belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Jó időben, jó kis helyen - pedagógusokat képeztünk

Tömeges érdeklődés mellett valósult meg a szentendrei Skanzenben a pedagógusokat a múzeumhasználtra ösztönző, gyakorlati terepmunkával társított kétnapos továbbképzés.

Pedagógusok múzeumhasználati és múzeumpedagógiai módszertani alapképzése címmel tartott 80 pedagógus részvételével szakmai továbbképzést 2018. április 7-én és 14-én a szentendrei Skanzenben a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében.

A 2 milliárd forint összköltségvetésű, 2017. február 1. és 2020. január 31. között a hazai múzeumi és könyvtári szakma megújítását megvalósító kiemelt uniós projekt jóvoltából a pedagógusok ingyenesen vehettek részt a 30 órás blended ( 15 óra tantermi és 15 óra e-learning) képzésen.

A résztvevők első sorban Pest megyéből és Budapestről érkeztek a PAT által akkreditált, ezáltal pedagógusok továbbképzési rendszerében 30 órát érő továbbképzésre, de a környező megyékből, így például Komárom – Esztergom megyéből, sőt Veszprém megyéből is képviseltették magukat a múzeumhasználat iránt érdeklődő pedagógusok. A képzésre történő előzetes jelentkezéskor részletesen ki kellett fejteniük azt, hogy milyen indíttatásból és milyen elvárásokkal kívánnak részt venni a képzésen. A változatos motivációkról írásunk végén idézünk néhány szemléletes példát a képzés résztvevőitől.

Jó időben, jó kis helyen   - pedagógusokat képeztünk

Az eredetileg maximum 20 résztvevőre tervezett képzés iránt támadt többszörös igény a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt A mi múzeumunk c. múzeumi komponensének képzési csoportját is meglepte, ám a fokozott igényekre rugalmasan reagálva a négyszer nagyobb közönség részére is sikeresen szervezték meg és bonyolították le a két szombati napon megvalósult továbbképzést.

Az első szombati képzési napon előadás formájában kaptak elméleti áttekintést a résztvevők, akik legalább akkora lelkesedéssel vettek részt a következő szombaton tartott gyakorlati foglalkozásokon is. A második alkalommal pedig a 60 hektáros természetvédelmi környezetben található Skanzen és a korosztályonkénti bontásban, kisebb csoportokban zajló terepmunkát mentoráló Skanzenes múzeumpedagógus munkatársak (Bardócz-Tódor Enikő, Bokonics-Kramlik Márta, Kustánné Hegyi-Füstöt Ilona, Molnár József) valamint a MOKK budapesti múzeumi koordinátora, az e-learning tananyagot kidolgozó Joó Emese és 3 pedagógus kolléga (Makány Beáta, Szabó Balázsné, Takács Tünde) biztosította a hiteles szakmai útmutatást és az inspiráló, élményszámba menő oktatási környezetet. Csoportmunka keretében, a kooperatív tanulás módszereivel élve a pedagógus résztvevők a Skanzen egy-egy tájegységét fedezték fel, a helyi múzeumpedagógusokkal együtt megtekintett múzeumpedagógia tartalmak alapján pedig az volt a feladatuk, hogy egy jövőbeni múzeumlátogatást tervén ötleteljenek. Mindezt bizonyára jól szolgálta az is, hogy – az egyik résztvevőt idézve – „…az előadók lelkesedése magával ragadott...”.

Jó időben, jó kis helyen   - pedagógusokat képeztünk

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ez egy modellkísérlet volt, a képzés szándéka szerint nem csak a szabadtéri, néprajzi profilú muzeális intézmények pedagógusok által történő használatára kíván ösztönözni és felkészíteni, hanem mindenfajta múzeumtípushoz fogódzókat nyújt az erre fogékony pedagógusok számára.

A képzés résztvevőitől beérkezett online elégedettségi kérdőívek tanúsága szerint is hasznosnak bizonyult a képzés, az elméleti illetve az e-learning formában megszerezhető ismeretekhez képest inkább a helyszínen megszerezhető, átélhető gyakorlati feladatok nyerték el a résztvevők tetszését.

Jó időben, jó kis helyen   - pedagógusokat képeztünk

„Nagyon sok hasznos információt tudtam meg a múzeumlátogatásokkal kapcsolatban általában, és konkrétan a Skanzennel kapcsolatban, ami új volt számomra, és nagyon fontos, hasznos. Összegezve láttam, hogy mi mindenre kell figyelni, ha múzeumba viszem a gyerekeket” – válaszolta az egyik résztvevő a szervezők arra vonatkozó kérdésére hogy megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat.

A képzés jelenleg még nem zárult le, a résztvevők 15 órányi e-learning képzés elvégzésével és egy tetszőleges múzeumba irányuló látogatás komplex megtervezését tartalmazó dolgozattal mélyítik el a kontaktórákon szerzett ismereteket.

