belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Könyvtári terület

Jávorka Brigitta: Élethosszig tartó tanulás könyvtárral, könyvtárban, tanulást támogató új típusú könyvtári szolgáltatások

A technológia ugrásszerű fejlődése egyszerre kínál új lehetőségeket az oktatásban, illetve támaszt új követelményeket a tanulók felé, ezekhez a változásokhoz pedig nem csak az iskolának kell alkalmazkodnia, hanem a könyvtárnak is. A tanulmány az e-learning módszer könyvtári alkalmazásával foglalkozik, illetve annak használatával az információs műveltség fejlesztése során.

tovább
 → 


Karácsony Gyöngyi: Élethosszig tartó tanulás könyvtárral, könyvtárban Tudományos adatbázisok építése, tudományt támogató adatbázisok Repozitórium létrehozása, működtetése, szabványos eljárásai

A tudományos könyvtár alapvető szerepet tölt be a tudományos kommunikáció folyamatában. Ennek részeként a cikk keletkezésétől a megjelent kiadványok szolgáltatásán, közvetítésén át a cikkek hatásának vizsgálatáig tart a szerepe. Az információs technológiák folyamatos fejlődése átalakítja a tudományos kommunikáció közegét és menedzsmentjét is. A felsőoktatási intézmények feladata, hogy a kezelje az intézmény kutatói által létrehozott elektronikus formátumú tudományos eredményeket, ideértve a folyóirat cikkeket, konferencia anyagokat, jelentéseket, szakdolgozatokat, disszertációkat, képzőművészeti alkotásokat, kutatási adatokat, hogy a szabad hozzáférés ne csak a kutató saját számítógépére korlátozódjék.Az intézményi repozitóriumok ezt a szerepet töltik be. A dolgozat bemutatja a repozitórium létrehozásával, működtetésével kapcsolatos ismereteket, eljárásokat, szabványokat, alkalmazható műszaki megoldásokat, szervezeti, fejlesztési és népszerűsítési kérdéseket, melyek egyben a fenntarthatóság biztosítékai is.

tovább
 → 


Sághi Ilona: Útmutató az élethosszig tartó tanulást (Lifelong Learning – LLL) támogató kommunikációs stratégia tervezéséhez és megvalósításához

A tanulmány tisztázza az élethosszig tartó tanulás (LLL) fogalmát, kifejti, hogy a könyvtár számára azért van szükség LLL kommunikációs stratégiára, hogy az intézmény az élethosszig tartó tanulásra irányuló tevékenységeit, az azzal kapcsolatos kapacitását és infrastruktúráját, valamint eredményeit hitelesen bemutathassa, hatékonyan hirdethesse, propagálhassa. A könyvtár ezáltal segíti az LLL helyi és országos szintű megvalósítását, az LLL eszméjének társadalmi beágyazódását. Mindehhez lépésről-lépésre, áttekinthetően bemutatja a kommunikációs stratégiai terv készítésének folyamatát, kitérve a különböző generációs jellemzőkre és élethelyzetekre is. Számos gyakorlati példát mutat be, értékel, elemez. Az útmutató felhívja a figyelmet a pályázati kiíráshoz kapcsolódó azon formai és tartalmi elemekre, melyek következetes betartása, figyelembe vétele a pályázat sikerességének a feltétele.

tovább
 → 


Tóth Máté: Élethosszig tartó tanulás könyvtárral, könyvtárban, tanulást támogató új típusú könyvtári szolgáltatások

A könyvtár szerepeit hagyományosan négy fő irány - információszolgáltatás, kultúraközvetítés, tanulás támogatása és rekreáció - mentén szokták megfogalmazni. Mind a négy terület szorosan kapcsolódik az élethosszig tartó tanulás folyamatához. Az informális tanulás életünk részévé vált. A könyvtárak kitűnő lehetőségeket és feltételeket biztosítanak ahhoz, hogy ki-ki saját érdeklődése, "tempója", előrehaladási kapacitása mentén kapjon támogatást ebben a folyamatban. A tanulmány részletezi azokat az új típusú könyvtári szolgáltatásokat, melyekkel ezek az intézmények megcélozzák a felhasználókat, ezzel ötleteket adva az egyes könyvtárak egyéni fejlesztéspolitikájának kialakításához.

tovább
 →