belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Tanulmányok, kutatások

Nagy Magdolna - Módli Éva: Múzeumok és közösségeik - Kutatási eredmények

A múzeumok körül szerveződő közösségek jelentős szerepet játszhatnak a lakosság és a település fejlesztéséért felelős szakemberek múzeumról alkotott képének formálásában. De vajon mitől válhat egy múzeumi közösség egy település kulturális életének mozgatórugójává? A 2015 nyarán lebonyolított országos kutatás célja, hogy feltérképezze a múzeumok körül szerveződő közösségeket, és megtalálja azokat a kulcstényezőket, amelyek aktiválhatják, közös cselekvésre motiválhatják a helyi lakosságot.

tovább
 → 


Arapovics Mária, Nagy Magdolna, Szu Annamária (szerk.): A múzeumi terület kutatói szemmel

A múzeumi terület kutatói szemmel című kötetben olvashatóak mindazon kutatások múzeumi területre vonatkozó eredményei, amelyek a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás európai uniós projekt keretein belül születtek. A kutatásokról készült összefoglaló tanulmány rávilágít arra, hogy mit takar valójában a muzeális intézmények közösségi alapú működése. Ezen kívül betekintést nyer az olvasó egy, a Cselekvő közösségek projekttel egyidőben zajló nemzetközi kutatásba is, amely öt ország – közöttük hazánk – muzeális intézményeinek társadalmi szerepvállalását vizsgálta. 

tovább
 → 


Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein (zárótanulmány)

Arapovics Mária – Ponyi László – Bódog András: Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein (zárótanulmány)

A Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt közösségfejlesztési, társadalmiasítási folyamatainak eredményességét, hatását mérni tudtuk a résztvevő, együttműködő partnerek és a lakosság körében. A projekt hároméves megvalósítási időszakában több kutató-fejlesztő tevékenység valósult meg, amelyek eredményeiről egy összefoglaló tanulmány is készült.

 

tovább
 → 


Települési közösségfejlesztési folyamatok vizsgálata Magyarországon

Ponyi László, Kuthy-Megyesi Judit, Sólyom Barbara. Települési közösségfejlesztési folyamatok vizsgálata Magyarországon

A helyi identitás és kohézió erősítése című, TOP 5.3.1-16 és 6.9.2-16 azonosító számú felhívások nyertes projektjeinek eredményeit, hatásait mérő mid-term és ex-post kutatási jelentés

tovább
 → 


A kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal

Sólyom Barbara, Ponyi László: A kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal

A kutatás a 2017-ben a „Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése” címmel készült országos intézményi vizsgálatra és annak mintakeretére épült.

tovább
 → 


Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése

Ponyi László, Arapovics Mária, Bódog András: Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése

Először készült átfogó, reprezentatív felmérés a magyarországi múzeumi-, könyvtári- és közművelődési intézmények társadalmi-közösségi beágyazottságáról. A Cselekvő közösségek projekt célja annak kiderítése volt, hogy milyen hatást gyakorolnak a helyi lakosok és közösségeik a kulturális intézmények tevékenységére, illetve mennyire veszik figyelembe az intézmények a helyi lakossági- és közösségi igényeket. A kutatás azért hiánypótló, mert ugyan minden évben készül statisztika a kulturális intézmények működéséről, az nem terjed ki a társadalmi szerepvállalásuk felmérésére. Ezelőtt nem volt átfogó vizsgálat a partneri együttműködéseik – az önkétesség, az iskolai közösségi szolgálat menedzsmentje és az esélyegyenlőségi elvek megvalósulásának kapcsán. Az eredmények arra mutatnak rá, hogy mindhárom szakterület erős társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik, ugyanakkor akadnak hiányosságok a humánerőforrások, az akadálymentesítés, a közösségi részvételi stratégiák és a rendszeres kutatási munkák terén.

tovább
 → 


Kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatai Magyarországon

Kuthy-Megyesi Judit, Ponyi László: Kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatai Magyarországon

A Cselekvő közösségek projekt által 2019-ben megjelentetett kötet a Magyarországon működő kulturális intézetek társadalmiasítási folyamatait vizsgáló két kutatást, és azok eredményeit foglalja össze. A kiadvány három nagyobb egységből áll. Először bemutatja a fejlesztést megelőző vizsgálatot, amelynek keretében 108 kulturális intézmény dokumentumait elemezték. A második, 2019-es kutatást a fejlesztést követően végezték el, kizárólag azokon az intézményeken, amelyek két évvel korábban is szolgáltattak adatokat. A felmérés hatásvizsgálatát és a hatásmérés eredményeit foglalja össze a harmadik fejezet. Zárásként pedig a két felmérés eredményeinek összehasonlítása és összegzése olvasható a kötetben. A mellékletekben megtalálhatóak a kutatásban résztvevő intézmények nevei, a vizsgálatok szempontrendszerei, illetve azok a kérdések, amelyeket megválaszoltak a felmérés szereplői. 

tovább
 → 


Dúll Andrea: Hogyan lesz a múzeum közösségi hely? Környezetpszichológiai alapvetés

A környezetpszichológiai kutatások szerint a látogatók sokféle motivációs háttérrel keresik fel a múzeumokat. A múzeumlátogatás elsődleges hajtóereje – a tudásvágy és kikapcsolódás szándéka mögött – az igény a társakkal való együttlétre . A múzeum tehát „természeténél fogva” társas tér. Ugyanakkor az együttlét, a társas élmények önmagukban nem garantálják például a hatékony ismeretközvetítést. A tanulmányban áttekintjük, hogy milyen környezetpszichológiai hatásmechanizmusok mentén lehet a múzeum hatékony és élvezetes tudásközvetítő közösségi hely.

tovább
 → 


Nemzetközi jó gyakorlatok feltárása

Nemzetközi jó gyakorlatok feltárása. Külföldi múzeumok közösségfejlesztése, társadalmi szerepvállalása – jó gyakorlatok, esettanulmányok, cikkek, projekt beszámolók

A múzeumok társadalmi szerepvállalására 500 oldal terjedelmű külföldi szakirodalom áttanulmányozása eredményeként számos olyan külföldi példát találtunk, amelyek ötleteket adhatnak a magyar múzeumok számára, gondolatébresztőként szolgálhatnak, vagy akár részben, vagy teljes egészében adaptálhatók is.

tovább
 → 


Delphi jövő kutatás

Ponyi László (szerk.): Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, könyvtári és közművelődési területen

tovább
 →