belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
KOORDINÁTORKERESŐ
Földessy Mariann
Földessy Mariann
E-mail: zoologia55@gmail.com
Telefon: 70/459 3164
Megye (működési terület): 2017-ig Heves megyében múzeumi koordinátor
Beosztás: intézményvezető
Szakterület:
Munkahelye: Szent Bertalan-templom Kincstára, 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3.
Szakmai önéletrajz

1986-tól 2015-ig voltam a gyöngyösi Mátra Múzeum munkatársa, ahol zoológus-entomológusként, néhány éve osztályvezetőként is dolgoztam. Munkám során a tudományos, a gyűjteményi és közönségkapcsolati munka mellett két állandó és több időszakos kiállítás forgatókönyvének megírásában és rendezésében is részt vettem, 2010-ben Nívó Díjban részesültünk, Mátra Múzeum állandó kiállításában való munkáért.

A Mátra Múzeumban folyó múzeumpedagógiai program kezdeményezője, elindítója és fő szervezője voltam. Rendszeresen megrendeztük a múzeumi tanévnyitókat, szerveztük a városi pedagógusoknak a múzeumpedagógiai tréningeket. Múzeumpedagógiai tevékenységünk eredményeként Múzeumpedagógiai nívódíj különdíjával jutalmazták (2008-ban).

2015-től az egyházi fenntartású Szent Bertalan-templom Kincstárának intézményvezetője vagyok. A Kincstár működésének első teljes éve 2015. volt, mellyel az 2015-ös év ÉV MÚZEUMA díjat is sikerült kiérdemelnünk. A zsűri a műemléképület példamutatóan elvégzett rekonstrukciója és ennek keretében a múzeum korszerű kialakítása, a kiállítás értékes anyagának látványos, és a sokoldalú ismeretterjesztést szolgáló bemutatása, valamint sikeres múzeumpedagógiai programjai alapján javasolta a díj odaítélését.

Mély meggyőződésem, hogy a múzeumok jövője szorosan összefonódik a múzeumpedagógiával, amely lehetőséget ad a gyűjtemények bemutatására egy, a hagyományos kiállítási formától eltérő módon, és arra is, hogy a múzeumok és kiállítóhelyek szélesebb közönség számára jelentsenek kikapcsolódási és ismeretszerzési lehetőséget.

Végzettség

 • Biológia-Mg. Gyakorlatok és ismeretek ált. isk tanár - Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
 • Mezőgazdasági környezetvédelmi szakreferens - GATE Mezőgazdaságtudományi, Mg. Környezetvédelmi Szak
 • MA Tehetségfejlesztő tanár - Eszterházy K. Tanárképző Főiskola

