belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi szakembereknek szóló képzések

Múzeumi intézményvezetők figyelmébe: május 31-ig szükséges a képzési tervek összeállítása

tovább
 → 


Frontvonal menedzsment

Időpont:

2018. június 11-14.

Képzési óraszám: 30 óra

Kiknek ajánljuk:

Múzeumvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

A képzés önállóan is elvégezhető vagy a 120 órás, 1 kötelező és 2 válaszható modulból összeállítható Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című képzés választható moduljaként.

tovább
 → 


Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B)

Időpont:

2018.szeptember 10-12. I. hét és október 1-3. II. hét

Képzési óraszám: 90 óra

Kiknek ajánljuk:

Felsőfokú végzettségű múzeumi szakemberek, pedagógusok

A képzés célja:

A múzeumi gyűjtemények, kiállítások széleskörű hasznosítása az oktatás minden szintjén, ezáltal az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos települések, de a múzeumok látóköréből gyakran kifelejtett személyek részére is. A látogatók, továbbá múzeumi dolgozók bevonása, participációra ösztönzése. A múzeumi szakemberek és pedagógusok (közoktatás, felsőfokú képzések) ismerjék meg és használják a gyakorlatban a digitális gyűjteményeket, azok hasznosítását a formális, nem formális, informális oktatásban. Feltárni és megismertetni a digitalizált gyűjtemények hasznát és hasznosíthatóságának eszközeit az iskolán kívüli és egész életen át tartó tanulásban.

 

tovább
 → 


Képzők képzése: EFOP 3.3.3. projekt képzésein oktatók módszertani továbbképzése (KK15T)

Időpont:

2018. november 8-9.

Képzési óraszám: 15 óra (2 nap)

Kiknek ajánljuk:

Múzeumi területen oktatók, múzeumi programokat szervezők részére

A képzés célja:

A résztvevők megismerik és gyakorlatban is kipróbálják a különféle oktatási módszereket, speciálisan a felnőttek oktatására, képzésére fókuszálva. Elsajátítják az előadások, konferenciák, múzeumandragógiai ismeretátadási programok tervezésének alapjait. Megtudhatják, miért van szükség különböző korszerű módszerek alkalmazására a múzeumandragógia területén. 

tovább
 → 


Szolgáltató múzeum menedzsment képzés (SZMM60B)

Időpont:

2018. október 8-11.

Képzési óraszám: 60 óra

Kiknek ajánljuk:

Múzeumok frontszemélyzeti tevékenységét irányító szakemberek

A képzés célja:

A szolgáltató múzeumi szemlélet térhódításával átalakul a múzeumok szolgáltatási színvonala és belső kommunikációja, elkezdődik a múzeumi szolgáltatások fejlesztése, szükségszerűvé válik a múzeumi imázs növelése. Növekszik a múzeum elfogadottsága, a köznevelési intézmények, a pedagógusok és diákok körében. Ennek is köszönhetően emelkedik egyre jobban a kulturált látogatófogadást irányító, fejlesztő szakemberek száma. A képzés segíti megvalósítani a múzeum célkitűzéseit  a múzeumok szakembereinek szakmai fejlődésének támogatásával.

 

tovább
 → 


Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B)

Időpont:

I. turnus: 2018. április 9-12.

II. turnus: 2018. október 15-18.

Képzési óraszám: 60 óra

Kiknek ajánljuk:

Felsőfokú végzettségű, ismeretátadási feladatokat ellátó múzeumi szakemberek 

A képzés célja:

Múzeumi gyűjtemények hasznosítása a köznevelésben is elfogadott korszerű pedagógiai módszerek, valamint múzeumandragógiai módszerek segítségével, az iskolákkal szorosan együttműködve támogatni, kiegészíteni az iskolákban folyó munkát, az önismeret, önkifejezés, önálló tanulás, kritikus gondolkodás fejlődését, mely ösztönözze a felzárkózást és csökkenti a korai képzettség nélküli iskolaelhagyók számát.

 

tovább
 → 


Minőségmenedzsment

Időpont:

2018. november 12-15.

Képzési óraszám: 30 óra

Kiknek ajánljuk:

Múzeumvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

A képzés önállóan is elvégezhető vagy a 120 órás, 1 kötelező és 2 válaszható modulból összeállítható Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című képzés választható moduljaként.

 

tovább
 → 


Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B)

Időpont:

2018. november 19-22.

Képzési óraszám: 60 óra

Kiknek ajánljuk:

Múzeumpedagógusok, ismeretátadási szakemberek, muzeális intézmények vezetői

A képzés célja:

A  képzés célja, hogy érzékenyítse a múzeumi szakembereket a hátrányos helyzetű gyerekek problémáira, hogy azt megértve képesek legyenek olyan interdiszciplináris múzeumi programok kidolgozására, amelyek hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához, a tehetséges gyerekek fejlesztéséhez, a korai iskolaelhagyók és az iskolarendszerből kieső gyerekek számának csökkentéséhez.

