belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Látogatói kérdőívek értékelése

1. Általános jellemzők

A kérdőívet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ állította össze a 2014-es Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényen résztvevő intézmények számára. Az intézmények feladata volt, hogy a programsorozat látogatóival kitöltessék a kérdőíveket, majd azokat online formában eljuttassák a szervezőknek.
Összesen 1566 darab kitöltött kérdőív érkezett vissza a múzeumhoz az erre kialakított online felületen keresztül.
A felmérés célja az volt, hogy mind a múzeumok, mind a fesztivál szervezői visszajelzést kapjanak a rendezvény látogatóitól, hiszen a későbbi munkát nagyban megkönnyítheti, ha tudják, hogy mi hozott sikert, és mi az, amin esetleg változtatni kellene.

2. Múzeumlátogatási szokások

A felmérés első fele a múzeumlátogatási szokások vizsgálatára irányult. Az 1. ábra alapján elmondható, hogy – bár sokaknak nem ez volt az első látogatása abban a múzeumban, ahol részt vett a programon – a válaszadók közel egyharmada még soha nem járt az adott intézményben, ami azt jelzi, hogy a széles programkínálatnak köszönhetően sikerült megszólítani olyanokat is, akiket eddig nem tudtak belevonni a múzeumi életbe.

Látogatói kérdőívek értékelése 1. ábra

Ehhez kapcsolódik az a kérdés is, hogy ki milyen gyakran látogatja a múzeumokat. A válaszadók több, mint fele, vagyis az 56% évente egy-kétszer jár múzeumba, 37% pedig ennél is többször: havonta, illetve havonta többször.

Látogatói kérdőívek értékelése2. ábra

A felmérés a Múzeumok Őszi Fesztiváljának honlapjának használatára is kíváncsi volt.. A válaszadók 32%-a látogatott el a rendezvény számára létrehozott weblapra (3. ábra). Sikerként könyvelhető el, hogy minden harmadik válaszadó használta információszerzésre, tájékozódásra a fesztivál honlapját. A weboldalon kialakított keresőrendszer, a legfrissebb híreket tartalmazó menüpontok és a fesztiválon résztvevő múzeumok programjait bemutató részletes adatlapok mind nagy segítséget nyújtottak a tájékozódásban.

Látogatói kérdőívek értékelése 3. ábra

3. Az értesülés forrása: Budapest és vidék összehasonlítása

A feldolgozott 1566 kérdőív közül 325 volt budapesti és 1241 vidéki. Az értesülés forrását vizsgálva néhány jelentős különbség mutatkozik a főváros és a vidéki területek között. Abban egyezés látható, hogy mindkét esetben az ismerősöket jelölték meg a leggyakrabban, de a többi kategóriában már nagyobb eltéréseket fedezhetünk fel. A budapestiek még mindig vezetnek az internethasználat terén, arányait tekintve a budapestiek többet használták a világhálót a tájékozódásra: ők kétszer annyian találkoztak a MÖF honlapján először a programmal, mint a Budapesten kívül élő válaszadók. Az internetes hírlevelek is szembetűnően jobban szerepeltek Budapesten. Érdekes azonban, hogy vidéken többen értesültek a programokról a közösségi oldalakon keresztül.

Látogatói kérdőívek értékelése4. ábra

Látogatói kérdőívek értékelése5. ábra

A Múzeumok Őszi Fesztiválja csekély költségvetése miatt a hagyományos médiákban fizetett kampányok nem voltak, csak a partneri együttműködéseknek köszönhetően jelent meg a rendezvény, illetve a sajtótájékoztatók és sajtóközlemények hatására generált híreken keresztül. Ennek köszönhető, hogy az újság, a rádió és a TV elenyésző szerepet játszik a fővárosban a rendezvény népszerűsítésében. Vidéken arányaiban többen nevezték meg hírforrásként a rádiót, televíziót és újságot, ami összecseng azzal, hogy a vidéki, helyi médiákban erősebb volt a rendezvény jelenléte, mint a budapesti, vagy országos médiákban.

