belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Vezetni kell, ennyi az egész…
De hogyan?

Miért a MOKK múzeumi vezetői képzésén szerezhetők meg a legkorszerűbb management ismeretek?

Azért, mert:

• az alapvető vezetői készségek, mint például az önismeret és társismeret, az együttműködés, a helyzetfüggő vezetés, a hatékony motiváció, a stresszkezelés mind részét képezik a képzés első hetében tartandó professzionális vezetői készségfejlesztő tréningnek


•    a képzés struktúrája modulos rendszerű (4x4 nap), ezért nem szükséges egyszerre négy napnál többet távol töltenie a hallgatónak a munkahelyétől és családjától


•    a képzés személyre szabott

• már az első naptól kezdve fórumot biztosítunk arra, hogy az oktatók és a résztvevő múzeumvezetők segítségével a hallgatók új ötletekkel gazdagíthassák saját múzeumukra vonatkozó elképzeléseiket


•    a tananyag közvetlenül hasznosítható az intézményvezetés legkülönfélébb területein


•  az oktatók között a legsikeresebb múzeumvezetők is megtalálhatók, akik tudják a titkát annak, hogy múzeumuk átpozícionálásával miként válhatnának a résztvevők által vezetett múzeumok is sikeresebbé


•    a résztvevők hosszútávon működő aktív kapcsolati hálót alakíthatnak ki más múzeumok vezetőivel és a szakma legjelesebb képviselőivel


•    a képzés helyszíne, a páratlan szépségű hat hektáros természetvédelmi területen kialakított Szabadtéri Néprajzi Múzeum ideális környezetet biztosít az elmélyült tanuláshoz

Múzeumi Vezetői Ismeretek

Akkreditált továbbképzés múzeumi szakembereknek

Akkreditációs ügyszám: 21493-4/2013/KOZGYUJT

 

Képzés időtartama: 120 óra (4 x 4 nap)

Képzési hetek megoszlása: -

Jelentkezési határidő: -

Képzés helyszíne: Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, (2000 Szentendre, Sztaravodai út) 

 

Az akkreditált továbbképzés célja:

A jelenlegi múzeumi vezetők, illetve leendő intézményi vezetők, felső-, közép- és részlegvezetők számára korszerű, elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált vezetés- és szervezéselméleti, vezetéspszichológiai, tervezési, irányítási, gazdaságtani, jogi stb. szakismeretek átadása, bővítése, illetve a vezetői képességek fejlesztése.

 

Múzeumi vezetői ismeretek című képzés a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált szervezett továbbképzési program, melynek elvégzésével a hallgató eleget tesz a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. paragrafusa 1. bekezdésében szereplő („a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére” című) törvényi előírásnak, melynek értelmében a múzeum vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

Célcsoportok:

 • múzeumi szakalkalmazott
 • múzeumvezető

Képzésen résztvevők tervezett létszáma: min. 10, max. 20 fő

Tematika

 • A múzeum, mint intézmény és szervezet, múzeumtípusok.
 • A múzeumok célja, küldetése, modern múzeumi koncepciók.
 • Múzeumi rendszerek.
 • Múzeumi jogszabályok.
 • Közbeszerzés.
 • Költségvetési gazdálkodás.
 • A vezető személye – tréning.
 • Múzeumi üzem – napi működés tervezése, szervezése.
 • Vezetés és menedzsment, teljesítménymenedzsment, HR-feladatok.
 • Múzeumi társadalom, múzeumi szervezetek, az ICOM etikai kódexe.
 • A marketing, mint a működés egészét átható szemléletmód, és a marketing tervezése.
 • Múzeumi kommunikáció.
 • Belső és külső public relation, médiakapcsolatok.
 • Múzeumok külső kapcsolatai (stakeholderek) – stakeholder-analízis.
 • Ellenőrzési mechanizmusok a múzeumban – FEUVE.
 • A multimédia alkalmazási lehetőségei a múzeumokban.
 • A múzeumépület megújítása és működtetése.
 • Tudományos stratégia, kutatási stratégia a múzeumokban.
 • Látogatóismeret, látogatókutatási módszerek.
 • Látogatói szolgáltatások, tájékoztatás – tájékozódás – információszolgálat.
 • Az attrakciótól az élményig – rendezvények a gyakorlatban, különböző korosztályoknak és látogatócsoportoknak: tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés.       
 • Múzeumi közművelődés és múzeumpedagógia.
 • A kiállítás, mint kommunikáció.
 • Gyűjtemények, gyűjteménymenedzsment.
 • Múzeumi műtárgyvédelem.
 • Pályázati lehetőségek (EU-s, hazai és transznacionális pályázati források).
 • Projektmunka és célja, projektleírás, stratégiai tervezés, a projekt életszakaszai: tájékozódás, tervezés, végrehajtás, üzemeltetés, bontás, értékelés.
 • Muzeológus életpályamodell.

A képzésre jelentkezés feltétele:

 • felsőfokú végzettség
 • a jelentkezéshez szükséges dokumentumok beküldése.

A képzés teljesítésének feltételei:

 • folyamatos részvétel és aktív közreműködés a képzésen
 • záródolgozat készítése megadott téma alapján az utolsó képzési hetet követően harminc munkanapon belül
 • rövid írásos beszámoló küldése a képzést követő két évben félévente arról, hogyan hasznosítják a résztvevők a képzésen szerzett ismereteket saját intézményükben.

 

Hogyan lehet jelentkezni?

A jelentkezést az online űrlap kitöltésével kérjük elküldeni. Csak a hiánytalan, a kiírásnak mindenben megfelelő jelentkezéseket tudjuk elfogadni!

Jelentkezési lap elérhető IDE kattintva (a lap jelenleg inaktív).

 

A képzéssel kapcsolatban érdeklődni Danyi Nikolett oktatásszervezőnél az alábbi elérhetőségeken lehet:

E-mail cím:  danyi.nikolett@sznm.hu  

Tel.: +36 30 322 3357

Levelezési cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út

 

A képzés költségei:

Részvételi díj: 270 000 Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza:

1. a képzés díját (nyomtatott oktatási segédanyagot, a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány költségét is)

2. az étkezés (büfé és meleg ebéd naponta) költségét 16 napra.

A részvételi díj NEM tartalmazza a szállás és a helyszínre utazás költségét.
  

Ez az akkreditált továbbképzés a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ a „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés című projekt fenntartási időszakában valósul meg.

Kapcsolódó cikkek
letölthető tananyag: Múzeumi iránytű 8
Múzeumi iránytű 11
Ezt nem lehet megúszni? Ezt nem lehet megunni! Múzeumi Vezetői Ismeretek