belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Szeresd Kőbányát, szeresd a családot!

Szeresd Kőbányát, szeresd a családot!


A Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázatra beadott kezdeményezés címe: Szeresd Kőbányát, szeresd a családot!

A pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény és Látványtár

A kezdeményezés tartalma:

A gyermekeink identitástudatának kialakítása; a nemzeti hovatartozás, az önkép, a jövőkép, a történelmi tudat, a vallási és kulturális identitástudat. Ezt a megfelelő én-ismerettel, és nem utolsó sorban, sőt első lépésként a hely történelmi szellemének ismeretével szeretnénk fejleszteni. Legyen, a lakóhely a legkedvesebb az ott élőnek különösen akkor, ha olyan érdekes, gazdag és nagyszerű múlttal, és történelmi személyekkel bír, mint Kőbánya. Sétáink, kirándulásaink során megkeressük hol élt például Gerlóczy, Budapest első alpolgármestere, Bánki Donát, vagy Rottenbiller, hogy csak néhányat soroljak a számtalan történelmi, művészeti és tudományos hírességből.

A lakóhely nem más, mint egy élő múzeum, ahol meg kell találni a benne rejtőző műtárgyakat. Megnéztük és megtanultuk, hogy milyen a szecesszió, a romantika, az eklektika. Megnéztük, hogy mi a szép és a csúnya, közben fagyiztunk, és riportot készítettünk idős emberekkel. „Megtanultunk” fényképezni és archiválni, gyűjteni és selejtezni, kutatni és csodálni, hogy miért is szép és érdekes Kőbánya. Összetalálkoztunk egy csipet építészettel, biológiával, művészettörténettel, geológiával, fizikával, computer-technikával és történelemmel, mindennel, ami érdekelheti a részvevőt.

Emellett tudatosan elővettünk szokásokat a múlt század elejéről és közepéről, amely bár avíttnak tűnhetett, mégis hordoz hagyományaiban olyan erkölcs szabályokat, lelki finomságokat amely, ha megérinti a gyermeket talán egyszer-egyszer, vagy tán gyakran használni is fogja, de biztos, hogy hall róla.

A kezdeményezés megvalósulásának formája:

Bejáró tábor programjában 6 napon keresztül naponta 7 órát, kőbányai 12-18 éves gyerekek, és alkalmanként érdeklődő önkéntes szülők, pedagógusok vettek részt, kb.:30-35 fő. A tábor bázisa: az intézmény erre az alkalomra felszabadított speciális több funkciós terme, amely klimatizált, ülőhelyekkel, munkaasztalokkal, vetítési lehetőséggel és internet elérhetőséggel rendelkezik. Valamint a kirándulások Kőbánya különböző helyszínein tematika szerint, amely naponta játékos elméleti és ahhoz kapcsolódó kreatív manuális foglalkozásokból épült fel − részben frontális, részben csoportos munkamódszerrel − figyelembe véve a fejleszteni kívánt kompetenciákat.

A kezdeményezés múzeumi, kiállítási háttere:

Kőbánya, mint épített környezet (mert a lakóhely nem más, mint egy élő múzeum, ahol meg kell találni a benne rejtőző műtárgyakat − mint épület, emberek, gondolatok – elmélet mentén)

Célcsoport: 10-18 évesek

Kapcsolódás iskolai tananyaghoz:

 • történelem: Árpád-kor, A dualizmus kora a századforduló
 • művészettörténet: romantika, szecesszió, eklektika
 • földrajz: térképek és iránytű
 • geológia: A Triász (kőbányai pincék látogatása)
 • fizika: a budapesti első víztároló működése
 • biológia: Népligeti növénytáblák
 • vizuális nevelés, kézügyesség fejlesztése: vizuális, manuális feladatok
 • formál logika: állandó rendszerezés

Kapcsolódó foglalkoztató anyagok:

Papír alapú kiadványok: A belső foglalkozásokra előkészített szabadpolcos könyvek, kiadványok Kőbánya történetéről, melyeknek egy részét a program kidolgozója írta, vagy lektorálta.

Digitális, multimédiás eszközök: speciális feladat mentén a gyűjtőmunkához

digitális fényképezőgépek,

2 PC állomás,

projektor a képelemzéshez illetve előadás bemutatáshoz

CD minden résztvevőnek archiváláshoz

Demonstrációs tárgyak, műtárgymásolatok:

személyenként az adott témához, feladathoz fénymásolatok (térképek, munkalapok, családfavázak, ornamentika vázlatok, jegyes téglák, közlekedő edény demonstráció, mészkő minták stb.

