belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A mintaprojekt összefoglaló bemutatása ITT érhető el.

Jó úton halad a Közös(tér)ségben mintaprojekt

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projektet megvalósító szakmai stáb tagjai, a MOKK projektmunkatársai 2018. február 14-én három településre (Nagykörű, Tiszasüly, Besenyszög) látogattak el, és személyesen tapasztalhatták meg, hogy a szolnoki Damjanich János Múzeum mentorálásával, Pató Mária hathatós szakmai vezetése mellett és a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karral együttműködésben milyen példaértékű mintaprojektet valósít meg a Besenyszögön működő Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény.

A Közös(tér)ségben címet viselő mintaprojekt Jász-Nagykun-Szolnok megye nem fejlesztendő Szolnok járásában, az Észak-Szolnoki kistérség öt hátrányos helyzetű kistelepülésén (Nagykörű, Tiszasüly, Besenyszög, Kőtelek, Szászberek) jelenleg is zajlik 845 iskolai tanuló bevonásával. Célkitűzése szerint a mintaprojekt a társadalmilag hátrányos helyzetű tanulók kompetenciáinak fejlesztésére készíti fel a múzeumokat, illetve a múzeumi gyűjtemények pedagógiai hasznosíthatósága céljából a modern múzeumi interpretáció módszertanának alkalmazására irányul.

A megyeszékhelytől csupán 20 km-re található, de a rossz minőségű utak miatt mégis nehezen leküzdhető távolságra lévő, 2013 óta már városi címmel bíró Besenyszög Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskolája illetve a Tiszasülyi Tagintézménye, a nagykörűi Petrovay György Katolikus Általános Iskola, a szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola és a kőteleki Szent Gellért Katolikus Iskola 46 iskolai osztálya vesz részt a helyi identitást komplex módon erősítő, részvételi jellegű mintaprojektben.

Az általános iskolás osztályok a közösségi gyűjtés módszere által belekóstolhatnak a településkutatásba, az iskolai foglalkozásokon alkalmazott élménypedagógiának köszönhetően 3 generáción, 3 szinten (archív, szinkron és retrospektív) és 3 idősíkon keresztül élvezetes módon ismerik meg a községekben egykor és ma működő meghatározó jelentőségű közösségeket, az egyén és közösség viszonyát. A tanulók saját családjuk, az idősebb generáció körében végeznek gyűjtőmunkát, összegyűjtik a II. világháború előtt, a szocializmus időszakában és napjainkban jellemző helyi közösségekkel (egyesületek, csoportok, körök) kapcsolatos információkat, emlékeket, dokumentumokat, fotókat. A gyűjtött anyagot rendszerezve egységes arculattal rendelkező tablókból álló iskolai utazó kiállításokon és online is elérhetővé válik. Sor kerülhet a települési Emlék-Tár elindítására, illetve további gyarapítására. A kiállítások idejére a tanulók a kiállítások témáit változatos múzeumpedagógiai módszerekkel (kooperatív munka, csoportmunka) feldolgozó foglalkozásokon, végül múzeumokba történő tanulmányi kiránduláson vehetnek részt.

Jó úton halad a Közös(tér)ségben mintaprojekt

Valóban példaértékű összefogásról van szó. A mintaprojektben nem csak helyi tanulók, pedagógusok és múzeumi munkatársak vesznek részt, hanem az adott településről származó középiskolás diákok, illetve a helyi közművelődési intézmények (művelődési ház, könyvtár) egykori és mai munkatársai, köztük kulturális közfoglalkoztatottak, a néhai közösségi élet vezérfigurái, a tanulók családtagjai is. A kirándulások megszervezésénél a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar, Turisztikai/Gazdaság és vidékfejlesztési tanszék hallgatói is aktívan közreműködnek. A felnőttek és gyermekek közötti párbeszéd erősítésére, a generációk közötti kapcsolatépítésre is hatékony módszert kínál a mintaprojekt, emellett hozzájárul az elvándorlással fokozottan súlytott kistelepüléseken élők identitásának erősítéséhez, új közösségek életre hívásához vagy régiek feltámasztásához.

