belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A konferencián a a mintaprojektek gazdákkal forgatott videóhírlevelünk itt tekinthető meg.

Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?

Időnként az „élet által felülírva”, de egymást mentorálva sikeresen vették fel a kesztyűt és adták át a stafétát a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt múzeumi mintaprojektjeit megvalósító hazai muzeális intézmények.

Vedd át a stafétát! címmel tartotta meg első országos szakmai konferenciáját a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt múzeumi komponenséhez kapcsolódóan a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. A 2018. április 16-17-én a szentendrei Skanzenben rendezett konferencián „A mi múzeumunk” című múzeumi komponens leglátványosabb elemét jelentő, a hazai múzeumi életben pezsgést és szemléletváltást generáló 19 múzeumi mintaprojekt örömteli pillanatokban és tanulságokban gazdag seregszemléje valósult meg.

A múzeumi és könyvtári terület módszertani fejlesztésére hivatott, 3 éves futamidejű kiemelt projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya szerint a muzeális, köznevelési és felsőoktatási intézmények bevonásával és együttműködésével bruttó 72.390.000 Ft keretösszegből megvalósuló 19 múzeumi mintaprojektnek az volt a feladata, hogy egy-egy témában újdonságot alkosson, katalizátorként működjön, a megvalósítás során kidolgozott és kipróbált programok és módszerek más muzeális és köznevelési intézmény számára is adaptálhatóak legyenek. Elvárás volt az is, hogy a valamennyi hazai régiót, muzeális és oktatási intézménytípust bevonó mintaprojekteket kidolgozó és megvalósító ún. mintaprojekt-gazdák a témában vagy az alkalmazott módszerben kevésbé járatos muzeális intézményeket mentorálva továbbadják a módszertani tapasztalataikat és további mintaprojektek megvalósulását segítsék.

Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?

Minderről és még ennél is jóval többről – a sikerig vezető, kudarcokkal és tanulságokkal is szegélyezett útról, tanulási folyamatról – adtak számot egymásnak és a múzeumi szakmának a mintaprojektek megvalósítói a két napig tartó, pezsgő hangulatú konferencián, melyet az EMMI képviseletében Krucsainé Herter Anikó kulturális kapcsolatokért és fejlesztését felelős helyettes államtitkár nyitott meg. Államtitkár asszony beszédében hangsúlyozta, hogy rendkívül intenzívnek bizonyult a kulturális intézmények pályázati aktivitása. A 2014 és 2020 közötti uniós finanszírozási időszakban az intézmények a különféle operatív programok keretében rendelkezésre álló 100 milliárd forintos keretösszeg többszörösére nyújtottak be pályázatokat, mindez pedig azt támasztja alá, hogy felhívások fontos és valós igények kielégítését célozták.

Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója házigazdaként, konzorciumvezetőként egyúttal két eltérő mintaprojektet is sikeresen abszolváló intézmény vezetőjeként köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőbeszédében kitért a Skanzen igazgatóságaként működő MOKK-nak a hazai múzeumi élet katalizálásában játszott szerepére is. Ezt követően Nagy Magdolna projektmenedzser, a MOKK mb. igazgatója a mintaprojekteknek a projekt egyéb elemeihez való kapcsolódásait illetve hosszú távú hatásukat, a kulturális alapellátás kiszélesítéséhez történő hozzájárulásukat mutatta be.

A 19 mintaprojekt négy tematikus blokkban történő bemutatkozása előtt a projekt szakmai tanácsadója, a mintaprojektek megvalósítását a kezdetektől figyelemmel kísérő és több évtizedes tapasztalatával támogató Káldy Mária vette át a szót. Beszédében kiemelte, hogy a mintaprojektek által képviselt innovációt relatív értelemben kell használni. A mintaproktekben részt vevő muzeális intézmények nem egy íróasztal mellett elgondolt abszolút mércéhez, hanem saját adottságaikhoz és helyzetükhöz képest tudtak szintet lépni, mertek belevágni a kísérletezésbe.