Szerszámok, nyersanyagok: személyenként az adott témához, feladathoz az alapvető eszközökön kívül

 • fadoboz, alulemez a cizelláláshoz
 • KÖMA anyag és fóliák Gerlóczy emléktábla állításhoz
 • kő-papír-olló képkeret készítéshez
 • kivágós repülőgép makett a 100 éves kőbányai repülés történetéből (Zsélyi Aladár monoplánja)
 • előre gyártott képes matrica, Post-it-ek, genotherm-ek, a Kapcsos könyvhöz


A KAPCSOSKÖNYV

 • (Minta mellékelve)
 • A résztvevők által készült speciális folyamatosan bővíthető munka(tan)könyv, amelynek lapjai részben általam előre elkészített, részben a folyamatban saját maga által kreált oldalakból áll össze. Alapvető eleme: az u.n. iratfűző dosszié, amelynek a borítója műanyag akár előre nyomott, vagy a gyermek által illusztrált felület. Ezzel együtt lényeges tartalma, amelyet előre megkapnak az úgynevezett „Genothermek” különféle funkciókkal, az írható post-itek, a kilyukasztott lefűzhető színes betétlapok és jegyzetbetétek. A foglalkozássorozat alatt kerülnek bele indirekt irányítással a fotók, feladatlapok, térképek, gyűjtött emléktárgyak, speciális matricák digitális formátumok, jegyzetek, címek, sőt személyes dolgok is. Akár több száz oldalassá is fejlődhet a saját KAPCSOS-(emlék)KÖNYV, amely hosszú idők során kísérheti az embert. Kortól függetlenül kezelhető
 • Célunk az volt, hogy egyfajta technikát kínáltunk a rendszerezés, archiválás szakmájában. Így ugyanis a tartalmak különféle elvek szerint bármikor csoportosíthatóak voltak idő, hely, személy stb. szerint, csak át kellett fűzni. Érdekes volt, hogy a gyerekek mennyire szerették naponta hozták-vitték, otthon kiegészítették a saját KAPCSOSKÖNYVÜKET. Egyik-másik munka egészen magas színvonalú rendszerező képességre és gondosságra utalt
 • (A KAPCSOSKÖNYV ajánlott lapjait magam tervezetem és kiviteleztem.)

A megvalósítás eddigi tapasztalatai:

A témahét szinte minden programrészlete 9-19 éves korú fiatalokkal kitűnő sikerrel megvalósult. A csoport korosztályi összetétele is jelezte, hogy nem korfüggő az ilyen irányú érdeklődés. Az ad hoc statisztikák még azt is mutatták, hogy nem feltétlen az úgynevezett „jó családokból” érkezett az érdeklődő csoport. Az önkéntesek is szép számmal vettek rész a munkában, illetve a tanulásban. A legidősebb önkéntesünk jóval túlhaladta a nyugdíjas kort. Az állandó napi gyermeklétszám 29 fő volt, önkénteseink napi átlagot számolva 3 fő volt. A szakmai segítők létszáma rajtam kívül 3 fő volt. A sajtó, érdeklődéssel tartotta számon a programot. Televíziós csatorna is közvetített az események sorából. ATV több időpontban, például 2011. július 14-e csütörtök 12.30 órakor.

A tábort követően a sok résztvevő naponta visszajártaz intézményben kérdéseivel, problémáival, gyakran kérdezve a folytatást. Sőt néhány új fiatal jelentkezett az immáron „társaságnak” nevezett csoportba, hogy folytassa a megkezdett munkát. Nyilvánvalóan az ismeretek átadásán túl a motiváció megtörtént.

Mennyiben sikerült az eredeti elképzelést megvalósítani?

Amíg a gyermek a gyermek nincs számára idő, és minden térben megjelenő alak egy lélek. Minden, ami történik, az számára a mindenkori kezdet. E kezdetben benne foglaltatik a mindenkori most, a mindenkori rácsodálkozás, a mindenkori élet lehetősége. A játék feltárja a megismerés útját, a mese pedig a világ zugaiban lakó alakok felismeréséhez vezet. Minden tudás kezdete az elámulás. Az elámulásból, rácsodálkozásból sarjad a kérdezés. A kérdezés ikertestvére a keresés.

A gyerekek hallatlan kreativitással, aktivitással, tanulási- és kalandvággyal vettek részt.

 1. A játékos kontrollokon beszélgetésekből felderítve sokat tanultak sok készségük, kompetenciájuk kialakult vagy fejlődött, miközben Mi felnőttek, legalább ennyit tanultunk tőlük.
 2. Létrejött tematikához kötött segédanyag, amelyet mi Kapcsos Könyvnek hívunk.
 3. Létrehoztunk egy csoportot, amely szinte biztos, hogy új feladatokat keresve egymáshoz kötődik, születtek új barátságok, társas kapcsolatok.
 4. Biztosan erősítettük az identitásukat.

A motívum elérte célját. Az érdeklődés kiteljesedett a gyerekek körében, akik MA játszottak egy RÉGI VILÁGBAN, amely előrevetíti a JÖVŐJÜKET.

A pályázat részletes leírása elolvasható itt.