A februári 14-i látogatás során a Vehiculum-Ház vezetője, Molnár Melinda kalauzolásával személyes tapasztalhattuk meg, hogy minden esetben elkötelezett lokálpatrióták a mintaprojekt kivitelezésének helyi motorjai, az ő aktivitásuk, elhivatottságuk és lelkiismeretes munkájuk szolgál a hitelesség és a siker garanciájául.

Jó úton halad a Közös(tér)ségben mintaprojekt

Cseresznyefesztiváljáról ismert Nagykörűn a helyi iskola igazgatója, Nagyné Baráth Ágnes a 7. osztálynak tartott rendhagyó helytörténeti órát, melyen a gyerekek a tablók tartalmát dolgozták fel és a helytörténeti kutatásokkal is foglalkozó és rendszeresen publikáló Sziráki Sándor egykori pedagógustól hallhattak törekvő őseik innovatív készségéről, arról, hogy a homoki területen faiskolák és mintakert létesítésével miként válhatott Nagykörű Magyarország cseresznyéskertjévé.

Jó úton halad a Közös(tér)ségben mintaprojekt

A tiszasülyi Iskolai és Községi Könyvtárban Balaton Mária koordinálja a munkát kulturális közfoglalkoztatottként. Február 14-én településtörténeti érdekességekre, Tiszasüly híres szülöttjeire és a helyi színjátszó körre emlékeztek parádés keretek között: az ötvenes évek tiszasülyi színjátszócsoportjában aktív Géczi Károlyné Ica néni és egykori zenésztársai emlékezetes részvételével valamint jelmezekbe öltözött helyi diákok közreműködésével. A közösség vitalitását jelzi, hogy ezen a rendezvényen került sor 50 év után a színjátszókör újbóli megalakulásának bejelentésére is.

Jó úton halad a Közös(tér)ségben mintaprojekt

A roadshow utolsó állomásaként a besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola egyik osztályának Kiss Endréné Bene Tünde pedagógus, könyvtáros, helytörténeti kutató tartott Kalákában címmel 90 percben komplex foglalkozást az általa összeállított „Közösségeink kultúrája – kultúrának közösségei” című tablókiállításhoz kapcsolódóan. A gyerekek a mozgalmas és játékos páros illetve csoportfeladatok után helyi vendégeiknek tehették fel kérdéseiket a vályogépítő kalákáról és a helyi könnyűzenei életről. Az élményekben gazdag nap végül a besenyszögi Vehiculum-ház megtekintésével zárult.

Szerző: Kajári Gabi

Fotók: Berényi Anikó, Kajári Gabi

Besenyszög Fotó: Berényi Anikó

Besenyszög Fotó: Berényi Anikó
Besenyszög Fotó: Berényi Anikó
Besenyszög Fotó: Berényi Anikó
Besenyszög Fotó: Kajári Gabi
Besenyszög Fotó: Kajári Gabi
Besenyszög Fotó: Kajári Gabi
Besenyszög Fotó: Kajári Gabi
Besenyszög Fotó: Kajári Gabi
Kiss Endréné Bene Tünde, Besenyszög Fotó: Kajári Gabi
Nagykörű Fotó: Berényi Anikó
Nagykörű Fotó: Berényi Anikó
Nagykörű Fotó: Berényi Anikó
Molnár Melinda Nagykörű Fotó: Berényi Anikó
Nagyné Baráth Ágnes Nagykörű Fotó: Berényi Anikó
Sziráki Sándor, Nagykörű Fotó: Berényi Anikó
Nagykörű Fotó: Kajári Gabi
Nagykörű Fotó: Kajári Gabi
Balaton Mária és Géczi Károlyné Ica néni, Tiszasüly, Fotó: Berényi Anikó
Tiszasüly, Fotó: Berényi Anikó
Tiszasüly, Fotó: Berényi Anikó
Tiszasüly, Fotó: Berényi Anikó
Balaton Mária és segítői Tiszasüly Fotó:Kajári Gabi
Tiszasüly Fotó:Kajári Gabi
Balaton Mária és segítői Tiszasüly Fotó:Kajári Gabi
Balaton Mária és Géczi Károlyné Ica néni, Tiszasüly Fotó:Kajári Gabi
Csárdás Királynő a Tiszasülyi könyvtárban  Fotó:Kajári Gabi