A mintaprojektek számos esetben igényelték a megszokott keretek, a múzeumi komfortzóna elhagyását a múzeumok részéről, hiszen olyan speciális csoportokkal – például iskolai keretek között vagy hagyományos múzeumi módszerekkel nehezen motiválható hátrányos helyzetű diákokkal, szakiskolásokkal, SNI-s vagy enyhén értelmi fogyatékos gyerekekkel, a digitális és virtuális világ gyors ingereihez szokott fiatalokat – kellett együtt dolgozniuk, akikkel eddig nem feltétlenül volt gyakorlatuk. A rendhagyónak számító célcsoportokhoz újszerű módszerekkel kellett közelíteniük. A felmerülő nehézségeket és a kezdeti ijedséget leküzdve mind a 19 – a mentorált programokkal együtt valójában közel 40 – mintaprojekt sikeresen vette fel a kesztyűt.

Káldy Mária hangsúlyozta, amit a mintaprojektek megvalósítói közül többen is megfogalmaztak a két napos konferencia során: az élet gyakran felülírta az előzetes elképzeléseket és a projekt Megvalósítási Tanulmányában szereplő mintaprojekt gazda kifejezést is. Az intézmények sokszor nem mentoráltként, hanem inkább partnerként tekintettek egymásra, hiszen ez egy közös – dilemmákkal és megoldandó helyzetekkel kísért– tanulási út volt számukra. Akadt például olyan mintaprojekt is, melynek során egy kisebb vidéki intézmény mentorált egy nagyobb múzeumot. A mintaprojektek örömteli hozadékának nevezte Káldy Mária, hogy fejlődött az együttműködés a múzeumi kollégák illetve a muzeális intézmények és a települések oktatási valamint kulturális intézményei közötti. A mintaprojektekbe bekapcsolódó felsőoktatási intézmények pedig nem várt eredményeket produkáltak, sikerült hosszú távúnak ígérkező együttműködéseket kibontakoztatni az egyetemek és a muzeális intézmények között.

A Digitalizált gyűjtemények oktatási haszna című első témablokkban, melyet Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese, a projekt múzeumi komponensének szakmai vezetője moderált, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Ferenczy Múzeumi Centrum és a Zempléni Múzeum mintaprojektjei mutatkoztak be.

Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?

A Múzeumpedagógia 2017 – Korosztályi sajátosságok című második témablokkot Pacsika Márton módszertani munkatárs vezette le. A hosszúhetényi Nemes János Művelődési Központ, a Szent István Király Múzeum Hetedhét Játékmúzeuma, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Rippl-Rónai Múzeum, a Nádasdy Ferenc Múzeum munkatársai adtak átfogó képet a megvalósított mintaprojektjeikről.

A konferencia második napján először A Múzeumpedagógiai módszerek a szakképzés támogatására, IKSZ című témablokk keretében Nagy Magdolna projektmenedzser, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ mb. igazgatója moderálásával mutatkoztak be a Soproni Múzeum, a Bihari Múzeum, a Balatoni Múzeum, a Damjanich János Múzeum, a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum valamint a Szennai Skanzen mintaprojektjei.

Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?

A Múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciafejlesztésére című blokkal zárult a konferencia, a konferenciát záró előadásokat Hadnagy-Portik Piroska módszertani csoportvezetője moderálta. Ebben a tematikus egységben a Herman Ottó Múzeum, a Janus Pannonius Múzeum és végül a Duna Múzeum mintaprojektjeit ismerhettük meg.

Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?

