belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Szu Annamária: A múzeumok esélyegyenlőségi szemlélete és tevékenységei

Szu Annamária Fejlesztési osztályvezető, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

A múzeumok esélyegyenlőségi szemlélete és tevékenységei

Szu Annamária: A múzeumok esélyegyenlőségi szemlélete és tevékenységei

 

Bevezető

2019-ben fogalmazta meg Joó Emese múzeumi esélyteremtési definíciójában, hogy: „A múzeumi esélyteremtésben a helyi közösség hátrányos helyzetű tagjai saját kultúrájukkal és kompetenciáikkal egyenrangúan vesznek részt, elfogadást és elismerést kapnak, motivációhoz és támogatáshoz jutnak egyéni és közösségi felzárkózásukhoz, továbblépésükhöz, boldogulásukhoz.”

A „nekik-róluk-velük-értük” esélyegyenlőségi elv a MúzeumokMa 2020 kutatás több fókuszterületén is markánsan előkerült. A kvantitatív kutatási ütemben többek között az esélyegyenlőség és esélyteremtés múzeumi területen érzékelt fontosságát is értékelhették a válaszadók egy 1-től 5-ig terjedő skálán. A 16 kategória értékelésének fontossági sorrendjében témánk a múzeumi középvezetőknél csak az utolsó, míg a felsővezetőknél és a munkatársaknál az utolsó előtti helyen áll.

Összegzés

Az esélyegyenlőségi témát illetően is jelentős fejlődés látható a hazai muzeális intézményekben. Azonban a nemzetközi múzeumi színtérrel szemben, ahol gyakrabban bukkan fel a muzeális alaptevékenységek szinte minden területén a téma, a magyar múzeumok jelenleg elsőlegesen az ismeretátadásra és a hozzáférésre összpontosítanak az ilyen jellegű tevékenységeikkel. A múzeumi esélyteremtési útmutatóban meghatározott 15 lépés szempontjaival számos válasz összeegyeztethető és színes, pozitív példákkal, jó gyakorlatokkal találkoztunk a kutatás során – mégis azt kell, mondjuk, hogy egységes stratégiai szemlélet és megvalósítási mód még kevés intézményben érhető tetten.

A teljes publikáció itt érhető el.