belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
Betűméret:

Múzeumpedagógiai módszerek

 • Anderson, David: A Common Wealth - Museums and Learning in the United Kingdom. London, Department of National Heritage, 1997.
 • B. Gál Edit - Pálosné Nagy Rózsa: Nyitott szemmel a múzeumban. Foglalkoztató füzet a helytörténeti és vadászattörténeti állandó kiállításokhoz általános iskolások szám&a Gyöngyös, 2007.
 • Borun, Minda - Chambers, M. - Cleghorn, A.: Families Are Learning in Science Museums. Curator, 39. évf. 2. sz. 1996.
 • Csabai Dolores - Vásárhelyi Tamás:: Biodi Veritas professzor a Természettudományi Múzeumban. Játékos munkafüzet az állatvilág sokszínűségéhez és a "Magyarok állatvilága" című ki& Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 1994.
 • Csányi Marietta -Kaposvári Gyöngyi - Pató Mária -Tárnoki Judit:Régészkedjünk! Társasjáték a Damjanich János Múzeum Vendégségben őseink háza táján című régészeti állandó kiáll&ia A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzetei 2. Szolnok, 2008.
 • Csók M.: Serdülők a múzeumban. Kovács J. (szerk.): Múzeumok a "köz művelődéséért". Budapest, Pulszky Társaság, 2002.
 • D'Angelo, Lauretta - Rodari, Paola - Sgorbissa, Federica (szerk.):Science Education for the Development of European Citizenship. Trieste, SEDEC, 2008.
 • Darvasné Molnár A.: Mérni a mérhetetlent? Teljesítményértékelés a múzeumpedagógiában. Múzeumi Közlemények 2. sz. 2006.
 • Demeter Katalin et al.: Kisiskolásokkal a Magyar Természettudományi Múzeumban. Múzeumlátogatási útmutató tanítóknak. Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 1997.
 • Durbin, Gail - Morris, Susan - Wilkinson, Sue: Tanulás tárgyakkal.Múzeumok Mindenkinek V. az angol eredeti é. n., Budapest, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 1990.
 • Eőry Márta (szerk.): Múzeumpedagógiai segédkönyv. Budapest, MRMK, 1981.
 • Fehér Éva: Múzeumpedagógiai műhelyek. Educatio, 1998/4.
 • Foghtűy Krisztina: Pedagógia, művészetpedagógia, múzeumpedagógia.Iskolakultúra. 1993, III. évf. 21-22. sz.
 • Foghtűy Krisztina - Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.):Múzeumpedagógiai Tanulmányok I. ELTE PPK Oktatásmódszertani Központ Közleménye Budapest, Gondolat, 2003.
 • Foghtűy Krisztina - Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.):Múzeumpedagógiai Tanulmányok II. ELTE PPK Oktatásmódszertani Központ Közleményei 1. Budapest, Gondolat, 2006.
 • Foghtűy Krisztina (szerk.): Múzeumpedagógia. Útmutató pedagógusok számára. Budapest, Korona Kiadó, 1993.
 • Foghtűy Krisztina (szerk.): Múzeumpedagógia a gyakorlatban. Budapest, 1998, ELTE TFK neveléstudományi Tanszék kiadásában a TANOSZ technikai közreműködésével.
 • Foghtűy Krisztina (szerk.): Szemelvények az amerikai múzeumpedagógia szakirodalmából. Budapest, B+V Kiadó, 2001.
 • Foghtűy Krisztina - Harangi Anna (szerk.): Gyerekek a múzeumban.Budapest, Adu Print Kft., 1998.
 • Foghtűy Krisztina - Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.):Múzeumpedagógiai Tanulmányok III. Budapest, Gondolat Kiadó, 2009.
 • Gabnai Katalin: Drámajátékok (Színházi Füzetek III.) Magyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi téri Művelődési Központ, 1993.
 • Györgyi Ferencné: A múzeumok szerepe az iskola nevelő-oktató munkájában. Múzeumok Mindenkinek II. Budapest, 2004.
 • Hein, G.: What Can Museum Educators Learn from Constructivist Theory?ICOM CECA Study Series, October. 1996.
 • Horváth László:: Nagyapályink hagyománya. A Bődi István Falumúzeum foglalkoztató füzetei 1. Hosszúpályi, Bidi István Falumúzeum, 2009.
