belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
KOORDINÁTORKERESŐ
Vidák Tünde
Vidák Tünde
E-mail: vidaktunde@gmail.com
Telefon: 70/387-4063
Megye (működési terület): Somogy
Beosztás: múzeumigazgató, néprajzkutató, andragógus
Szakterület: néprajzi muzeológia, múzeumi rendezvényszervezés, kiállításrendezés, múzeumi kapcsolatépítés, együttműködések, hagyományőrzés és múzeumpedagógia
Munkahelye: Marcali Múzeum, 8700 Marcali, Múzeum köz 5.
Szakmai önéletrajz

2000 óta dolgozom a Marcali Múzeumban, 2012. január 1-től vezetem az intézményt.
Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen végeztem, ahol 2000-ben vettem át etnográfus diplomámat. Azon szerencsések közé sorolom magam, akik már az oklevél átvételekor tudták, hogy végzettségüknek megfelelő álláshelyen kezdhetik pályájukat. Külön értéket jelent számomra, hogy szülővárosom múzeumában, a Marcali Múzeumban dolgozhatok 2000. szeptember 1. óta.
Az elmúlt évtized során lehetőségem volt folyamatosan gyarapítani szakmai ismereteimet azoknak a feladatoknak, projekteknek és képzéseknek köszönhetőn, amelyekben részt vettem, ill. megvalósítottam. Így például 2011-2012-ben két százhúsz órás tanfolyamot végeztem el Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központjában: a Múzeumi vezetői ismeretek és a Kiállításrendezés A-Z-ig c. képzéseket.
Jelenleg a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának másodéves andragógia szakos hallgatója vagyok. Szakosodás keretében felnőttképzési szervező és művelődésszervező szakirányt is választottam, valamint múzeumpedagógia specializációt.
Toleráns, rugalmas, jó kapcsolatteremtő készséggel rendelkező, teljes mértékben pozitív életszemléletű ember vagyok, aki mindig a színvonalas megoldásokra törekszik. Az a szakmai tapasztalat, amelyre az elmúlt években szert tettem, valamint személyes kvalitásaim képessé tesznek arra, hogy Somogy megyében muzeális intézmények, oktatási-nevelési intézmények, ill. egyéb közösségek felé közvetítsem a MOKK által kínált kulturális szolgáltatásokat, valamint a megyében és a Dél-Dunántúli Régióban fellelhető múzeumi tanulási és ismeretszerzési lehetőségeket.
Fontosnak tartom a megye muzeális intézményei között egy jól működő, személyes ismeretségeken alapuló információs hálózat kialakítását. Ennek a kapcsolati hálónak a birtokában könnyebben kerülhet sor szakmai együttműködésekre, közös projektek megvalósítására.
Meglátásom szerint koordinátorként hozzá tudnék járulni ahhoz, hogy a somogyi muzeális intézményekben dolgozó kollégák hatékonyabban bekapcsolódhassanak a múzeumi közéletbe, fejlesszék szaktudásukat a MOKK színvonalas képzései által, s naprakész tudásuk legyen a legújabb muzeológiai, múzeumpedagógiai irányzatok tekintetében. A koordinátorok tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a somogyi, valamint a dél-dunántúli muzeális intézmények szerepe, jelentősége növekedjen a helyi társadalmak szempontjából. Somogyi koordinátor-társa(i)mmal szoros együttműködésben szeretném feladataimat végezni.

Végzettség

Pécsi Tudományegyetem - etnográfus

 

Publikációk

Önálló kötet:
Vidák Tünde: Öt évtized parazsa. A marcali hivatásos tűzoltóság krónikája 1953-2003. Marcali, 2003. 146. p.

Önálló kiadvány, társszerzővel:
Vidák Tünde – Zajcsukné Páhi Katalin: Künzelsau-Marcali. Pillanatképek egy testvérvárosi kapcsolat húsz évéből. Marcali, 2012. 72. p. Magyar-német nyelven.

Könyvszerkesztés:
Vadál Dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek-Csomós család története és tevékenysége. Marcali, 2004. 133. p.

Tanulmányok:
Vidák Tünde: A születés. In Pócs Éva (szerk.): Két csíki falu néphite a századvégen. Európai Folklór Intézet – Osiris Kiadó, Budapest, 2001: 81-136.
Vidák Tünde: Bábtáncoltató betlehemezés Vörsön napjainkban. In Gál Attila (szerk.): A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXV. Szekszárd, 2003: 153-168.
Vidák Tünde:“A vörsi csoda”: a betlehem közösségformáló szerepe. In Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Studia Ethnologica Hungarica VI., L’Harmattan-Marcali Városi Helytöréneti Múzeum. Budapest, 2004: 389-402.
Vidák Tünde: Egy marcali környéki beás nő jövőképe. In: Karancz Gábor (szerk.): Marcali Múzeum. A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum Évkönyve. Marcali, 2007. III./1: 87-92.

Kiállítások, forgatókönyvek:
2002 Az én iskolám egykor és ma. Iskolatörténeti állandó kiállítás a marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. (2002. szeptember 18-tól.)
2004 Historia Ecclesiae Marcaliensis. A marcali templom és plébánia egyház-történeti emlékei. Egyháztörténeti állandó kiállítás a marcali plébánia-templomban. (2004. november 17-től.)
2007 Fateknő, fakanál, fatányér. Beás cigányok a Dél-Dunántúlon. A barcsi Dráva Múzeum és a
Marcali Városi Helytörténeti Múzeum közös kiállítása. Rendezte: Mészáros Ádám – Vidák
Tünde. Marcali, 2007. november 14. – 2008. április 07.
Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban, 2008. április 16. – június 01. között.
Nagyatádon a városi múzeumban 2009. június 09 – augusztus 31. között.
2009 Balaton-Mária-Fürdő. Anno 1896-1945. Helytörténeti állandó kiállítás Balatonmáriafürdőn. (2009. június 06-tól.) Társrendező: Huszár Mihály
2009 Ampolna-Custodia-Velum. Pillanatképek a kéthelyi egyházközség múltjából. Egyháztörténeti állandó kiállítás a kéthelyi plébánián. (2009. szeptember 30-tól.) (Balla Máriával és Huszár Mihállyal közösen.)
2009 Bemutatkozik a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum. Somogyország öröksége - 100 éves a Múzeum című kiállítás keretében. Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár
2012 Néprajzi értékeink. Válogatás a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum néprajzi gyűjteményéből. Marcali-Horvátkút, 2012.
2013 Szőlőhegyek és szüretek. Hagyományos szőlőművelés Kéthelyen és környékén. Állandó fotókiállítás a kéthelyi AX & AX Borászati Látogatóközpontban (négynyelvű szövegekkel), (2013. május 24-től).

Társadalmi tevékenység

Somogy Megyei Honismereti Egyesület
Honismereti Szövetség (Felügyelő Bizottsági tag)
Magyar Néprajzi Társaság
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület
Múzeum Alapítvány, Marcali (kuratóriumi tag)
Kéthelyért Egyesület (alapító tag)

Kérdése van?

NÉV

E-MAIL

AZ ÖN KÉRDÉSE

Kérjük, jelölje a mellékelt lehetőséget.

ELKÜLD