belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi iránytű 24.

Már online is letölthető a Múzeumi iránytű sorozat 24. számaként megjelent Digitális múzeumi tartalmak a köznevelés szolgálatában című kötetet. 

A kiadvány a digitális múzeumi tartalmak köznevelési célú fejlesztésével és felhasználásával kapcsolatban nyújt módszertani támogatást. Segít eligazodni a témában releváns hazai és nemzetközi folyamatok, kutatások és jó gyakorlatok között, különös tekintettel a digitális platformok és eszközök, pedagógiai segédanyagok és applikációk múzeumi felhasználását illetően.

 

A kiadvány innen tölthető le.

 

A Múzeumi iránytű sorozat 24. kötetének célja, hogy a digitális múzeumi tartalmak köznevelési célú fejlesztésével és felhasználásával kapcsolatban nyújtson módszertani támogatást a hazai múzeumi szakemberek számára. A kiadvány segít eligazodni a témában releváns hazai és nemzetközi folyamatok, kutatások és jó gyakorlatok között, különös tekintettel a digitális platformok és eszközök, pedagógiai segédanyagok és applikációk múzeumi felhasználását illetően. A Digitális múzeumi tartalmak a köznevelés szolgálatában című módszertani segédletet a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja adta ki.

 

Impresszium:

Szerkesztette Pacsika Márton
Lektor Sóki Diána
Olvasószerkesztő Szendi Nóra
Fordítás Andrikó Katalin, Pacsika Márton
Sorozatszerkesztő Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna
Szentendre 2020
Felelős kiadó Dr. Cseri Miklós főigazgató
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2000 Szentendre, Sztravodai út 75.
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 63.
Telefon: 0626/502-501
E-mail: skanzentitkarsag@skanzen.hu
További információk www.mokk.skanzen.hu
© szerzők,
© Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási
és Módszertani Központ Szentendre
Minden jog fenntartva.
A kötetben szereplő ábrák, illusztrációk tudomásunk
szerint jogtiszták.
A szerkesztés lezárva: 2020. január 10.
Arculat Takács Benedek és Múzeumi Oktatási és Módszertani
Központ
Tördelés Vadon Zsolt
Nyomdai munkálatok EPC Nyomda Budaörs
A kiadvány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001
azonosító számú kiemelt projekt keretében valósult meg.
Szentendre 2020
Print ISBN 978-615-6044-63-1 / ISSN 2060-9957
Online ISBN 978-615-6044-64-8 / ISSN 2559-9402