belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A hon- és népismeret szemléltető tanítása

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B)    Időpont és helyszín: a továbbképzést minimum 8 fő jelentkezése esetén

             indítjuk, a jelentkezőkkel egyeztetett időpontban - Szentendre

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B)    Óraszám: 60 óra

 

A képzés haszna:

 1. Azon néprajzi alapismeretek és gyakorlati készségek átadása, amelyekre az általános iskolai hon- és népismeret tanítása során a pedagógusoknak szükségük van.
 2. Pedagógiai, szervezési, gyakorlati ismeretek átadása arra vonatkozóan, hogyan lehet atémaköröket komplexen beilleszteni a kerettantervbe.
 3. A tantárgy élményszerű tanítási módszereinek elsajátítása annak érdekében, hogy a pedagógus a gyerekekkel megismertesse a népi kultúrát, valamint kialakítsa a gyerekekben a saját mikrokörnyezetük megismerésének igényét.
 4. A képzés tematikája magába foglalja a néprajzi alapismereteket, azok főbb egységeit, a hon- és népismeret oktatásának szervezését, módszertani eszközöket, tervezést.

 

Képzési tematika:

1. tematikai egység: Néprajzi alapismeretek.

 • Néprajzi alapfogalmak, a 19. századi népi építészet és lakáskultúra Magyarországon.

2. tematikai egység: A hon- és népismeret szemléltető oktatásának gyakorlata.

 • A falu társadalma.
 • A paraszti munka.
 • Mesterségek, műhelyek.
 • Jeles napok, ünnepi szokások.

3. tematikai egység: A hon- és népismeret oktatásának tervezése.

 • A múzeumlátogatás előkészítése a tanórán, motiváció.
 • A hagyomány-tisztelő és -éltető szemléletmód kialakításának módszerei és lehetőségei.
 • Segédanyagok, feladatlapok készítése.

4. tematikai egység: A hagyományéltető szemléletmód hatása.

 

Részvételi díj:

88.000 Ft/fő

 

További információ:  

Herczeg Andrea

E-mail: herczeg.andrea@skanzen.hu

Levelezési cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.