Az előadók a rendelkezésre álló időt maximálisan kihasználva, lelkesedésből olykor még túl is lépve igyekeztek minél teljesebb képet adni, és kitérni a bevont intézményekre, a kitűzött célokra, a megvalósítás során alkalmazott módszerekre, a felmerült problémákra és ezek kezelésére, a saját maguknak leszűrt tanulságokra és a mintaprojektek adaptálhatóságára. A két nap során a sok-sok fényképes prezentáción és filmbejátszáson túl a projektben részt vett diákok, valamint szemléltető eszközök és szemléletes módszerek (Camera Obscura elvén működő sátor, kistérségi összefogást megjelenítő óriáspuzzle, emblematikus Bőröndmúzeum, a műtárgyra megszólalásig hasonlító műtárgymásolat, drámapedagógiai szerepjáték) is szerepet kaptak.

Lényeges eleme volt több mintaprojektnek is, hogy a diákokat már a tervezés folyamatába is bevonták, ők dönthették el, hogy milyen számukra releváns tartalommal töltik meg a kitalált kereteket, ha úgy tetszik a múzeumi bőröndöt. Az alkalmazott módszerek között is a sokszínűség uralkodott: hitelességükkel inspiráló és mintát adó mesterekkel, szakemberekkel zajló beszélgetés és közös munka, interdiszciplináris és projekt alapú oktatás, a kooperatív tanulást támogató mozaik módszer, angol gyökerű közösségi filmkészítés (insightshare), a témához való személyes kötődés kialakulását segítő élménykirándulás vagy a playback színházi technikát alkalmazó színházi nevelés beépítése csak néhány a sokféle, múzeumi terepen bevetett módszer közül.

Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?

Egészen széles spektrumon mozogtak a múzeumi mintaprojektek keretében létrehozott produktumok is. A múzeumban demonstrációs célra hasznosítható műtárgymásolatoktól, funkcionális építménytől (híd) vagy a múzeumi teret közösségi térré változtató raklapbútoroktól kezdve a múzeumi textilgyűjtemény által inspirált öltözékeken és a kortárs tárlatvezetési videófilmeken keresztül a tematikus (pl. Krasznahorkai László író pályájára reflektáló) honlapokig, tanulmányi vagy utazó iskolai kiállításokig és a pedagógusoknak módszertani segítséget nyújtó és a kortárs művészet-közvetítést segítő microsite-ig terjedt a rendkívül színes paletta.

Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?

A pozitív eredménykommunikációt a konferencián hatásosan egészítette és egyensúlyozta ki a megtapasztalt dilemmák és kudarcok őszinte bemutatása. Az előadók közül többen is kitértek rá, hogy a projekt tervezésére és megvalósítására rendelkezésre álló időkeretet, illetve a meglévő saját kompetenciáikat kevésnek érezték. Bár igyekeztek a korábbi meglévő kapcsolataik alapján „biztonságos”, esetleg projektek megvalósításában jártas együttműködő partnereket választani, de az élet és az oktatási intézmények helyzetének változékonysága olykor még így is felülírta terveiket, mindez pedig fokozott adaptációt, a mintaprojektek többszöri újratervezését igényelte tőlük. Az egyik előadót idézve: „Jó flow volt, de azért közben rendesen kilógott a nyelvünk!”

Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?

Arra a kérdésre, hogy valóban mintaadók lesznek-e a megvalósított mintaprojektek és lesz-e folytatása ezeknek a kezdeményezéseknek, ténylegesen beépülnek-e majd az elért eredmények a hazai múzeumi életbe, eltérő válaszok érkeztek a hozzászólóktól. Többen úgy fogalmaztak, hogy csak hosszabb távon mutatkozhatnak meg a mintaprojektek valódi hatása, amennyiben a múzeumi és az oktatási fél, esetleg külső támogató (pl. iparkamara) részéről is rendelkezésre állnak a folytatáshoz szükséges feltételek. Mások fenntarthatónak tűnő, önfinanszírozó modellekben gondolkodtak, a mintaprojektjében a termékszemléletet képviselő Balatoni Múzeum például kimondottan értékesíthető kulturális termék, történetmesélésen alapuló várostörténeti séták kifejlesztésébe vonta be a mintaprojektjében résztvevő keszthelyi diákokat. Többen pedig egészen konkrét jövőképpel érkeztek a konferenciára: a mintaprojekt kapcsán szervezés alatt lévő nemzetközi konferenciáról, a megvalósító partnerek bővítéséről és a program folytatásának tervéről, múzeumpedagógus pályára készülő középiskolásokról, a mintaprojektek alapján születő egyetemi szakdolgozatokról, valóban pedagógusnak készülő egyetemi hallgatókról számoltak be.