Jól mutatja a hírlevelek hatékonyságának csökkenését, a 4. és az 5. ábra együttes vizsgálata. 198 ezer címre küldtek ki a múzeumok hírlevelet az őszi fesztivál programjaihoz kapcsolódóan, a látogatói felmérés adatai alapján azonban mindössze a budapesti látogatók18, avidéki látogatók 12 %-a jelölte meg hírforrásként. A hírlevelek – bár fontos hírforrásoknak bizonyulnak – hatékonyságának csökkenéséhez hozzájárul, hogy egyes levelezőrendszerek külön mappákba szedik a promóciós leveleket, így a hírlevél nem az elsődleges mappában jelenik meg. A hírlevelek és a kéretlen elektronikus levelek számának robbanásszerű növekedése pedig azt eredményezte, hogy ha a címzettek meg is nyitják a hírleveleket, azon csak átfutnak, és a számukra fontos tartalmat nyitják meg. Ezért kiemelt jelentősége van a figyelemfelkeltő címnek és a kedvcsináló megfogalmazásnak.

A szórólapok és a plakátok esetében mutatkozott legszembetűnőbb különbség Budapest és vidék között. Míg vidéken mindkettő fontos információforrás (szórólapból 23%, plakátról 28% szerzett tudomást a rendezvényről), addig Budapesten ez az arány 7 és 5% volt. Külön kiemelem vidéken a plakátok hatékonyságát. A mindössze 7500 plakát a megkérdezettek nagyobb százalékát terelte be a múzeumokba, mint a 102.000 szórólap.

Sokan tájékozódtak a programfüzetből is, vidéken közel 20 %, ami kétszer magasabb arány, mint Budapesten.

Hírforrásként az egyéb kategóriát is sokan bejelölték: vidéken 13%, Budapesten 5%, melynek túlnyomó többségében a tanárokat nevezték meg (nagyobb arányban, mint a nyomtatott sajtót, vagy a rádiót, vagy a TV-t!) az értesülés forrásaként. Itt mutatkozik meg a KLIK-kel való együttműködés eredménye: idén először 5000 db pedagógusoknak szóló szórólapot a KLIK-en keresztül juttattunk el az iskolákba.

4. Múzeumok Őszi Fesztiválján való részvételre vonatkozó kérdések

Látogatói kérdőívek értékelése 6. ábra

A pedagógusok kulcsszerepe az őszi fesztivál látogatottsági adataiból is kiolvasható. A megkérdezett látogatók 20%-a iskolai csoporttal érkezett a múzeumokba.

A 6. ábrából kiolvasható, hogy a legtöbben az "egyéb csoporttal, szervezéssel" kategóriát jelölték be. Ehhez kiegészítésként sokan odaírták, hogy ez mit jelent: leggyakoribb válaszként a munkahely, a kollégák, valamint a barátok csoportja szerepelt, de többen kiemeltek klubokat, egyesületeket is. A kapott százalékokból azt a következtetést lehet levonni, hogy a fesztivál kínálata nagyszerű lehetőséget biztosított a csoportos programok szervezéséhez, legyen szó egy osztályról, munkahelyi közösségről, baráti társaságról, vagy bármilyen más közösség tagjairól. Ez összecseng a 4. ábra adataival, miszerint az ismerősök után (vidék 37%, Bp. 31%) a legtöbben a közösségi oldalakat jelölték meg a fesztiválról való értesülés forrásaként (vidék 29%, Bp. 19%).

A látogatói felmérés eredményei alapján a vidéki múzeumoknak a jövőben sem tanácsos az offline megjelenéseket figyelmen kívül hagyni, mert a látogatók jelentős része még nem szólítható meg kizárólag az interneten keresztül. Ezzel szemben a budapesti múzeumok bátrabban támaszkodhatnak az online elérési formákra, tanácsos nagyobb hangsúlyt fektetni a közösségi médiára.

5. Látogatói elégedettség

Az elégedettség felmérése során a tájékoztatás, a program, a környezet, a szervezés és a múzeumi munkatársak segítőkészsége volt az az öt szempont, amit a látogatók egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelhettek.

A tájékoztatással a többség, vagyis a válaszadók kétharmada nagyon, negyede pedig „csak” eléggé volt elégedett. Néhányan átlagos, azaz közepes osztályzatot adtak, de számuk nagyon alacsony, ennél rosszabb értékelés pedig senkitől nem érkezett. Ez azt jelzi, hogy a tájékoztatás, az információk eljuttatása a célközönséghez sikeres volt.

Látogatói kérdőívek értékelése 7. ábra

A programmal kapcsolatban is hasonló eredmény született, a látogatók leginkább nagyon, illetve eléggé elégedettek voltak, az átlagos értékelés elenyésző, ennél rosszabb pedig nem született. A sikeresség oka lehet a széles és színes programkínálat, ami igyekezett minden korosztályt megszólítani és új oldaláról bemutatni a múzeumokat.