 • Káldy Mária: 99 múzeum, 99 kérdés. A közművelődési, múzeumpedagógiai szakfelügyelet három éve. Múzeumi Közlemények, 2004/1.
 • Káldy Mária: A magyar múzeumi közművelődés és múzeumpedagógia történetéről röviden. MúzeumIskola 1. Szentendre, 2009.
 • Kaposi László: A tanár-szerepben. Drámapedagógiai Magazin Budapest. 1994.
 • Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. (Színházi Füzetek IV.) Marczibányi téri Művelődési Központ, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, 1993.
 • Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. (Színházi Füzetek VII.) Magyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi téri Művelődési Központ, 1995.
 • Kaposvári Gyöngyi - Pató Mária - Péterné Mocsáry Magdolna: Tabán 24. Foglalkoztató füzet a szolnoki Tabáni Tájházhoz. Fotó: Kozma Károly. Arculatterv: Tóth Lajos. A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzetei 1. Szolnok, 2007.
 • Kesik Gabriella: Nézzünk együtt kiállítást! Fordulópont, 9. évf. 37. sz. 2007.
 • Kiss Melinda - Kuslics Katalin: Messziről jött Jakab avagy egy kőfaragó legény tanulóévei Sopronban. A Soproni Múzeum síremlék-kiállításához készített foglalkoztató füze Sopron, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Soproni Múzeum, 2007.
 • Kriston Vízi József: Múzeumi társkereső. Nyitott kapukkal. Múzeumok ma-holnap. Szerk. Pató Mária. Nyíregyháza-Szolnok, 2007.
 • Kustár Ágnes: Miről beszélnek a csontok? Történeti embertani füzet (általános és középiskolásoknak). Lacerina füzetek 8. Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2001.
 • Liddle, Matthew D.: Tanítani a taníthatatlant. Élménypedagógiai kézikönyv.Budapest, Pressley Ridge Magyarország Alapítvány. 2008.
 • Lovas Márta (szerk.): Históriás Történeti Játszóház Füzetek 1. Honfoglalás 2. Ave Cesar, 3. Szent István törvénynapja, 4. Kossuth Lajos azt üzente.Magyar Nemzeti Múzeum, 2003.
 • Mácsai Anetta: Múzeumpedagógia és interaktivitás.
 • Mayer, M. M.: A Postmodern Puzzle: rewriting the Place of the Visitor in Art Museum Education. Studies in Art Education, 46(4). 2005.
 • Nagy Lászlóné: A feladatlap, mint a tanulás-tanítás munkaeszköze. A biológia tanítása: módszertani folyóirat. 2007/3. Mozaik Oktatási Stúdió Kft.
 • Nagy Levente: A Föld mélyébe rejtett világ. Foglalkoztató füzet a Mátra Múzeum földtani állandó kiállításaihoz általános iskolások számára.Gyöngyös, 2008.
 • Neelands, Jonothan: Dráma a tanulás szolgálatában. (Színházi Füzetek VI.)Magyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi téri Művelődési Központ, 1994.
 • Nyiratiné Németh Ibolya: Módszertani kézikönyv nemcsak környezeti nevelőknek. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2005.
 • Pásztor Andrea: Szertárak titkai, avagy múzeum az iskolában. Elektronikus könyv és nevelés.
 • Pásztor Andrea: Szertárak titkai. Pécs, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007.
 • Pintér T.: Környezeti nevelés a bemutatóhelyeken. Budapest Alapítvány a Magyarországi Környezeti Neveléséért, 2004.
 • Sághi Ilona (szerk.): Múzeumpedagógiai évnyitó 2007. Előadások és műhelygyakorlatok. Múzeumok Mindenkinek VIII. Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2008.
 • Szabolcs Ottó: Múzeum mindenkinek. Szabolcs Ottó et al. (szerk.): Történelempedagógiai füzetek 19. sz. 2005.
 • Szávai Ilona (szerk.): Múzeumba!? - Hova máshova? Fordulópont, 37. szám 9(3). 2007.
 • Szebenyi Péter: Feladatok, módszerek, eszközök. Budapest, Tankönyvkiadó, 1970.
 • Szilbekné Cseh Gyöngyi: A dokumentum típusú szöveg feldolgozása a nem szakrendszerű oktatáson belül. Tanító és Tanár 1. évf. 5. sz. 2009.
