belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

EPALE A felnőttkori tanulás európai platformja

https://ec.europa.eu/epale/hu

Vidák Tünde blogbejegyzése az EPALE portálon - Múzeumok a szakképzésért

A magyar közgyűjteményi területen is elindultak olyan kezdeményezések, amelyek fontosnak tartják a múzeumok szerepvállalását a szakképzés támogatásában. A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001" projekt keretében, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum által kidolgozott, akkreditált szakmai képzési program segíti a múzeumi szakdolgozókat e vállalás teljesítésében. A Múzeumok a minőségi szakképzésért - A szakképzés támogatása múzeumi, kreatív iparági és az élethosszig tartó tanulás kompetenciáit fejlesztő foglalkozásokkal elnevezésű képzés célja a múzeumi szakemberek és a pedagógusok szemléletformálása, érzékenyítése és ismereteinek bővítése a szakképzésben résztvevő tanulók felzárkóztatása, a tehetséggondozás és a pályaorientáció segítése érdekében. A gyakorlatorientált képzés a résztvevőket felkészíti a szakképzésben résztvevő tanulók részére szakmákhoz kapcsolódó, kompetenciafejlesztő, felzárkózást segítő oktatási formák kidolgozására múzeumi környezetben.

     A harminc órás akkreditált képzés résztvevői megismerik a magyar szakképzés történetét, a szakképzéssel foglalkozó iskolák rendszerét, s hogy ezek az intézmények milyen kapcsolatban állnak hazánk múzeumaival. A képzés rávilágít arra, hogy a szakmát tanuló diákok milyen sajátosságokkal rendelkeznek potenciális múzeumi célcsoportként, s bemutatásra kerül számos hazai jó gyakorlat, olyan programok, amikor szakképző iskola és múzeum valósított meg sikeres együttműködést.

     A résztvevők átfogó képet kapnak a kreatív iparágakról, az európai kreatív iparági stratégiákról, valamint nemzetközi perspektívából nyernek betekintést a kreatív iparágak és a múzeumi terület kapcsolódásáról, együttműködéséről.

     A múzeumok mint tanulást motiváló helyszínek segíthetnek a korai iskolaelhagyás megakadályozásában. A szakmát tanuló fiatalokat kompetenciafejlesztő, felzárkózást segítő oktatási formákkal támogatják, és művelődési lehetőségeket nyújtó programokat kínálnak számukra. Az egész életen át tartó tanulás esélyeit biztosítják számos szakmacsoport művelőjének, oktatójának.

     A képzés során a résztvevőknek lehetősége nyílik a múzeumok és a szakképző intézmények együttműködéséről személyes tapasztalatokra szert tenni múzeumi helyszínen vagy szakképző intézményben.

A képzésről további információk az alábbi weboldalon érhetők el:
http://mokk.skanzen.hu/muzeumok-a-minosegi-szakkepzesert-a-szakkepzes-tamogatasa-muzeumi,-kreativ-iparagi-es-az-elethosszig-tarto-tanulas-kompetencia.html

 

Vidák Tünde
2019-01-20