belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
Betűméret:

Pedagógia

 • Arapovics Mária - Brüll Edit (szerk.): Közösségi tanulás és szervezése.Közösségi-civil szervező tankönyv. Szerk. Aprovics Mária - Brüll Edit. Budapest, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2009.
 • B. Német Mária: Irányzatok a természettudományos nevelésben.Iskolakultúra, 3-4. sz. 2008.
 • Comenius, J. A.: Didactica Magna. 1657.
 • Coolahan, John: Tanárképzés és pedagóguskarrier az élethosszig tartó tanulás korában. Új Pedagógiai Szemle, 2007/5.
 • Csocsán Lászlóné: Látni és látni tanítani. Budapest, Tankönyvkiadó, 1990.
 • Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás a tanulásához.Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.
 • Fazekas Károly - Köllő János - Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv 2008. A magyar közoktatás megújításáért. Budapest, Miniszterelnöki Hivatal.
 • Ginnis, Paul: Tanítási és tanulási receptkönyv. Pécs, Alexandra, 2007.
 • Heacox, Diane: Differenciálás a tanításban, tanulásban. Budapest, Szabad Iskolákért Alapítvány, 2006.
 • Horváth H. Attila (szerk.): Süss fel nap! Alternatív óvodák, iskolák Magyarországon. Soros Alapítvány, 1999.
 • Kagan Spencer: Kooperatív tanulás. 2. jav. kiad. Budapest, Önkonet, 2004. XVIII,
 • Kállai Mária - Szabó Mária (szerk.): Magtár - Ötlettár intézményvezetők számára. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 2007.
 • Korányi Margit: Ötről hatra. Módszertani ajánlás a nem szakrendszerű oktatás megszervezéséhez. Budapest, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2008.
 • Leirman, Walter: Négyféle nevelési kultúra. Budapest, Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete - Magyar Népfőiskolai Társaság, 1998.
 • Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Budapest, Volos Kiadó, 1993.
 • Nahalka István: Válságban a magyar természettudományos nevelés. Új Pedagógiai Szemle, 49. évf. 5. sz. 1999.
 • Pála Károly: Kompetencia alapú oktatási programcsomagok fejlesztése Magyarországon.
 • Papp Kornélia (szerk.): Szájról szájra, kézről kézre. Szentendre, Geobook Hungary. 2006.
 • Roeders, Paul: A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, 1995.
 • Széplaki Erzsébet: A nem szakrendszerű oktatás margójára. Tanító és Tanár 1. évf. 6. sz. 2009.
 • Tennant, M.: Tanulási stílusok. Andragógiai szöveggyűjtemény II. Szerk. Maróti Andor. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1991.
 • Vekerdy Tamás: Álmok és lidércek: Iskolaalapítás Magyarországon.Budapest, T-Twins Kiadó, 1992.
 • Veres Gábor: Komplex természetismeret a Politechnikumban I. és II. Új Pedagógiai Szemle, 52. évf. 5. sz. és 52. évf. 6. sz. 2002.
 • Kerettanterv az alapfokú oktatás-nevelés alapozó szakaszán (5-6. évfolyam) folyó nem szakrendszerű oktatás számára
 • Nemzeti alaptanterv 2007.
 • Barangolás a tantárgyak között. Módszertani segédlet komplex témák feldolgozásához. Készült a Britisc Council támogatásával. FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány, 2000.
 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 • 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 • Pedagógiai lexikon. 3. kötet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979.


Kapcsolódó képzések:

Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni - Projektmódszer a múzeumpedagógiában
Iskolák és múzeumok partnersége - Pedagógus továbbképzés
Pedagógus képzők képzése - Múzeumok közoktatási hasznosítása
Iskolabarát múzeumi környezet
Múzeumi vezetői ismeretek
"Érted?! - Értem!?" - Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban?
Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában
Oktatási célú múzeumi kiadványok - A feladatlaptól az online múzeumi csoportmunkáig