belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A mintaprojekttel kapcsolatos tévéfelvétel itt nézhető meg, a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt kommunikációs munkatársának képes terepbeszámolója pedig itt érhető el.

Damjanich János Múzeum: Közös(térben)ségben -

Mintaprojekt alapadatok

Mintaprojekt címe: Közös(térben)ségben

Alcíme(k):

 • Közösségeink kultúrája, kultúránk közösségei
 • Emlék-Kép-Más program
 • Családfa-kutatás

Mintaprojekt megvalósító intézmény, település:

Damjanich János Múzeum, Szolnok

Régió:Észak-Alföld

Megvalósulás helyszíne (ha eltér a megvalósító intézménytől):

Általános iskolák:

 1. Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
 2. Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola
 3. Petrovay György Katolikus Iskola
 4. Petrovay György Katolikus Iskola tagintézménye, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
 5. Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Tiszasülyi tagintézmény

Közművelődési intézmények:

6. Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár, Besenyszög

7. Iskolai és Községi Könyvtár, Tiszasüly

Együttműködő köznevelési intézmények:

1. Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

2. Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola

3. Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

tiszasülyi tagintézménye

4. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola

5. Petrovay György Katolikus Iskola

Együttműködő felsőoktatási intézmény:

Neumann János Egyetem Kertészeti és vidékfejlesztési kar

Szolnoki Campus

Mentorált múzeum, település:

Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Múzeumpedagógiai Tagintézmény

Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézménye

Választott módszertani téma1:

A múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére

Választott módszertani téma2:

A modern múzeumi interpretáció módszertana – gyűjtemények pedagógiai hasznosíthatósága

Bevont diákok száma (megvalósító és mentorált intézményből összesen):

Besenyszög

Kőtelek

Nagykörű

Szászberek

Tiszasüly

1.

17

17

12

22

14

2.

19

17

10

24

13

3.

23

15

14

14+16

19

4.

18+17

18

21

16+17

18

5.

20+19

20

22

19+21

14

6.

25

13

20

29

12

7.

17+21

16

27

29

14

8.

25

9+1 (felnőtt csoport)

14

23

13

221

125+12

140

230

117

Összesen

833+12

Damjanich János Múzeum: Közös(térben)ségben -

Társadalmi, gazdasági, pedagógiai körülmények, amelyek a mintaprojekt kiindulási helyzetét jellemzik

A szolnoki Damjanich János Múzeum, mint projektgazda az Észak-Szolnoki Kistérség központi városában, a megyeszékhelyen található. A Közös(térben)ségben mentorált intézménye a Vehiculum-Ház, amely Jász-Nagykun-Szolnok megye legkisebb városában, 20 km-re található Szolnoktól.

A projekt a besenyszögi intézmény szervezésében 5 kistelepülést érintve valósul meg, a megye nem fejlesztendő térségében, a Szolnok Járásban, az Észak-Szolnoki kistérségben. Dacára annak, hogy a mintaprojektet megvalósító intézmény egy statisztikailag nem komplexen fejlesztendő járás székhelyének közelében található, az együttműködő partnerek között mégis több hátrányos helyzetű település van. Sajnálatos módon az adott települések, ill. a kistérség azért nem számítanak fejlesztendő településeknek, kistérségnek, mert a szomszédos megyeszékhely, Szolnok statisztikailag javítja a községek felettébb kétségbeejtő mutatóit.

Mind az 5 településen katolikus iskola működik, amelyek közül egyik sem rendelkezik az akadálytalan működéshez szükséges minden feltétellel (pl. tornaterem-hiány, szélessávú internet elérés, interaktív tábla hiánya, kevésbé korszerű fűtésrendszer, stb). A bevont települések kulturális intézményeinél a megfelelő szakember hiány a legfőbb probléma. A legtöbb helyen a kulturális közmunka által, a kulturális közfoglalkoztatottak "tartják életben" a művelődési házat és könyvtárat.

A mintaprojekt konkrét céljai, a célok kapcsolódása a két választott módszertani témához

A mintaprojekt megvalósítása során alkalmazott módszerek bemutatása és indoklása

A KÖZÖS(TÉRBEN)SÉGBEN 3 szinten,3 generáción, 3 idősíkon keresztül mutatja be a diákoknak azokat a közösségeket, az egyén és közösségek viszonyát, amelyek az egyes településeken meghatározó jelentőséggel bírtak, valódi közösségi értéket jelentettek, jelentenek.

„Archív” szint

Cél1: Feltérképezni és összegyűjteni azokat a közösségi formákat (egyesületeket, csoportokat, amelyek a II. világháború előtt, a szocializmus időszakában és napjainkban meghatározták, ma is meghatározzák az adott településen élők hovatartozását.