Oktatási tevékenység

Publikációk

 • Földessy, M. (1987): Adatok a Mátra-hegység Heteroptera faunájához. I. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 12: 47--52.
 • Földessy, M. (1988): A Mátra Múzeum Heteroptera gyűjteménye. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 13: 65--69.
 • Földessy, M., Varga, A. (1988): A Saga pedo (PALLAS) elôfordulása a Sár-hegyen Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. Suppl. 2: 7-8.
 • Földessy, M. (1988): A Sár-hegy Heteroptera faunája. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. Suppl. 2: 9--12.
 • Földessy, M. (1991): A Sár-hegy Heteroptera faunájának állatföldrajzi vizsgálata. Fol. Hist.-nat. Matr. 16: 71--73.
 • Földessy, M. (1992): Adatok a Boronka Melléki Tájvédelmi Körzet poloska (Heteroptera) faunájához. Dunántúli Dolgozatok (A) Term. tud. Sor. Kaposvár, 7: 101--106.
 • Földessy, M. (1992): Data to the Heteroptera fauna of Sout Transdanubia, Hungary a Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 37: 13-17.
 • Bartos, L., Földessy, M., Varga, J. (1992): Az Upponyi-szoros (Lázbérci TVK) rovarfauna összetételének ökológiai értékelése. Lippay J. Tud. Ülésszak, KÉE Budapest p: 228-231.
 • Földessy, M. (1993): Data to the Heteroptera fauna of South Transdanubia, Hungary. Jan. Pan. Mus. ÉK. 37: 13--17.
 • Földessy, M. (1993): A gyöngyösi Sár-hegy TT természet- és környezetvédelmi alapvetése. Szakmérnöki dipl. dolg. GATE, Gödöllő p: 1--41.
 • Földessy, M., Fűköh, L., Seregélyes, T., S. Csomós, Á., (1993): A gyöngyösi Sár-hegy természet- és környezetvédelmi alapvetése.- A természeti környezet megőrzése a változó világban - XXXV. Georgikon Napok Keszthely p: 137-141.
 • Földessy, M., Varga, J., (1994): Adatok a Zempléni-hegység Heteroptera faunájához. Fol. Hist.-nat. Matr. 19: 63-67.
 • Földessy, M., Varga, J., (1994): Heteropterológiai vizsgálatok a Láz-bérci Tájvédelmi Körzet területén. III. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged p: 46.
 • Bartos, L., Földessy, M., Varga, J., (1995): Az Upponyi-hegység Orthoptera és Heteroptera faunájá.- III. Magyar Ökol. Kongresszus, Szeged p: 46.
 • Bartos, L., Földessy, M (1992): Heteroptera associations of plant communities exposed in the same way in the Bükk and the Mátra montains 7 th. European Ecological Congress Abstracts Hung. Biologi. Societ. Budapest pp: 218.
 • Földessy, M.- Varga, J. (1995): Contribution to the knowledge of the zoogeographical investigation of Heteroptera communites of North-Hungarian Medium High Montain Ranges- ).- Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 20: 91-98.
 • Földessy, M., Kondorosy, E. (1998): Adatok a Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti területeinek poloska (Heteroptera) faunájához In: Uherkovich Dunántúli Dolgozatok (A) Term. Tud. Sor. 9. Suppl.
 • Földessy, M., Vásárhelyi, T., Bakonyi, G. (1999): Data to the Heteroptera Fauna of the Aggtelek National Park I.-(in: Mahunka (ed.): The Fauna of the Aggtelek National Park).-Magy. Term. Tud. Muz. Bp.p: 116-122
 • Földessy, M., (1998): Data to the Heteroptera fauna of the Bükk Mts N Hungary -(Folia Entomologica Hungarica Rovartani Közlemények LIX) Folia ent. Hung. 59: pp. 35-52.
 • Földessy, M.,(1998): A Phyllomorpha laciniata Villers elterjedése az Északi-középhegység területén – METESZ
 • Földessy, M. (1998-99): Heteroptera fauna elterjedése a Bükk hegységben (Észak-magyarország).- Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 29: 191-230.
 • Földessy, M. -Kovács, T. (1998-99): Faunára új karimás poloska (Heteroptera: Coreidae) előkerülése a gyöngyösi Sár-hegyrôl.-Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 23: 231-232.
 • Földessy, M. (2000): A Phyllomorpha laciniata VILLERS (Heteroptera: Coreidae) elterjedésének újabb adatai.- Acta Biol. Debr. Suppl. Oecol. Hung. Fasc. 11. 1: 220.
 • Földessy, M. (2000): Heteroptera fauna elterjedése a Bükk hegységben (Észak-magyarország) II.-Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 24: 149-166.
 • Földessy, M. – Rozner, I. (2000): Adatok Torockó és környékének poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) – Acta 1999 – Első kötet – Sepsiszentgyörgy pp. 89-94.
 • G. Bakonyi, C. Csölle, V. Fabók, M. Földessy, L. Hufnagel, E. Kondorosy, D. Rédei, T. Tölgyesiné-Nell, I. Varga and T. Vásárhelyí (2002): The Heteroptera fauna of the Fertő-Hanság National Park-The fauna of the Fertő-Hanság National Park, pp. 325-350.
 • Földessy, M. & Varga, J. (2005): Az Upponyi- szoros Heteroptera faunája II. - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 29: 139-144.
 • Földessy, M. (2006): The Presence of Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreidae) in North-East Hungary - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 30: 203-204.

Muzeológiai munkák:

 • Földessy, M. (2001): Az Orczy-kert kertészeti és biológiai revitalizációja - Az Orczy-kastély és kert építéstörténete, kertészeti és biológiai revitalizációja, felújítási programja- Szerk. Fűköh Levente
 • B. Gál, E.- Földessy, M.- Kurta, Zs. (2002): Az Orczy-kastély és kert felújítási programterve-Gyöngyös- Szerk. Fűköh Levente
 • Földessy, M.( 2002): Mátra- természetrajzi zsebkönyv- Szerk. Fűköh Levente, Szelényi Aranka- ISBN 978 963 9439 53 5 pp. 1-111.
 • Földessy, M. (2004): Séta a városban -In- Fűköh Levente-Rákóczi Jánosné Gyöngyös - Magyar Képek, Veszprém-Budapest, pp. 41-56.
 • Földessy, M. (2004): Gyalogosan a Mátrában – In- Fűköh Levente – Rákóczi Jánosné – Gyöngyös – Magyar Képek, Veszprém-Budapest, pp. 57-62.
 • Földessy, M. (2004): A Mátra földtörténeti múltja, felszíni formakincsei –In- Fűköh Levente – Rákóczi Jánosné – Gyöngyös – Magyar Képek, Veszprém-Budapest, pp. 73-80.
 • Földessy, M. (2005): Az Orczy-kert napjainkban- Mátrai Tanulmányok p.75-90.

Oktatási munkák:

 • Földessy, M.: Gyűjteménykezelési alapismeretek gyűjtés- és preparálás technikák (múzeumi preparálásképzéshez)- Elektronikus jegyzet- szerkesztette- Fűköh Levente: (2009-es feltöltés) PDF, 1,876
 • Földessy, M. (2009): Fűre lépni szabad! –Foglalkoztató füzet a Mátra Múzeum kertjében található növények és állatok megismeréséhez iskolások számára

Társadalmi tevékenység

 • MTA MAB, Biológiai Szakbizottság, tag
 • Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, tag
 • Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi Egyesület, tag
 • Magyar Rovartani Társaság