 • Tran, L. U.: The professionalisation of educators in science museums and centres. Journal of Science Communication. 7(4) C02, 2008.
 • Trescsik A. - Tóthné Timár-Geng Csilla: A fa mint élőlény, nyersanyag és szimbólum. (HOPPÁ Műszaki és természettudományos Comenius projektek disszeminációs füzetek 11.) Budapest, TEMPUS Közalapítvány 2008.
 • Vásárhelyi Krisztina - Vásárhelyi Tamás: Kerüljünk közelebb! A bálna. Családi felfedező füzet felnőttek, és olvasni már tudó gyerekek részére.Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum.
 • Vásárhelyi Tamás: Környezeti nevelés a múzeumban. Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 1995
 • Vásárhelyi Tamás: ?büntetésből mehetsz a Magyar Nemzeti Múzeumba!'Természet Világa, 133. évf. II. Különszám. 2002.
 • Vásárhelyi Tamás - Treiber Zsuzsa (szerk.): Nyitott szemmel Herman Ottó útjain. Felfedező füzet felső tagozatosoknak és tanáraiknak. Múzeumok mindenkinek VI. Budapest, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2006.
 • Vásárhelyi Tamás - Vásárhelyi Krisztina: Vízi móka Zsóka fóka módra.Budapest, Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2006.
 • Módszertani ajánlások. Múzeumok Mindenkinek II. Budapest, Oktatási és Kulturális Minisztérium. 2003.
 • Drámapedagógiai Magazin. A Magyar Drámapedagógiai Társaság Periodikája.1991-től folyamatosan, évente kétszer jelenik meg.
 • Múzeumpedagógiai évnyitó 2007. Előadások, műhelygyakorlatok. 2007. Múzeumok Mindenkinek Program. Budapest, OKM, 2008.
 • Az Országos Hadtörténeti Múzeum programjai az 1977.-78 oktatási évben.
 • Tabán 24. Foglalkoztató füzet a szolnoki Tabáni Tájházhoz. A damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzetei 1. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007.
 • Késő császárkor. Életmód. Szokások. Örökségi módszertani füzetek 2. Pécs, Sopiane Örökség Közhasznú Társaság ; Janus Pannonius Gimnázium, 2003.
 • Néprajzi munkafüzet általános iskolásoknak. A Felső-Tiszavidék tárgyi és szellemi néprajzából. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete és Továbbképző Központja, 1999.
 • Tájak, korok?- gyerekek. Módszerek és tapasztalatok a Tájak Korok Múzeumok Egyesület történelmi korokat játékos formában megismertető gyermektáboraiban. Budapest, Tájak Korok Múzeumok Egyesület, 1992.
 • Tanulás emlékművek, emléktáblák felfedezésével. Budapest, Múzeumok és Látogatók Alapítvány, 2008.
 • Múltba néző. Feladatlapok a falu és mezőváros mindennapjainak megismeréséhez. Nyugat-Dunántúl tájegység. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, é.n.
 • Múzeumok Mindenkinek Program V. Tanulás tárgyakkal - Módszertani útmutató múzeumpedagógusoknak és pedagógusoknak (Fordította és átdolgozta: Miszné Korenchy Budapest, OKM

Kapcsolódó képzések:

Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni - Projektmódszer a múzeumpedagógiában
Oktatási célú múzeumi kiadványok - A feladatlaptól az online múzeumi csoportmunkáig
Múzeumi vezetői ismeretek
Iskolák és múzeumok partnersége - Pedagógus továbbképzés
Pedagógus képzők képzése - Múzeumok közoktatási hasznosítása
Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában
Iskolabarát múzeumi környezet
Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában
Hálózatosodás és együttműködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban
"Érted?! - Értem!?" - Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban?

Letölthető cikkek:

Múzeumi iránytű 1.
Múzeumi iránytű 2.
Múzeumi iránytű 3.
Múzeumi iránytű 4.
Múzeumi iránytű 5.
Múzeumi iránytű 6.
Múzeumi iránytű 10.
MúzeumIskola 1.
MúzeumIskola 2.
Múzeumiskola 3.
MúzeumIskola 4.
MúzeumIskola 5.
MúzeumIskola 6.
MúzeumIskola 7.
MúzeumIskola 9.