Látogatói kérdőívek értékelése 8. ábra

A környezet megítélése is igen pozitív volt, 74% kiváló minősítést adott, és az eddigiekhez hasonlóan itt is a közepes a legrosszabb osztályzat.

Látogatói kérdőívek értékelése 9. ábra

A szervezés értékelése szinte ugyanúgy alakult, a látogatók majdnem háromnegyede kiválónak találta, körülbelül ötöde eléggé jónak. Néhányan adtak ennél rosszabb minősítést is, ennél a szempontnál 3% átlagosan volt megelégedve. Összességében nagyon pozitívnak mondható az eredmény.

Látogatói kérdőívek értékelése 10. ábra

A szempontok közül a múzeumi munkatársak segítőkészsége aratta a legnagyobb sikert. A 88% kiválóra értékelte a munkájukat, minden más osztályzat csak nagyon elenyésző számban fordult elő.

Látogatói kérdőívek értékelése 11. ábra

Arra a kérdésre, amely a látogatók élményére volt kíváncsi, a résztvevők közel háromnegyede azt válaszolta, hogy nagyon jól érezte magát a programon, majdnem negyede jól, és csak elvétve akadt olyan, aki átlagosan.

Látogatói kérdőívek értékelése 12. ábra

A fenti eredmények fontos visszajelzések a múzeumok számára, mutatják, hogy jó úton haladnak. A változatos tematika, a programok újszerűsége, szokatlansága jelentősen hozzájárulhatott a sikerhez.

6. Megkérdezettek adatai

Az 1566 válaszadó 65%-a nő volt, és közel egyharmada férfi. Végzettség tekintetében a kitöltők fele felsőfokú, az ötöde középfokú végzettséggel rendelkezik.

Látogatói kérdőívek értékelése13. ábra

Látogatói kérdőívek értékelése14. ábra

A válaszadók jelentős része a felnőtt korosztályból került ki, ezen belül is a 31-49 év közöttiek fordultak elő a legtöbbször, de az 50-64 évesek is szép számmal képviseltették magukat. A kitöltők 15%-a tartozik a fiatal felnőtt, 11% a tinédzser, 7-7% pedig a gyerek, valamint nyugdíjas korosztályba. A 15. ábrán látható eredmények fényében a következő, foglalkozásokat összegző 16. ábrán szereplő adatok nem meglepőek: a válaszadók több, mint fele aktív dolgozó, ötöde pedig még diák.

Látogatói kérdőívek értékelése15. ábra

Látogatói kérdőívek értékelése 16. ábra

Nyitólap

eseménynaptár


  SZEP 09
  hétfő
 
VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia
  SZEP 16
  hétfő
 
Alternatív múzeumi erőforrások (AME30T)
  SZEP 18
  szerda
 
EGY ÚJ ÉVTIZED KÜSZÖBÉN C. Múzeumi információs nap
  SZEP 23
  hétfő
 
XVII. ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ
  SZEP 27
  péntek
 
Csongrádra megy a Múzeumi Játékmustra
  OKT 02
  szerda
 
Jelen leszünk Dijonban az ENCATC konferenciáján
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

AUGUSZTUS

25

VASÁRNAP

legfrissebb híreink


2019. 08. 13.
Megváltozik az élet a Múzeumi Nívódíjtól?
2019. 07. 24.
Képzés a legmodernebb formában, a hatékony múzeumhasználatért
2019. 07. 19.
Tanulmányút Észtországba a Cselekvő Közösség projekttel augusztus végén
2019. 06. 25.
Kurátori tárlatvezetések az Art Capital 2019 szakmai napján
Magyar Múzeumok


2019. 08. 25.
Megnyílt Szinyei Merse Pál kiállítása Nyíregyházán
2019. 08. 24.
Hogy állunk önkéntesekkel? - Körkép a hazai múzeumi önkéntességről
2019. 08. 24.
Hogy állunk önkéntesekkel? - Körkép a hazai múzeumi önkéntességről
2019. 08. 24.
Több mint ezer település, közel félezer újjáéledő közösség
Skanzen hírek


2019. 04. 03.
Emlékülés a Skanzenben Sabján Tibor tiszteletére
2019. 03. 22.
Önkénteseknek tart képzést a Skanzen
2019. 03. 22.
Tavaszi napközi a Skanzenben zöldcsütörtökön és húsvét kedden
2019. 03. 22.
Tavaszváró kerti hétvége a Skanzenben