belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

ZÁR(OL)VA

Szerző:
Kaján Marianna
muzeológus
Gödöllői Királyi Kastély Múzeum

ZÁR(OL)VA

A gödöllői kastély főhomlokzata, 1980. (fotó: Fortepan)

A gödöllői kastély titkos élete (1950–1990) címmel nyílt időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban 2018. november 7-én.

A kastély történetének eddig kevésbé ismert időszaka ez, ugyanis az 1950-es évektől egy különleges „társbérlet” alakult itt ki: a déli részben szovjet laktanya, az északi részben a Magyar Néphadsereg Központi Kiképzési Anyagraktára és honvédségi szolgálati lakások, a főépületben pedig Budapest Főváros Szociális Otthona működött.

2018 nyarán – talán az utolsó pillanatban – Faludi Ildikó, Kovács Éva és Kaján Marianna muzeológusok diákok bevonásával kezdtük el kutatni ennek a furcsa 40 évnek még fellelhető emlékeit, történeteit, a kitűzött cél egy időszaki kiállítás létrehozása volt. A kastély ezzel a tárlattal kapcsolódott a 2018-as Ifjúság Éve tematikus rendezvénysorozathoz Gödöllőn.

A projekthez a londoni Wallace Collection 2009/2010-es Shhh… it’s a Secret! című projektjét vettük alapul, de attól nagyon sok ponton lényegesen eltértünk. (Kevés idő állt a rendelkezésünkre, nem tudtunk egy meglévő műtárgy-gyűjteményre alapozni, ill. nem homogén csapattal dolgoztunk.) 2018 tavaszán a Dunakeszi Tankerület iskoláiban hirdettük meg a lehetőséget a gyerekeknek. Két alkalommal tartottunk projekt ismertetőt a kastélyban. Az első foglalkozáson 22 diákkal kezdtük el a munkát, akik 3 féle csoportba jelentkezhettek: kutató, tervező és kommunikációs csoport, de sokan több csoportban is dolgoztak. A csoportok vezetői: kutatók – Kaján Marianna, tervező – Kovács Éva, kommunikáció – Faludi Ildikó. Folyamatos kapcsolattartásra létrehoztunk egy titkos, zárt Facebook-csoportot, de legjobban a messengeren való egyeztetés vált be. Emellett használtuk a közösségi médiát is a gyűjtőmunkához, ez nagy szimpátiát és erős támogatást váltott ki a helyi lakosokból. A diákoknak lehetőséget adtunk, hogy munkájukat iskolai közösségi szolgálatként végezhessék.

ZÁR(OL)VA

Kirándulás a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Hé ’67 című kiállítására (fotó: Patruna Sophie)

A projektben végül 17 diák vett részt: Abai Ábris, Csikós Hanna, Fazakas Csenge, Fazakas Vince, Füstös Fruzsina, Gentischer Gáspár, Kőrösi Kinga, Mácsár Máté, Magyarossy Anna, Mihóky Anna, Nagymáthé Marcell, Patruna Sophie, Podusil Dóra, Radimszky Balázs, Sára Soma, Takács Vilmos, Zámbori Levente, akik Gödöllőről és a környék településeiről érkeztek.

ZÁR(OL)VA

Az első interjú készítés a Skylark együttes tagjaival a Retro Pikniken, 2018. július 14. (fotó: Faludi Ildikó)

A diákokkal végigdolgoztuk az egész nyarat! Hetente-kéthetente szerdánként volt a „projekt-nap”, ezeken az alkalmakon megismerték a kastély épületét, jártak Peller Tamás restaurátor-műhelyében, részt vettek videós alapképzésen Hídi Szilveszter vezetésével, kutattak a Hadtörténelmi Levéltárban, néztek kastélyban forgatott filmeket, ellátogattak kiállításokra, magángyűjteményekbe. Csapat-összekovácsoló kirándulásra Szentendrére vittük el őket, ahol megnéztük a Retro Múzeumot és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Hé ’67 című kiállítását, valamint részt vettünk az ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson. Július közepén Retro-pikniket szerveztük, melynek célja további szemtanúk, riportalanyok felkutatása volt. A gyerekek ekkor készítették el az első interjút a gödöllői Skylark együttes tagjaival. A rövid ideig működő helyi együttes tagjai 1969-ben egy alkalommal a szovjetektől kölcsönkért ponyvás teherautóval jutottak el a fellépésükre. A teherautóért cserébe egy koncertet adtak a zárt katonai laktanyában a kiskatonáknak. Talán az első civilek voltak, akik bejutottak oda.

