belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Új múzeumi koordinátorok „bevetésre készen”

Alapozó képzést szervezett a MOKK a kibővült és feladataiban is megújult országos múzeumi koordinátori hálózat újonnan csatlakozott tagjainak 2017. június 27. és 30. között. A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében megvalósult akkreditált képzésnek a Szabadtári Néprajzi Múzeum Konferenciaterme adott otthont. A résztvevők számos, a koordinátori munkájukat megkönnyítő és hatékonyabbá tevő tudásterülettel ismerkedtek meg a 30 órás képzés során. Többek között átfogó képet kaptak a projektről, általánosságban a hálózat eddigi munkájáról és tapasztalatairól, a kapcsolat- és hálózatépítés sajátosságairól, a korszerű múzeumi ismeretátadási módszerekről, a rendezvényszervezés módszertanáról vagy a múzeumi versenyképesség javításának lehetőségeiről.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt európai uniós projekt keretében összesen tíz új, akkreditált képzés indul, ebből hat múzeumi szakembereknek, két képzés pedagógusoknak, kettő pedig kifejezetten az országos múzeumi koordinátori hálózat tagjainak. Ez utóbbi két képzés egymásra épül, hiszen ahogy a már 2006-ban létrejött múzeumi koordinátori hálózat – fejlődve és bővülve – régi és új szerepeket egyaránt betölt, úgy a hálózat tagjai között is vannak régi és új munkatársaink. A mostani, alapozó jellegű képzés legfontosabb célja az új – nemrég csatlakozott – múzeumi koordinátorok felkészítése volt a 2020. január végig tartó szakmai munkára és együttműködésre. A most lezajlott képzést egészíti majd ki a projekt előre haladásával egy, a hálózat egészének, azaz mind a 41 koordinátornak szóló továbbképzés.

A koordinátorhálózat feladatai között szerepel többek között a – múzeumokkal, közgyűjteményekkel, oktatási-nevelési intézményekkel és a Klebelsberg Központ munkatársaival való – megyéken belüli együttműködések fejlesztése, az együtt gondolkodás és a társadalmi párbeszéd szorgalmazása, megyei és helyi múzeumközi szakmai napok szervezése és a könyvtári területen zajló társprojekt segítése. A hálózatot alkotó múzeumi koordinátorok munkájukkal nagyban hozzájárulnak az egész életen át tartó tanulás múzeumi koncepciójának kialakításához és megvalósításához, a látogatói célcsoport – különösen az iskolás korosztály – kompetenciáinak fejlesztéséhez, a tehetséggondozáshoz és a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásához is.

Ahogy azt a korábbi nemzetközi és hazai tapasztalatok is mutatják, a múzeumok a tanórai, azaz formális keretek között zajló oktatást hatékonyan egészíthetik ki olyan, az iskolák által igénybe vett nem formális és informális oktatási szolgáltatásokkal, mint amilyenek a szakkörök, a speciális foglalkozások, a versenyek, a vetélkedők, a táborok, vagy a tanoda típusú fejlesztések. Ennek a célnak az eléréséhez azonban nagyon fontos a múzeumok körében szemléletváltás generálására hivatott koordinátorok felkészítése, korábbi tapasztalatok és a múzeumi szférát érintő új kihívások és elvárások megismerése, a koordinátori munkával járó sajátos szemlélet és tudás átadása, majd alkalmazása a hazai múzeumi életben.

Berepülés, avagy bemutatkozott „A mi múzeumunk”

Új múzeumi koordinátorok „bevetésre készen”

Az alapozó képzés első napján dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese és a projekt szakmai vezetője köszöntötte a résztvevőket. Kovács-Nagy Szilvia, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának programkoordinátora is bemutatkozott, majd felhívta a koordinátorok figyelmét a hamarosan induló regisztrációra. A koordinátorok megtudhatták, hogy az idén szeptember 25. és november 12. között megvalósuló rendezvénysorozat jelmondata „Az ajtó nyitva áll!” lesz, egyik új tematikája pedig Szabó Magda születésének 100. évfordulója apropójából az irodalmi téma köré fog szerveződni.

A délelőtt a projekt csoportvezetőinek (Szabó Lujza, koordinátorhálózat, Hadnagy-Portik Piroska, kutatási és módszertani, Szatmári Zsolt, oktatási és Pető Szabolcs kommunikációs csoport) bemutatkozásával folytatódott. A csoportvezetők röviden összefoglalták – az időközben a hivatalos megnevezés mellett „A mi múzeumunk” rövid, könnyebben megjegyezhető névvel kiegészült – projekt eddigi eredményeit, a jövőbeli feladatokat, valamint hangsúlyozták, hogy a sikeres megvalósításhoz elengedhetetlen a szoros és jó együttműködés a projekt munkatársai és a koordinátorok között. Szabó Lujza, koordinátorhálózati csoportvezető ezt egy metaforával is érzékeltette Wass Albert: Mese az erdőről című írását alapul véve: a koordinátorok is különböző kincsek birtokában vannak és fontos feladatuk ezeket megosztani másokkal. Délután Pogány Judit tréner tartott interaktív módszerekkel koordinátori kompetencia-fejlesztő tréninget.

