belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Szakértők és mintaprojektek szimbiózisban

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt múzeumi komponenséhez kapcsolódó mintaprojektek módszertani támogatása céljából tartottak szakmai napot 2017. szeptember 13-án Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a projekt mintaprojektgazdái illetve a nagyszabású módszertani fejlesztésbe és kutatásokba bevont szakértők.

Káldy Mária, a projekt szakmai főtanácsadója nyitotta felvezető előadásával a napot, melynek céljaként a szakmai segítségnyújtást jelölte meg ahhoz, hogy a mintaprojektek más múzeumok számára is valóban adaptálható innovációkkal szolgáljanak, és képessé váljanak annak bizonyítására, hogy a múzeum iskolán kívüli oktatási helyszínként növelni tudja a közoktatás hatékonyságát, a kompetenciák fejlesztését hozzájárulva ezáltal a korai - végzettség nélküli - iskolaelhagyók számának csökkenéséhez, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javulásához. Beszédében hangsúlyozta, hogy nagyon jelentős kölcsönhatásban állnak egymással a fogalmi keretekkel, elméleti megfontolásokkal és kutatással foglalkozó szakértők és a módszertani fejlesztéseket „élesben” tesztelő, más muzeális intézmények számára is adaptálható kezdeményezéseket megvalósító mintaprojektgazdák.

Egy májusi és egy júliusi alkalmat követően immár harmadik ízben került sor a projekthez kapcsolódóan szakmai napra, ezúttal azonban a műhely jelleget erősítve három szekcióra bontva, egymással párhuzamosan zajlott a program a bevezető előadást követően. A projekt keretében megvalósuló mintaprojektek gazdái lényegre törő 10 perces prezentációkban ismertették a mintaprojektjük témáját, célkitűzését, alkalmazott módszerét, kapcsolódását a projekt célokhoz, érveltek a mintaprojekt koncepciójának megalapozottsága mellett. Ezt követően 20-20 perces szakmai konzultáció következett, a projekt kutatói és szakértők tettek javaslatokat, ajánlásokat, késztették nézőpontváltásra, a komfortzónából való kimozdulásra a mintaprojektgazdákat.

A három szekció moderátorainak - Bojcsuk Anna koordinátorhálózati munkatársnak, Turcsányi Lilla mintaprojekt felelős munkatársnak és Pacsika Márton módszertani fejlesztésért, minőségbiztosításért és monitoringért felelős munkatársnak - köszönhetően az időkeretek betartása nem okozott gondot, a legkülönfélébb muzeális intézményekből érkező jelenlévők között pedig esetenként egészen mélyre ható beszélgetések, eszmecserék bontakoztak ki. A mintaprojekt gazdák több esetben szakértői minőségben is jelen voltak, és szakmai tapasztalataikat, konstruktív ötleteiket segítő szándékkal megosztották a többi jelenlévővel egy másik mintaprojekt prezentációja vagy egy eltérő témájú szekció során. A mintaprojektek sokszínűsége okán a múzeumpedagógiai elméleti megalapozottságának igényétől kezdve a mintaprojektek múzeumi koordinátori hálózaton keresztül történő kommunikálásán át az üzleti szférával való kapcsolatépítésig bezárólag sokféle tényezőről esett szó a szekciókban.

Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese, egyben a projekt szakmai vezetője zárszavában hangsúlyozta, hogy a szakmai nap sikere alátámasztja, hogy szükséges a projekt kutatási és módszertani szakértőinek összekapcsolása a mintaprojektek megvalósítóival. A szakmai nap másik konklúziója az volt, hogy nagy igény mutatkozik a hasonló, mentoráló jellegű, egyben a kölcsönös tanulást, tudáscserét is támogató alkalmakra a jövőben is. A mintaprojekt megvalósítók igénylik a külső véleményeket, sokrétű tapasztalatok beépítését, míg a szakértők szeretnék látni az elméleti munka gyümölcsét, a kutatási témák, módszertani fejlesztések gyakorlati megvalósulását.

Fotók: Szatmári Zsolt

Fotók: Szatmári Zsolt
Fotók: Szatmári Zsolt
Fotók: Szatmári Zsolt
Fotók: Szatmári Zsolt
Fotók: Szatmári Zsolt
Fotók: Szatmári Zsolt