Augusztusban háromnapos tábort szerveztünk a diákoknak, feszes, intenzív, érdekes programokkal. Tanultak kiállítás-rendezést Kemény Gyulától és Mihalkov Györgytől, a Petőfi Irodalmi Múzeum kiváló munkatársaitól, kreatív írást Istók Panni írónőtől, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgató-helyettesétől, forgattak reklámfilmet az általuk összerakott forgatókönyv alapján. Továbbá interjúk sorát készítették el olyan szemtanúkkal, akiknek személyes emlékeik vannak ezekről a helyszínekről. Emellett még „ásatást” is folytattak a kastély egyik pincéjében, a szociális otthon idejéből való porcelán-töredékeket ástak ki, és Moór Anikó restaurátor segítségével tisztították meg és válogatták szét.  

ZÁR(OL)VA

A kiállítás koncepciójának véglegesítése, 2018. augusztus 16. (fotó: Kaján Marianna)

A tábor végére a megszerzett ismeretek és az addig összegyűjtött tárgyi anyag alapján közösen meghatároztuk a kiállítás célját, célcsoportjait és tematikáját. A kastély egyik katonatiszti szolgálati lakásában „élő” kisfiú, Misi szemszögéből ismerhetjük meg ezt az izgalmas, zárt világot, amely a mai napig hatással van azokra, akik valamilyen formában kapcsolatba kerültek vele. Misi alakját valójában is a kastélyban élt „kastélygyerek”, Emőkey Balázs gyermekkori fotói közül válogatták, aki családjával az egyik szolgálati lakásban lakott. Olyan kiállítást terveztünk, ami arra ösztönzi a látogatót, hogy az esetleges saját emlékeivel kiegészíthesse a látottakat.

ZÁR(OL)VA

A gyerekekkel együtt találtuk ki a kiállítás címét: Zár(ol)va – Egy kastély titkos élete 1950–1990. címmel. A kiállítás logója is megszületett, több változat közül Füstös Fruzsina tervét választottuk ki. A kastély grafikusa, Tóth László is együtt dolgozott a diákokkal a kiállítás plakátján, arculatán.

ZÁR(OL)VA

A diákok az időszaki kiállítótérben, Kovács Éva vezetésével, 2018. szeptember (fotó: Kaján Marianna)

ZÁR(OL)VA

 

A kiállítás fotóanyagának véglegesítése: Fazakas Csenge, Fazakas Vince, Kaján Marianna és Kovács Éva, 2018. október 20. (fotó: Faludi Ildikó)

Szeptembertől még intenzívebb munka várt a csapatunkra. Folytattuk az anyaggyűjtést, megismerték a kiállítótér sajátosságait, nehézségeit, egyre több szemtanúval készült interjú: a kastélygyerekekkel, a Szociális Otthon egykori dolgozóival, a szovjet laktanya orosz tolmácsával, ill. olyan gödöllői lakosokkal, akik rendszeresen bejártak vásárolni a szovjet laktanya Magazinjába (kisbolt). Az interjúkat a gyerekek készítették, ezek láthatók és hallhatók is a kiállításon. (10.) Az iskolai kötelezettségek mellett a diákjaink számára egyre nagyobb kihívást jelentett mindezekre időt szakítani: a legfiatalabbak a 8. évfolyamot kezdték meg, a legidősebbek pedig az érettségire készültek. Főleg gödöllői általános és középiskolák diákjai, de fóti és aszódi középiskolák tanulóival is dolgoztunk. A szemük láttára formálódó produktum miatt azonban egyre nagyobb lelkesedéssel dolgoztak velünk hétvégenként és ünnepnapokon is.

