belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi Vezetői Ismeretek (MVI120T)

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) A képzés a NKÖM 1/2000 (I.4.) kulturális szakemberek továbbképzéséről

          szóló rendelet szerint akkreditált

          Akkreditációs ügyszám: 21493-4/2013/KOZGYUJT

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Időpont, helyszín: A 2020. évi (2020. 03.09. és 09.17. között) képzés lezárult.

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Óraszám: 120 óra (4 képzési hét)

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Képzési forma: tantermi

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Csoportlétszám: 20 fő

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Kinek ajánljuk: múzeumvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

 

A képzés indokoltsága:

A továbbképzés részét képezik azok az ismeretek, melyek elsajátítása a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése értelmében ma már jogszabályi elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben.

A képzés haszna:

A jelenlegi múzeumi vezetők, illetve leendő intézményi vezetők, felső-, közép- és részlegvezetők számára korszerű, elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált vezetés- és szervezéselméleti, vezetéspszichológiai, tervezési, irányítási, gazdaságtani, jogi stb. szakismeretek átadása, bővítése, illetve a vezetői képességek fejlesztése.

Képzési tematika:

A múzeum, mint intézmény és szervezet, múzeumtípusok
A múzeumok célja, küldetése, modern múzeumi koncepciók
Múzeumi jogszabályok
Közbeszerzés
Költségvetési gazdálkodás
A vezető személye – tréning
Múzeumi üzem – napi működés tervezése, szervezése
Vezetés és menedzsment, teljesítménymenedzsment, HR-feladatok
Múzeumi társadalom, múzeumi szervezetek, az ICOM etikai kódexe
A marketing és kommunikáció
A multimédia alkalmazási lehetőségei a múzeumokban
Tudományos stratégia, kutatási stratégia a múzeumokban

A képzés teljesítésének feltétele:

részvétel a tantermi órák 90%-án, záródolgozat

A képzés tartalmazza:

az oktatási segédanyagot

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

az étkezést (büfé és meleg ebéd)

Részvételi díj:

270.000 Ft / fő

A szállás és utazás költségét a képzés NEM tartalmazza!

További információ:

MOKK oktatási csoport

kepzes.mokk@skanzen.hu 

 

Vezetni kell, ennyi az egész… De hogyan?

Miért a MOKK múzeumi vezetői képzésén szerezhetők meg a legkorszerűbb management ismeretek?

Azért, mert:

• az alapvető vezetői készségek, mint például az önismeret és társismeret, az együttműködés, a helyzetfüggő vezetés, a hatékony motiváció, a stresszkezelés mind részét képezik a képzés első hetében tartandó professzionális vezetői készségfejlesztő tréningnek,

• a képzés struktúrája modulos rendszerű (4x4 nap), ezért nem szükséges egyszerre négy napnál többet távol töltenie a hallgatónak a munkahelyétől és családjától,

• a képzés személyre szabott,

• már az első naptól kezdve fórumot biztosítunk arra, hogy az oktatók és a résztvevő múzeumvezetők segítségével a hallgatók új ötletekkel gazdagíthassák saját múzeumokra vonatkozó elképzeléseiket,

• a tananyag közvetlenül hasznosítható az intézményvezetés legkülönfélébb területein,

• az oktatók között a legsikeresebb múzeumvezetők is megtalálhatók, akik tudják a titkát annak, hogy múzeumok átpozícionálásával miként válhatnának a résztvevők által vezetett múzeumok is sikeresebbé,

• a résztvevők hosszútávon működő aktív kapcsolati hálót alakíthatnak ki más múzeumok vezetőivel és a szakma legjelesebb képviselőivel,

• a képzés helyszíne, a páratlan szépségű hat hektáros természetvédelmi területen kialakított Szabadtéri Néprajzi Múzeum ideális környezetet biztosít az elmélyült tanuláshoz.

Tudjuk, hogy a múzeumvezetők számára fontos a folyamatos képzés és önképzés, ezért minden évben meghírdetjük valamelyik (Múzeumi Vezetői Ismeretek MVI120T, vagy a Múzeumi Menedzserképzés MM120T) vezetőknek szóló tanfolyamunkat !

Korábbi években megvalósult turnusaink: 

2007-ben 22 fő résztvevő

2008-ban 25 fő résztvevő

2009-ben 13 fő résztvevő

2010-ben 15 fő résztvevő

2011-ben 16 fő résztvevő

2012-ben 32 fő résztvevő

2013-ban 16 fő résztvevő

2014-ben 26 fő résztvevő

2015-ben 10 fő résztvevő

2016-ban 12 fő résztvevő

2017-ben 8 fő résztvevő

2018-ban bevezettük a múzeumvezetők számára a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében kidolgozott modulos rendszerű Múzeumi menedzserképzést, amelyet 2018-ban egy turnusban 20 fő, 2019-ben két turnuban 32 fő számára szerveztünk meg.  A képzésről bővebb infomációk ezen a linken találhatók: https://www.mokk.skanzen.hu/muzeumi-menedzserkepzes-az-eselyteremto-kozneveles-szolgalataban-mm120t 

2020-ban 21 fő résztvevő 

Minőségbiztosítás eredmények: A képzés befejezését követően közzétesszük.

 

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum illetve online

Időpont: 2020. március 9 - szeptember 17.

Múzeum vezetői ismeretek

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,43

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,14

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,14

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,71

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,57

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,29

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

3,86

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,29

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,43

Kapcsolódó cikkek
letölthető tananyag: Múzeumi iránytű 8
Múzeumi iránytű 11
Ezt nem lehet megúszni? Ezt nem lehet megunni! Múzeumi Vezetői Ismeretek
Kulcs a sikeres múzeumvezetéshez