belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A mintaprojekt keretében a Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjainak egyik csoportja és az ELTE hallgatói által elindított Summás Kisokos IDE kattintva érhető el a Facebook-on.

Eredményekben és tanulságokban gazdag mintaprojektet zárt a Skanzen

Ünnepélyes bemutatóval zárult 2018. február 1-én Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a Hová mész? Tiéd a gyűjtemény – Digitális gyűjtemények oktatási hasznosítása címet viselő mintaprojekt, melyet a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében valósított meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziummal, az ELTE BTK Néprajzi Intézettel, valamint a MNM Palóc Múzeumával és a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziummal együttműködésben.

Az esélyteremtést szolgáló komplex szemléletű mintaprojekt elsődleges célkitűzése a digitális készség mint kulcskompetencia fejlesztésére irányult, mindez a digitális tartalomfejlesztésbe beavató, néhány fős csoportokban folyó projektmunka révén valósult meg. Emellett a mintaprojekt a regionális identitás erősítését is szolgálta, a csoportmunkának köszönhetően pedig az ismeretszerzés új formáival találkozhattak a diákok, akik az egyénileg gyűjtött ismereteket a csoporttagokkal megosztották, majd közösen értelmezték. A munka során megtapasztalhatták, hogy minden résztvevő egyenrangú, ugyanakkor nélkülözhetetlen tagja a csoportnak. Saját tapasztalataikkal, saját koruk problematikájával összekötve nyerhettek beavatást a múzeumi tárgyak, forrásanyagok és kiállítások értelmezésébe.

Eredményekben és tanulságokban gazdag mintaprojektet zárt a Skanzen

*

A Skanzenben lezajlott eseményen az elmúlt fél évben folytatott közös gondolkodás és munka gyümölcseit mutatták be az együttműködő intézményekből érkező középiskolás diákok, akiket a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projektet megvalósító konzorcium vezetője, egyben az intézmény főigazgatója, dr. Cseri Miklós pár közvetlen szóval, kollégaként köszöntött. Beszédében röviden összefoglalta a mintaprojektek célkitűzéseit, és a múzeumoknak a középiskolás korosztály felé történő nyitás fontosságát hangsúlyozta.

Dr. Bereczki Ibolya, a projekt szakmai vezetője, és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatok ellátásáért felelős főigazgató-helyettese köszöntőjében a múzeumokról illetve a kamaszokról élő közkeletű sztereotípiák lebontásáról, valamint a pedagógushallgatók érzékenyítésének fontosságáról is szólt. A megvalósult mintaprojekt különlegességének nevezte, hogy leendő muzeológusok – az ELTE Néprajzi Intézetének hallgatói - is aktívan közreműködtek a megvalósításában.

Eredményekben és tanulságokban gazdag mintaprojektet zárt a SkanzenA diákok aktív közreműködésével zajló bemutatókat a mintaprojekt gazdája, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyakorlott múzeumpedagógusa, Molnár József moderálta.

Elsőként a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális, tanulmányi és kulturális támogatását végző, „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet is viselő Balassi Bálint Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő 9. osztályos diákok mutathatták meg sokoldalú tehetségüket. Az önreflexiót sem nélkülözve beszámoltak róla, hogy lépésről lépésre hogyan értették meg a projektmunka módszerét, és a MNM Múzeum Palóc Múzeum segítségével miként tudták magukévá tenni csoportokban folyó múzeumi kutatómunka illetve interjúk készítése révén az olyan korszakokon átívelő és máig aktuálisnak számító társadalmi jelenségeket, mint az idegenben történő munkavállalás, a summások, cselédek, ingázók sorsa, életmódja. A mintaprojekt számukra nem várt hozadéka volt, hogy a közvetlen környezetükben, akár családtagjaikkal készült interjúk során eddig nem hallott családi történetekre, emlékekre is fény derült, és erősödött az eltérő generációk közötti párbeszéd.

Eredményekben és tanulságokban gazdag mintaprojektet zárt a Skanzen

A MNM Múzeum Palóc Múzeum képviseletében Molnár Ildikó főmuzeológus, etnográfus, múzeumpedagógus beszélt a közös munka műhelytitkairól, és hogy milyen kellemes csalódást jelentett számára az elsőre túl fiatalnak vélt korosztállyal kibontakozott együttműködés. Azt is elárulta, hogy a diákok által gyűjtött anyagok nem csak a múzeum archívumába fognak bekerülni, de a későbbiekben egy kiállításon is visszaköszönnek majd.

A Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai 4 fős csoportokban egy-egy néprajz szakos egyetemistával közösen önálló projektmunkát végeztek, és izgalmas miniprojekteket (interjú, lexikon a summások öltözködéséről, tanulmány a cselédek életkörülményeiről és megítéléséről, Summás kisokos elindítása a Facebook-on) valósítottak meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum múzeumi szakembereinek szakmai segítségével. A középiskolás, egyetemista, valamint a felnőtt múzeumi szakemberek együttműködése igazán inspirálónak bizonyult, és segítette a generációk közötti szoros együttműködést.

Eredményekben és tanulságokban gazdag mintaprojektet zárt a Skanzen

Hogy a mintaprojekt valóban megmozgatta a Berzsenyis diákokat, az is jól mutatja, hogy a beszámoló során kitértek a munka során tapasztalt nehézségekre, nem várt fordulatokra és a projektek folytatásának lehetőségére is. Például a cselédsors mai párhuzamaként egy babysitterkedéssel is foglalkozó egyetemistával sikerült videóinterjút felvenniük, viszont szembesülniük kellett vele, hogy takarítónők nem adják arcukat egy hasonló felvételhez, ezért a kérdőíves kutatásra adott válaszok alapján fiktív interjút készítettek.

A bemutató a megjelent múzeumi szakemberek diákokhoz intézett kérdéseivel, a megkezdett munka illetve a családtagokkal elindult beszélgetések folytatására bátorító reflexióival folytatódott, a diákokkal a Szentendre TV is interjút készített, majd stílszerűen a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik tájegységében, a summásság életmódját is bemutató Észak-magyarországi faluban tartott tárlatvezetéssel zárult a program.

Szerző: Kajári Gabi

Interjú a Szentendrei Tv-vel fotó: Kajári Gabi

A mintaprojektbe bevont diákok. Fotó: Knob Alexandra
Dr. Cseri Miklós Fotó: Knob Alexandra
Dr. Bereczki Ibolya Fotó: Knob Alexandra
Molnár József Fotó: Knob Alexandra
A Balassi Bálint Gimnázium diákjai Fotó: Knob Alexandra
A Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai Fotó: Knob Alexandra
A Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai Fotó: Knob Alexandra
A Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai Fotó: Knob Alexandra
A Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai Fotó: Knob Alexandra
A mintaprojektbe bevont diákok. Fotó: Knob Alexandra