Módszer: Családfa kutatás a besenyszögi diákok részvételével.

Cél2:Települési közösségek történetének megismertetése az iskolák osztályközösségeivel

Módszer: Iskolai utazó kiállítás létrehozása minden bevont településen.

„Szinkron” szint

Cél1: A kötelező oktatás-nevelés adott iskolai keretein túl az egyéni érdeklődésből adódóan jelenleg működő közösségek erősítése. A kiállítási anyagban prezentált, a településeken régebben működő körök bemutatásával inspirálás az élethosszig tartó, hasznosan és élménnyel töltött szabadidős elfoglaltságok művelésére.

Cél2: A programba bevont települések diákjai a következő években sokat tehetnek saját településük fejlődéséhez, ezáltal a közösségek megtartó ereje növekedhet.

Módszer: Emlék-Kép-Más program. Fotó- és dokumentumgyűjtést hirdettünk az iskolák osztályközösségeinek. Igazgatókkal történt megbeszélés alapján a gyűjtésről előzetesen tájékoztatást tartunk az iskolák pedagógusainak a szükséges tudnivalókról: a gyűjtés célja a települési Emlék-Tár elindítása, ha létezik, a gyarapítása, a gyűjtött anyag a település könyvtárába, ha van, muzeális intézményébe kerül duplum-ként.

A gyűjtéshez készült egy (a projektben nem tervezett) „reklámfilm”, ami a diákok érdeklődését a vártnál jobban felkeltette, hatásosabb volt, mint a személyes példa. Minden egyes iskolából a "legjobb anyagokat gyűjtött" 42 tanuló jutalom kiránduláson vehetett részt.

„Retrospektív” szint

Cél:

 • A múzeumi megismerés, mint tanulási tevékenység, és mint az élethosszig tartó tanulási lehetőség bemutatása, ezzel kapcsolatos tapasztalatszerzés, látásmód szélesítése.
 • Széleskörű megismerés, élménypedagógiai módszerekkel

Módszer: Múzeumpedagógiai órák a kiállításhoz kapcsolódóan (4–8. osztályosok körében, 5 iskola 46 osztályközössége)

Módszertani elemei: a Felfedezés! Érzelem-tanulás, élmény-tanulás, játékosság-tanulás

Damjanich János Múzeum: Közös(térben)ségben -

Milyen tapasztalatokkal szolgált a megvalósított mintaprojekt?

A mintaprojekt sok új tapasztalattal gazdagított:

 • Lehetővé tette új közösségek, a közösségek meghatározó személyeinek megismerését.
 • Olyan elkötelezett partnereket ismerhettem meg, akik a települések sorsát a szívükön viselik. Ez a mentalitás a hozzájuk kötődő, velük kapcsolatban álló egyénekre, diákokra is kisugárzik.
 • Megerősített abban, hogy új módszerekkel – az iskolán kívüli nem formális oktatás eszközeivel, a múzeumi tanulás, a múzeumpedagógiai módszerek megismertetésével – lehet hatékonyabbá tenni az iskolai formális oktatást. Az új, változatos módszerek alkalmazásával motiváltabbá tehetők mind a pedagógusok, mind a diákok.
 • Fontos, hogy saját településük megismerése mellett mentális, szociális érzékenységüket is felkeltsük a tanulóknak, mert ezek a tapasztalások szélesítik látókörüket, új lehetőségek felé irányíthatják érdeklődésüket, figyelmüket.
 • A program tartalma, komplexitásánál fogva kicsit túl is lépte a „mintaprojekt” (ha ez alatt egy kis, modellezhető, megvalósítható programot értünk) kereteit.
 • Az Emlék-Kép-Más programban gyűjtött anyag alkalmas egy újabb kis interaktív kiállítás létrehozására.

A megvalósult mintaprojekt adaptálhatósága más muzeális intézményekben

A megvalósult projekt teljes egésze alkalmazható és adaptálható bármely közösségre. Komplex, átfogó program, ahol a település megtartó ereje gyenge. Olyan jó gyakorlat lehet, amely a kistelepüléseken élők identitását erősíthetik, új közösségeket hozhat létre vagy régit támaszthat fel.

A fotókat Demjénné Barkaszi Mária készítette Besenyszögön az 5. b osztály múzeumi óráján.

Fotó: Demjénné Barkaszi Mária

Fotó: Demjénné Barkaszi Mária
Fotó: Demjénné Barkaszi Mária
Fotó: Demjénné Barkaszi Mária
Fotó: Demjénné Barkaszi Mária