULTÚRPALETTA Múzeumi Börze Sopronban
  SZEP 29
  péntek
 
Konferencia Marosvásárhelyen: MÚZEUMI ÖRÖKSÉG ÉS MÚZEUMI KOMMUNIKÁCIÓ
  OKT 02
  hétfő
 
ÚJ MÚZEUMI IRÁNYOK 7.0 Veszprémben
  OKT 12
  csütörtök
 
Megyei szakmai nap Dunaújvároson
legfrissebb híreink


2023. 09. 08.
Arany Süni Vándordíj
2023. 09. 05.
Kurta Mihály: Múzeumandragógia reziliencia – Szakandragógia-történeti visszatekintés
2023. 08. 17.
Most mutasd meg!
Skanzen hírek


2023. 09. 11.
Hagyományaink vendégségben
2023. 08. 23.
Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje a Skanzenben