A Pedagógusok múzeumhasználati és múzeumpedagógiai módszertani alapképzése c. képzés első turnusa 2018 februárjában valósult meg Pécsett, a harmadik, egyben utolsó turnusra pedig Debrecenben fog sor kerülni május 12-én és június 2-án, de a tervek között szerepel a szentendrei képzés újbóli indítása.

További jó hír, hogy hamarosan e-learning formában is várható a képzés indítása, bővebb információ az alábbi linken érhető el ezzel kapcsolatban:

http://mokk.skanzen.hu/pedagogusok-tovabbkepzese-muzeumhasznalat-2-pedagogusoknak.html

*

Jó időben, jó kis helyen   - pedagógusokat képeztünk

Idézetek a képzésre jelentkezőktől arról, hogy miért tartották fontosnak a képzés elvégzését:

„Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozom, számukra szeretném megmutatni a múzeumot, egy olyan helyet mellyel nagy részük sohasem találkozott.”

„Szeretném az óvodás korosztálynak a kultúrát szakszerűen közvetíteni. Ez az a korosztály, ahol az élménypedagógiai eszközök alkalmazása segítségével a gyerekeket sikerülhet az ismeretek maximális elsajátításában részesíteni.”

„Szaktantárgyam oktatásában nagyon fontosnak tartom az élmény-, dráma- és múzeumpedagógia eszközeit. Ezt azóta érzem különösen, amióta általános iskolás korosztályt tanítok. Ezen korosztály számára nem a tananyag tényszerű elemeinek átadását érzem elsőrendű célomnak, hanem egy kultúráról, korszakról olyan határozott kép kialakítását, amely a későbbi tanulmányai során segíti a tájékozódásba és nem keveri össze a nyilvánvalóan nem összetartozó történelmi helyzeteket.”

„Nagyon fontosnak tartom a módszertani megújulást. Az életen át tartó tanulást. Igyekszem olyan ismeretszerzési lehetőségeket bevezetni a pedagógiai munkámba, amellyel a 3-7 éves korosztály - vegyes csoportban nevelkedő gyermekek- a magyar népihagyományok mellett, napjaink aktualitásával is ismerkedjenek.”

„Munkám során fontosnak tartom, hogy tanítás folyamata örömszerző legyen a gyermekek számára, hisz hosszú távon így könnyebben tartható fent az érdeklődés. Igyekszem sokszínű, választékos módszertani eszközöket alkalmazni. Úgy gondolom, hogy nagyon élményszerű lehet, ha egy-egy téma feldolgozása során a múzeumok nyújtotta lehetőségekkel is élünk. A múzeumok, kiállítások olyan különleges színteret biztosítanak az ismeretszerzésre, hogy hiba lenne ezeket figyelmen kívül hagyni. Szeretném megismerni és elsajátítani a múzeumpedagógiai módszereket, hogy ezeket az ismereteket beépítve tudatosabban és hatékonyabban tudjak foglalkozásokat szervezni tanítványaim számára.”

„A múzeumpedagógia nagyon jó lehetőség arra, hogy a gyerekekhez közelebb hozzuk a tananyagot. Ha megfogható kipróbálható az, amiről addig a tanár csak beszélt, az érthetőbbé is válik, jobban megragad. Az élményszerű átadásnál nincs jobb módszer és minél szélesebb körben kellene alkalmazni.”

„Számos múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk már részt, ahol a gyerekek lelkesedését látva én is szívesen szerezném meg a magyar kultúrkincsre vonatkozóan is egy-egy ilyen foglalkozás összeállításához szükséges tudást.”

„Oktatói munkám során diákjaimmal évente több alkalommal is eljutunk különböző kiállításokra. E tekintetben igen szerencsésnek mondhatom magunkat. Ezen alkalmakkor azt tapasztaltam, hogy a 14-20 éves korosztályt igen nehéz kimozdítani a passzív szemlélődő helyzetből. Ezen szeretnék értő módon változtatni. Ezért szeretnék már régóta részt venni múzeumpedagógiai képzésen. Az iskolán kívüli, élményalapú ismeretek, tudásszerzés könnyebben és jelentős mértékben beépülnek, nagy szerepük van a kreatív gondolkozás fejlődésében. Ez pedig nélkülözhetetlen a művészeti képzésben. A múzeumokban megszerzett tapasztalatok feldolgozásához azonban szakszerű segítségre van szükség, melyek megvalósításához a megfelelő módszertani ismeretek elengedhetetlenek. Munkám során szeretném a megszerzett ismereteket, élményeket intenzíven beépíteni a mindennapi oktatásba. Ezért kerestem gyakorlatközpontú képzést.”

Fotó: Mondok Ágnes

Fotó: Mondok Ágnes
Fotó: Mondok Ágnes
Fotó: Mondok Ágnes
Fotó: Mondok Ágnes
Fotó: Mondok Ágnes
Fotó: Mondok Ágnes
Fotó: Zádor Viktória