ZÁR(OL)VA

Mácsár Máté és Radimszky Balázs fotókat keretez a kiállítótérben, 2018. november 3. (fotó: Kaján Marianna)

ZÁR(OL)VA

Füstös Fruzsina és Kőrösi Kinga vitrin-rendezés közben, 2018. november 6. (fotó: Kaján Marianna)

A kiállítás építése legalább 2 hetet vett igénybe, melynek nagy részében ugyancsak tevékenyen részt vettek a diákok, pl. fotókat kereteztek és függesztették fel a falra, vaságyat festettek, vitrineket rendeztek be. A kivitelezést a Sämling Kft. munkatársai végezték, Somos András vezetésével, akik ugyancsak először dolgoztak együtt kamaszokkal. (13.) A megnyitóig – Demeter-Guba Erzsébet múzeumpedagógus statisztikája szerint – 1275 óra munkát fordítottak a tanulók a projektre. A megnyitó előtti utolsó napokban ez már sokszor csak iskolai kikérőkkel működhetett, de minden iskolaigazgató és osztályfőnök lelkesen támogatta a projektet.

A „Zár(ol)va – Egy kastély titkos élete 1950–1990” című kiállítás a kastély Rudolf-szárnyában lévő időszaki teremsorában nyílt meg.

ZÁR(OL)VA

A kiállítás első szobája: egy magyar katonatiszti család nappalija (fotó: Király Gábor)

Az első szoba egy magyar katonatiszti család, Misiék nappalija az 1970-es évekből szekrénysorral, fotelekkel, rádióval, kisdobos egyenruhával. A kastély északi szárnyában 1950-től 6 lakást utaltak ki katonatiszti családoknak. Gyermekeik, unokáik is nosztalgiával emlékeznek ma már vissza a kastélyban töltött évekre.

ZÁR(OL)VA

A gödöllői kastély, mint a Fővárosi Tanács Szociális Otthona (fotó: Király Gábor)

ZÁR(OL)VA

Dr. Ozory Aladár az otthon igazgatójának irodája (fotó: Király Gábor)

A második és a harmadik teremben archív fényképek és tárgyak segítségével az 1958–1988 között a Fővárosi Tanács által fenntartott Szociális Otthon életét ismerhetjük meg. Az Otthonban mintegy 50 db, 6 és 20 ágyas szobában 300 idős embert ápoltak A díszterem volt a társalgó, ahol beszélgetni, rádiót hallgatni, zongorázni, tévézni lehetett. Tartottak itt előadásokat, ünnepségeket, farsangi bálokat. Az igazgatók közül Dr. Ozory Aladár a kastély kutatójává vált, és folyamatosan szorgalmazta az épület karbantartását. A vezetése alatt álló intézményben orvosi rendelőt, mosodát és konyhát létesítettek. Az időseket kb. 100 fős személyzet látta el: szakorvosok, szakképzett nővérek, gazdasági, konyhai és műszaki személyzet. A 26 hektáros parkban volt sertéshizlalda, gyümölcsös, kertészet. Mindezekről fényképek sokasága látható a falakon.

ZÁR(OL)VA

A szovjet laktanya kisboltja, a „Magazin” (fotó: Király Gábor)

Tovább haladva egy teljesen más világba érkezünk, a szovjet laktanyába. A déli részen 1950–51-től állomásoztak a szovjet hadsereg vegyvédelmi, híradós és repülőgép-javító alakulatai. A laktanya egyik kapuja mellett működött a magazin. A bolt árukészletéből a gödöllőiek – akik eleinte csak engedéllyel mehettek oda – főként a banánra emlékeznek, de árultak itt pl. sózott vajat, marhahúst, ruhaneműt, edényeket, kávét, katonai, műszaki holmikat, konzervet, cigarettát, szamovárt, fényképezőgépet. A kiállított tárgyak közül sok a magazinból való.

ZÁR(OL)VA

Szovjet legénységi szoba (fotó: Király Gábor)

A laktanyában 120–300 kiskatona állomásozott. Az itteni raktárakban, javító műhelyben dolgoztak és csak a kétéves szolgálati idő letelte után mehettek haza. A legénységi körlet bemutatja a katonák egyszerű életkörülményeit: három emeletes vaságy, szék, asztal, rajta orosz levelek, újságok, a falakon szovjet katonai plakátok, a vitrinekben katonai eszközök.