 

tovább
 → 


Múzeumok a minőségi szakképzésért - A szakképzés támogatása múzeumi, kreatív iparági és az élethosszig tartó tanulás kompetenciáit fejlesztő foglalkozásokkal (SZKT30T)

Időpont:

I. turnus: 2018. május 14-17.

II. turnus: 2018. november 26-29.

Képzési óraszám: 30 óra

Kiknek ajánljuk:

Ismeretátadási feladatokat ellátó múzeumi szakemberek és pedagógusok

A képzés célja:

A képzés célja múzeumi szakemberek és pedagógusok szemléletformálása, érzékenyítése és ismereteinek bővítése a szakképzésben résztvevő tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozás és a pályaorientáció segítése érdekében. A gyakorlatorientált képzés a résztvevőket felkészíti a szakképzésben résztvevő tanulók részére szakmákhoz kapcsolódó, kompetenciafejlesztő, felzárkózást segítő oktatási formák kidolgozására múzeumi környezetben.

 

tovább
 → 


Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)

Időpont:

2018. december 3-6.

Képzési óraszám: 30 óra

Kiknek ajánljuk:

Könyvtárak, levéltárak, közgyűjtemények és művelődési házak frontszemélyzeti feladatokat ellátó munkatársai, akár középfokú végzettséggel is

A képzés célja:

A képzés felkészíti a kulturális intézmények szolgáltatásaihoz kapcsolódó munkatársakat az intézmény szakszerű képviseletére, a szolgáltatásokat igénybevevőkkel való kommunikációra, információk közvetítésére, a csapatmunkára, a szervezeten belüli együttműködésekre, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeinek alkalmazására.

tovább
 → 


Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában (MM120T)

Egyedülálló, akkreditált múzeumi menedzserképzést indít 2018 januárjától a MOKK

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában címmel ingyenes, akkreditált és a magyarországi felnőttképzésben elsőként modulos rendszerű képzést indít 2018 januárjában Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. Az egy kötelező és hat válaszható modulból álló, összesen 120 órás kurzus elvégzését követően a résztvevők a múzeumi vezetőktől a jogszabályok által elvárt kritériumoknak megfelelő – a vezetői és az államháztartási ismeretek elsajátítását is igazoló – tanúsítványt kapnak. További újdonság, hogy az érdeklődők a teljes, akkreditált képzésen túl az egyes modulokat önállóan is elvégezhetik.

Képzés időtartama: összesen 120 óra - 60 óra kötelező és 60 óra választható modulokból

 

Kötelező modul:

Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek (kötelezően elvégzendő) (60 óra)

2018. február 19-22. I. hét és 2018. március 5-8. II. hét 

 

Választható modulok:

PR, Marketing, Kommunikáció (30 óra) - 2018. június 4-7. 

Frontvonal menedzsment (30 óra) - 2018. június 11-14. 

Hálózatépítés (30 óra) - 2018. március 19-22. 

Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése (30 óra) - 2018. április 23-26. 

Stratégiaalkotás (30 óra) - 2018. április 16-19. 

Minőségmenedzsment (30 óra) - 2018. november 12-15. 

 

tovább
 → 


Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek

Időpont:

2018. február 19-22. I. hét és 2018. március 5-8. II. hét 

Képzési óraszám: 60 óra

Kiknek ajánljuk:

Múzeumvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

A képzés önállóan is elvégezhető vagy a 120 órás, 1 kötelező és 2 válaszható modulból összeállítható Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című képzés kötelező moduljaként.

 

tovább
 → 


Hálózatépítés

Időpont:

2018. március 19-22. 

Képzési óraszám: 30 óra

Kiknek ajánljuk:

Múzeumvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

A képzés önállóan is elvégezhető vagy a 120 órás, 1 kötelező és 2 válaszható modulból összeállítható Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című képzés választható moduljaként.

tovább
 → 


Stratégiaalkotás

Időpont:

2018. április 16-19.

Képzési óraszám: 30 óra

Kiknek ajánljuk:

Múzeumvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

A képzés önállóan is elvégezhető vagy a 120 órás, 1 kötelező és 2 válaszható modulból összeállítható Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című képzés választható moduljaként.

 

tovább
 → 


Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése

Időpont:

2018. április 23-26. 

Képzési óraszám: 30 óra

Kiknek ajánljuk:

Múzeumvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

A képzés önállóan is elvégezhető vagy a 120 órás, 1 kötelező és 2 válaszható modulból összeállítható Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című képzés választható moduljaként.

 

tovább
 → 


PR, Marketing, Kommunikáció képzés

Időpont:

2018. június 4-7.

Képzési óraszám: 30 óra

Kiknek ajánljuk:

Múzeumvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

A képzés önállóan is elvégezhető vagy a 120 órás, 1 kötelező és 2 válaszható modulból összeállítható Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című képzés választható moduljaként.

 

tovább
 →