belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A múzeumpedagógiai programról szóló összefoglaló itt olvasható.

Végtelen utazás a Mátra Múzeumban

Interjú Dr. Fűköh Leventével a Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeumának Végtelen utazás – szemelvények a Föld életéből című programjáról a 2013-as Múzeumpedagógia Nívódíjra benyújtott pályázat kapcsán.


A pedagógusok hogyan fogadták a kezdeményezést?

Mivel a pedagógusokkal (iskolavezetőkkel és szaktanárokkal) a múzeumpedagógiai tanévnyitókon és az un. tanári tréningeken, valamint a MOKK információs napokon rendszeresen találkozunk, így részletes tájékoztatást tudtunk adni a tervezett múzeumpedagógiai foglalkozások várható tematikájáról, sőt lehetőség volt/van a pedagógusok észrevételeinek figyelembe vételére is, aminek eredményeként a fogadtatás pozitív volt.

A pedagógusok munkáját milyen módon segítheti a program?

A földtudományi tárgyak oktatása igen alacsony óraszámban történik, ezért a múzeum által kidolgozott oktatási program nem csak kiegészíti az iskolai tananyagot, hanem új ismereteket is nyújt. Fontos ez, mert a Mátra és térsége jelentős ásvány és ősmaradvány lelőhely volt a múltban – ma a bányászat háttérbe szorulásával ez szinte megszűnt – így a helytörténeti oktatásban is jelentőséggel bír. Az egykor begyűjtött anyagok gazdag válogatása a kiállításokban látható, amit a gyűjteményben őrzött tárgyakkal kiegészítve az oktatásban fel is használunk.

A téma feldolgozását foglalkoztató füzet segíti, amit a diákok megkapnak, elvihetik, így azt a pedagógus további munkája során, a múzeumpedagógustól függetlenül is tudja használni az oktatásban.

A gyerekektől milyen visszajelzések érkeztek a foglalkozásokkal kapcsolatban?

A visszajelzések egyértelműen azt jelzik, hogy a gyerekeknek újdonság, hogy eredeti ásványokat, ősmaradványokat közvetlen közelről tudnak tanulmányozni, Sok gyerek először vesz kézbe ősmaradványokat, ami mindenképpen pozitívabb élményt nyújt mint a virtuális tanulmányozás. Sokszor a legjobb visszajelzés, amikor a diák szüleivel jelenik meg a családi napok rendezvényein, s nem egyszer előfordult hogy ott már ő magyaráz a szülőnek, kalauzolja a kiállításban.

Véleményük szerint a mai gyerekek hogyan viszonyulnak az őslénytanhoz, illetve az ásványtanhoz?

Szeretik, és kicsit misztikusnak tartják. Ennek egyik oka, a geotudományok a már említett alacsony iskolai oktatási óraszáma miatt nem sok valódi ismerettel látja el a diákokat. Ugyanakkor az internet, Tv ontja az információkat, ami a gyerekek fantáziáját nagyon megmozgatja. Azonban sok esetben az információk egy része téves, vagy nem rendesen megmagyarázott, ezért igen fontos, hogy az ismeretek szakemberek közvetítésével jussanak el hozzájuk, sőt valódi ásványokat, ősmaradványokat önállóan (tanári muzeológusi segítséggel) tanulmányozhassanak. Szükséges, hogy a „dínó és Jégkorszak őrületben” a rajzfilmek információin nevelkedő gyerekek valós, kézzel fogható élményben részesüljenek.

Felmérésünk szerint pl. a nyári táborokban résztvevő gyerekek egyértelműen az önálló, szakember által vezetett gyűjtő utakat jelölik meg, mint a számukra legérdekesebb programot.

A tapasztalatok alapján milyen következtetéseket lehet levonni a múzeum és az oktatás kapcsolatát illetően?

Mind a már említett példák alapján, de az itt nem említett foglalkozások alapján is megállapítható, hogy szükség van a múzeumokban egyre általánosabbá váló múzeumpedagógiai gyakorlatra. A különböző korosztály számára időben meghirdetett tematikák iránt nagy az igény. Szerencsére a Mátra Múzeum esetében ezt az oktatási intézmények fenntartója is felismerte, s így jelentős támogatást nyújt az iskoláknak, óvodáknak, hogy szervezett formában tudják a gyerekeket elhozni a múzeumi órákra, tárlatvezetésekre.

Ennek eredményeként egy diák iskolai évei alatt több típusú órán is részt tud venni. Ezek azok a diákok, akiknek egy jelentős hányada aztán szüleivel megjelenik a családi napokon, jelentkezik a nyári táborokra.

Tapasztalatunk szerint igen nagy szükség van a tanárokkal folytatott közös gondolkodásra, amit a számukra rendezett foglalkozásokon is igyekszünk elsődlegessé tenni. Ennek érdekében most folyik a helyi Klebersberg Intézményfenntartó Központtal is az egyeztetés, hogy a korábbi évek jó gyakorlatát folytatva mind a tanárokkal, mind a diákokkal a folyamatos kapcsolat fennmaradjon.