Egy kis MOKK történelem és gyakorlatok PIM módra

A második nap délelőttjén Káldy Mária, a MOKK szakmai főtanácsadója időutazásra invitálta az új koordinátorokat, és a magyar múzeumok történetét ismertette egészen napjainkig, illetve felhívta a figyelmet az elmúlt időszakban bekövetkezett működési és szemléletbeli változásokra. Ezt követően mesélt a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ – 2015-ig ismert nevén Múzeumi Oktatási és Képzési Központ – létrejöttéről, feladatairól és céljairól, majd a múzeumok és oktatási intézmények közötti szorosabb és hatékonyabb együttműködést segítve interaktív foglalkozásokkal és szituációs feladatokkal zárta az ismeretátadást.

Új múzeumi koordinátorok „bevetésre készen”

A nap második felében Gulyás Gabriella, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató-helyettese a kapcsolatépítés és a hálózatépítés témaköreiben interaktív módszertani feladatokkal folytatta a képzést. A kapcsolatépítésről szóló brainstorming után verset kellett írniuk a koordinátoroknak, majd egy szituációs feladat keretében a résztvevők problémamegoldó képességüket is próbára tehették. A délután a koordinátori munkát segítő múzeumi ismeretátadási módszerek bemutatásával zárult, kiemelt témaként szó esett az iskolák és a múzeumok szoros kapcsolatának fontosságáról, a pedagógiai módszerekről és a tanulási folyamatok megismeréséről.

Egzotikus könyvtártörténet és marketingfogások

Új múzeumi koordinátorok „bevetésre készen”

A csütörtöki programot Zádor Viktória, a projekt egyik oktatásszervezője nyitotta meg, aki bemutatta a koordinátoroknak a MOKK által létrehozott országos múzeumpedagógiai adatbázis, a Múzeumi a’la carte használatát (az adatbázis egyébként „A mi múzeumunk” projekt keretében hamarosan megújul és nemzetközivé is válik). Ezt követően a projekt konzorciumi partnere, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár képviseletében Tóth Judit, a hamarosan létrejövő könyvtári koordinátorhálózat referense könyvtártörténeti ismeretekkel, illetve a múzeumi és könyvtári terület közti együttműködés lehetséges formáival bővítette a képzésen résztvevők tudását.

Az ebédet követően Pető Szabolcs kommunikációs csoportvezető a koordinátorok rendelkezésére álló marketing és PR eszközökről, illetve csatornákról tartott előadást, majd egy csoportos gyakorlati foglalkozás keretében a hírszerkesztés és a fotózás alapjait ismertette. A május végi, ausztriai tanulmányútról készült rövidfilm és a Skanzen legújabb, „Hé ’67!” című időszaki kiállításának megtekintését követően a délután hátralevő részében Szu Annamária, a „Cselekvő közösségek” projekt kutató-fejlesztő csoportvezetője a kulturális statisztikáról és a projektdokumentációról tartott előadást.

Tapasztalatcsere egy „szakmai veteránnal”

Új múzeumi koordinátorok „bevetésre készen”

A képzés záró napjának „levezénylése” teljes egészében Bárd Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársának – és a MOKK egykori koordinátorának – feladata volt. Elméleti előadások és interaktív foglalkozások keretében egyebek mellett arra keresték a választ a képzés résztvevői, hogy mit tehet egy koordinátor az intézménye versenyképességének javítása és jövőképének színesítése érdekében. Ezt követően a koordinátorok játékos foglalkozás révén ismerkedhettek meg egymás munkájával, majd egy szituációs feladat keretében meg kellett győzniük az intézményvezetőjüket a koordinátori hálózatban rejlő lehetőségekről. A nap hátralévő része a rendezvényszervezés – múzeumi területre adaptált – sajátosságainak ismertetésével telt, illetve a négynapos képzés zárásaként konkrét rendezvények egyes fázisait is meg kellett beszélniük a résztvevőknek csoportos együtt gondolkodás keretében.

Fotók: Knob Alexandra

Dr. Bereczki Ibolya köszöntője

A képzésen részt vevő koordinátorok
Káldy Mária előadása
Koordinátorainknak feladtuk a leckét
Gulyás Gabriella foglalkozást tart
Zádor Viktória bemutatta a Múzeumi a'la Carte-ot
Tóth Judit az intézményigazgató szerepében
Sorakozó! - interaktív játék a koordinátori szerepvállalásról