belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése (TM30T)

 Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)  Időpont, helyszín: 

             2023.03.27.- 03.30.

             Jelentkezési határidő: 2023.02.26.

             Jelentkezési felület

 Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) A képzés nem akkreditált

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Óraszám: 30 óra

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Képzési forma: tantermi

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Csoportlétszám: 15 fő

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Kiknek ajánljuk: felsőfokú végzettségű múzeumi munkatársak

 

A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

 

A képzés haszna: A képzés résztvevői a mindennapi gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket szereznek a kislétszámú munkahelyi csoportok hatékony irányításától kezdve a településszintű kapcsolatok, turisztikai és civil együttműködések építésén keresztül a társadalmi párbeszéd erősítésére irányuló múzeumi tevékenységekig.

Képzési tematika:

Vezetői kompetenciák – Tréning - Asszertív kommunikáció

Területi és kisebb múzeumok működésének jogi környezete és feladatrendszere - Kisebb múzeumok számára nélkülözhetetlen jogi ismeretek, Az integrált tagintézmény hatékony működése

Kiállítás-rendezés - Gyűjtemény és kiállítás menedzsment kis múzeumi keretek között

Együttműködés - A közösségi múzeum, Önkéntesek és kulturális közfoglalkoztatottak a múzeumban, Turisztikai együttműködés

A szolgáltató múzeum - Múzeumi szemléletváltás az ismeretátadásban, Értékelési protokoll és minőségbiztosítás

 

A képzés teljesítésének feltétele:

részvétel a tantermi órák 90%-án, a képzés végén prezentáció bemutatása

 

A képzés részvételi díja: ár egyeztetés alatt

Az étkezés és szállás a kontakt képzési napokon a résztvevők számára önköltségesen oldható meg, a részvételi díj nem tartalmazza. 

A díj tartalmazza a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt.

 

További információ:

MOKK oktatási csoport
  
kepzes.mokk@skanzen.hu 

 

 

Minőségbiztosítási eredmények

 Időpont: 2019.03.18-21.

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 3,92
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?  3,78
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?  3,78
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?  4,78
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? - 4,57
Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?  4,28
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?  4,5
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?  4,28
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?  4,42

 

Időpont: 2021.10.04-07.

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

              4

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

5

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

              5

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

5

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

              5

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4