ZÁR(OL)VA

Szovjet katonatiszti lakás nappalija (fotó: Király Gábor)

Az utolsó szoba egy szovjet katonatiszti lakás nappalija. Gödöllőn 25–30 tiszt szolgált 5–6 évet. A családjukkal éltek a laktanya területén lévő rönkházakban vagy a város egyik lakótelepén kiutalt lakásokban. Puritán otthonaikban fehér vagy világoskék fal, okkersárga fapadló volt, az asztalon szamovár állt és szőnyeg díszítette a falat. Mindezek és sok szovjet dísztárgy is látható ebben a szobában.

ZÁR(OL)VA

A kiállítás folyosója, Füstös Fruzsina tablóival (fotó: Emőkey Balázs)

A folyosón az egyik diák, Füstös Fruzsina tablósora látható, aki saját gondolataival és általa válogatott fotókkal mutatja be az egész kiállítás-projektet. Az itt található TV-n pedig ugyancsak interjúk láthatók, a gyerekek nemcsak a szemtanúkkal, hanem a kastély igazgatójával, Dr. Ujváry Tamással, egymással és velünk, muzeológusokkal is készítettek interjút a rendezés közben.

A tárlatot nem tekintjük befejezettnek. A folyosó végén lévő zárófalon található egy postaláda, ahová a látogatók egy képeslapot bedobva megoszthatják velünk történeteiket, emlékeiket, és szívesen felvesszük velük a kapcsolatot, ha megadják elérhetőségüket.

A megnyitón a projektben részt vett 17 diák meglepetés-ajándékot kapott: egy kiállítási logóval ellátott tornazsákot, családi bérletet a kiállításra, pendrive-ot a legjobb fotókkal. A közel 100 vagy annál több órát dolgozó diákokat pedig állandó kastélybelépővel jutalmaztuk. Azonban a diákok is készültek nekünk egy nagy meglepetéssel: mindhárman, Faludi Ildikó, Kovács Éva és jómagam egy-egy szép füzetet kaptunk tőlük, benne személyre szóló üzenetekkel!

ZÁR(OL)VA

A kiállításunk egyik reklámja – a diákok által lefestett Trabant a kastély előtt, 2019. március (fotó: Kaján Marianna)

2019 tavaszán elindult a kiállításhoz kapcsolódóan a kastélyblogunk: https://kastelytitkoselete.blog.hu/ címmel, ahol nemcsak interjúkat és a kastély történetével foglalkozó cikkeket jelentetünk meg, hanem sorra bemutatjuk a kiállítás-projektben részt vevő diákokat is. Sőt, a kiállításunk reklámozására idén tavasszal még Trabantot is festettek a rendkívül kreatív és ügyes kamaszok. Az elkészült egyedi és ötletes alkotás a gödöllői kastély főhomlokzata előtt kapott helyet.

Kollégáim nevében is kijelenthetem, ez a pár hónap a kamaszokkal életünk egyik legszebb és legizgalmasabb időszaka volt! Nagyszerű csapattá formálódott a kis közösségünk, erős barátságok szövődtek, amelyek azóta is fennmaradtak. A diákok közül többen rendszeresen tartanak tárlatvezetéseket a kiállításban a kastély rendezvényein (pl. Erzsébet királyné karácsonya, Ibolya Nap stb.), valamint többek pályaválasztását erősen befolyásolta az itteni élmény: restaurátor, történész és muzeológus pályát szeretnék választani.

ZÁR(OL)VA

A gödöllői csapat az Év Kiállítása Különdíjjal a Pulszky Társaság díjátadóján, Múzeumok Majálisa, 2019. május 18. Kőrösi Kinga, Fazakas Vince, Fazakas Csenge, Radimszky Balázs, Takács Vilmos, Demeter-Guba Erzsébet, Abai Ábris, Csikós Hanna, Füstös Fruzsina, Dr. Papházi János, Faludi Ildikó, Kaján Marianna, Sára Soma, Mácsár Máté, Zámbori Levente, Gentischer Gáspár, Nagymáthé Marcell, Kovács Éva, Tóth László, fotó: Dabasi András