A konferencia abból a szempontból is rendhagyónak volt mondható a MOKK által eddig szervezett szakmai rendezvényekhez képest, hogy mindkét napon folyamatosan élő adásban közvetítettük az előadásokat a projekt Facebook oldalán, így a Konferenciateremben ülő száz - száz fős közönség mellett további nézők követhették figyelemmel a tanulságos beszámolókat és a felemelő pillanatokat. A konferencia előadóival mindjárt videóinterjúk is készültek, melyek rövidesen elérhetők lesznek a projekt kommunikációs csatornáin keresztül.

Pezsgő mintaprojekt konferencia és a királyok bora – Azaz mi van a múzeumi komfortzónán túl?

Az egész konferencia oldott hangulatban, ugyanakkor maximális figyelemmel kísérve zajlott, a blokkokat követően érkezett számos hozzászólás és kérdés is mutatta, hogy a jelenlévők egy valóban felpezsdült, egymás véleményére nyitott, egymástól tanulni igyekvő, a komfortzóna elhagyását segítő eszköztárat kiépítő szakmai közösségé forrták ki magukat.

szerző: Kajári Gabi

fotók: Kelemen Dani, Balogh Enikő, Kajári Gabi

*

A konferencián készült élő közvetítéses felvételek az alábbi linkeken keresztül érhetők el:

https://www.facebook.com/amimuzeumunk

A mintaprojektekről részletesen itt olvashat:

http://mokk.skanzen.hu/mintaprojektek-bemutatasa.html

 

Csak néhány link a sok közül a mintaprojektekkel kapcsolatban:

http://skanzenprojekt.hu/

http://pim-virtual.i0.hu/hu/node/72

https://szentendre.hu/kortarsitas/

https://www.youtube.com/watch?v=FXTTcVtX2hA

https://www.youtube.com/watch?v=WAaZVxhUhqg

http://www.youtube.com/watch?v=FhU71o7SwTw

http://www.youtube.com/watch?v=w7tbDpEPMsE


Krucsainé Herter Anikó
Dr. Cseri Miklós
Nagy Magdolna
Káldy Mária
Molnár József
Kodolányi Judit
Kassai Hajnal
György Gabriella
Fazekas Lászlóné
Poór Gabriella
Dr. Nagy Veronika
A Hetedhét Játékmúzeum fejlesztése
Czékmány Anna
Dr. Bereczki Ibolya
Káldy Mária
Simonné Lechner Judit
Szabadhegyi Zita
Korompainé Mocsnik Marianna és Darócziné Bordás Andrea
A Bihari Múzeum mintaprojektjének kelléke
A Bihari Múzeum mintaprojektjének kiállításmeghívója
A Bihari Múzeum mintaprojektjének kiállításmeghívója
Havasi Bálint
A Balatoni Múzeum mintaprojektének egyik közreműködő diákja
Czenki Zsuzsanna
Szikszai Zsuzsanna
Farkas Gergely
Műtrárgymásolat demonstrációs célra a Szennai Skanzen mintaprojektjéhez kapcsolódva
Pató Mária és Molnár Melinda
A Damjanich János Múzeum és a Vehiculum-Ház  mintaprojektjéhez tartozó óriáspuzzle
Mlakár Zsófia
Pásztor Andrea
Playback színházi módszerek a Janus Pannonius Múzeum mintaprojektjében
Fehér Györgyi
A Duna Múzeum mintaprojektjéhez kapcsolódó társasjáték
Boros Tünde és Káldy Mária - fáradhatatlanuk
Itt a vége! Nem maradt más hátra, mint a szépen összeállt kép szétszerelése.