belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat 2014

A Magyar Néprajzi Társaság Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázatot hirdet.

A hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával pályázhatnak magyarországiak és határon túliak, önkéntes néprajzi gyűjtők egyénileg és csoportosan, néprajzkutatók, pedagógusok és gyermekek.

Pályázat célja

A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok mentésére irányul.

A Magyar Néprajzi Társaság, a Néprajzi Múzeum és szakmai közösségük az önkéntes és hivatásos gyűjtőket saját gyűjtésekre ösztönzi, a dokumentáció segíti nyilvánosságra hozni, az egyéneket és a közösségeket motiválja a hagyományok és a jelenkori élő kultúra eredeti dokumentálására, gyűjtésére, mentésére, megismertetésére.

A pályázat célja továbbá, hogy a néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítókat összegyűjtse és a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal elismerje, jutalmazza. A pályamunkákat a Néprajzi Múzeum Etnológia Adattárában elhelyezze és a további kutatásukat biztosítsa.

A pályázat tárgya

A még tetten érhető tradicionális elemek, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, képzetek, szemléletmód, eredeti anyagok és új kulturális folyamatok gyűjtése, a megújuló és ihlető hagyomány elemek és újraéledő jelenségek dokumentálása minél több fotó és film, hangzó anyag illusztráció által:

 • A hagyományos, gazdasági, kulturális önellátó közösségek többsége már felbomlott vagy átalakulóban van.
 • Fontosnak tartjuk a hagyomány mai, új funkciókkal, intézményes keretek közötti továbbélését és új formáit dokumentálni és elemezni. E kettős szándékunk jegyében állítottuk össze tematikánkat

Pályázható témakörök:

 • A 2014 -es esztendő kiemelt témaköre: Az I. világhárú emlékezete
 • Néprajzoktatás és önképzőkörök
 • Emlékezünk
 • Helyi értékek és kulturális örökségünk
 • Táplálkozás és családi élet
 • Mesterségek, kézművesek, tárgyalkotás
 • Népzene, népdal, néptánc, népi hangszerek, népi játékok
 • Szokások, hiedelmek, vallásosság
 • Közösségek régen és ma
 • Népköltészet
 • Szabadon választott táma

Pályázók köre

Pályázhatnak az amatőr és szakmabeli gyűjtők az alábbiak szerint:

Amatőr magánszemélyek, közművelődési szakemberek, magángyűjtők, muzeológusok, a honismereti és helytörténeti hagyomány egyéni gyűjtői és csoportos gyűjtői, továbbá kézművesek, népzenészek, néptáncosok, népdalénekesek, népi hangszer készítők, a Népművészet Mesterei, a Népművészet Ifjú Mesterei díjazottak, pedagógusok, gyermekek és tanulók.

A nem néprajz szakos képzésben íródott, de néprajzi témájú dolgozatokat is fogadunk, ha azok nem részesültek néprajz szakmai értékelésben. Pályázhatnak szakmabeliek, azaz a gyűjtést önkéntesen végző okleveles néprajzkutatók eredeti és lektorálatlan forrásközléssel, vagy eredeti gyűjtött forrásokon alapuló publikálatlan kutatással. A szakmabeli pályázók esetén kizárólag szakmai lektorálásban a benyújtás napjáig nem részesült munkákat (könyv, tanulmány, cikk) és néprajzos szakemberek által még nem értékelt forrásokat, egyéb gyűjtéseket, anyagokat, pályamunkákat fogadunk be a pályázatra.

Nem pályázhat: OTKA pályázaton szereplő munka, OTDK munka és/vagy néprajz szakon bírált és megvédett szakdolgozat! Nem pályázhat szakmailag lektorált és lektorálással publikált anyag sem. Szakmai lektorálásnak minősül a szakdolgozati bírálat is!

A pályázatre előzetes jelentkezés 2014. március 2-ig lehetséges.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. március 14.

A pályázat részletes kiírása itt megtekinthető.