Idén a Pulszky Társaság felhívására beneveztük ezt a rendhagyó tárlatot az Év Kiállítása pályázatra. Legnagyobb örömünkre Különdíjat kaptunk – ahogyan az oklevélen szerepel: „a diákok felkészítésével, majd aktív részételével készült, kiegyensúlyozott, közösséget mozgató és megszólító időszaki kiállításáért”! A díjátadóra 2019. május 18-án a projektben részt vett 17 diákból 13-an eljöttek, és a szervezők jóvoltából ezt a szép díjat együtt vehettük át a Magyar Nemzeti Múzeum előtt felállított színpadon a Múzeumok Majálisán. A Különdíj mellé a MúzeumDigitár elkészítette a kiállításunk digitális archiválását, amely így elérhetővé válik online. (https://hu.museum-digital.org/portal/index.php?t=themen)

ZÁR(OL)VAA kiállítás zárása előtt való nap, 2019. június 1-én szombaton egy nagyszabású családi napot rendezünk, „Zárul Misi mókatára” címmel, ahol lesznek romtúrák, a kiállításban beszélgetések a szemtanúkkal, bolhapiac, szabadtéri nosztalgia játékok, Trabantozás, veterán motorok és biciklik, a kicsiknek Mazsola és Tádé bábszínház, a nagyobbak kipróbálhatják a 80-as évek számítógépes és tévés játékait, lesz lángos, palacsinta, kolbász, szendvics. Minden érdeklődőt szeretettel várunk erre a programra a Gödöllői Királyi Kastélyba!

                                                                                                                              

A gödöllői kastély főhomlokzata, 1980. (fotó: Fortepan)

Kirándulás a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Hé ’67 című kiállítására (fotó: Patruna Sophie)
Az első interjú készítés a Skylark együttes tagjaival a Retro Pikniken, 2018. július 14. (fotó: Faludi Ildikó)
Kiállítás-tervező workshop a táborban, Kemény Gyula és Mihalkov György vezetésével, 2018. augusztus 14. (fotó: Kaján Marianna)
Porcelán-tisztítás Moór Anikó restaurátorral a táborban, 2018. augusztus 15. (fotó: Kaján Marianna)
A kiállítás koncepciójának véglegesítése, 2018. augusztus 16. (fotó: Kaján Marianna)
A Zárolva kiállításunk plakátja, logó: Füstös Fruzsina, grafika: Tóth László
A diákok az időszaki kiállítótérben, Kovács Éva vezetésével, 2018. szeptember (fotó: Kaján Marianna)
A kiállítás fotóanyagának véglegesítése: Fazakas Csenge, Fazakas Vince, Kaján Marianna és Kovács Éva, 2018. október 20. (fotó: Faludi Ildikó)
Kastélymakett-építés a kiállítás folyosóján: Kőrösi Kinga, Fazakas Vince, Demeter-Guba Erzsébet és Faludi Ildikó, 2018. október 20. (fotó: Kaján Marianna)
Mácsár Máté és Radimszky Balázs fotókat keretez a kiállítótérben, 2018. november 3. (fotó: Kaján Marianna)
Füstös Fruzsina és Kőrösi Kinga vitrin-rendezés közben, 2018. november 6. (fotó: Kaján Marianna)
Kiállítás-rendező csapatunk a megnyitó után, 2018. november 7. (fotó: Tóth Péter)
A kiállítás első szobája: egy magyar katonatiszti család nappalija (fotó: Király Gábor)
A gödöllői kastély, mint a Fővárosi Tanács Szociális Otthona (fotó: Király Gábor)
Dr. Ozory Aladár az otthon igazgatójának irodája (fotó: Király Gábor)
A szovjet laktanya kisboltja, a „Magazin” (fotó: Király Gábor)
Szovjet legénységi szoba (fotó: Király Gábor)
Szovjet katonatiszti lakás nappalija (fotó: Király Gábor)
A kiállítás folyosója, Füstös Fruzsina tablóival (fotó: Emőkey Balázs)
A kiállításunk egyik reklámja – a diákok által lefestett Trabant a kastély előtt, 2019. március (fotó: Kaján Marianna)
A gödöllői csapat az Év Kiállítása Különdíjjal a Pulszky Társaság díjátadóján
A 2019. június 1-i „Zárul Misi mókatára” családi programunk szórólapja