belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi iránytű 26.

Káldy Mária (Szerk.): Új munkatársként a múzeumban
Múzeumi iránytű 26. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2020.

Múzeumi iránytű 26.

A kiadvány útmutató a pályakezdők és a nem múzeumi területről érkező új munkatársak számára, hogy eligazodjanak a múzeumok világában, ezzel is támogatva gyorsabb beilleszkedésüket.

Az olvasó átfogó képet kap a múzeumok egyetemes és hazai történetéről, bepillantást nyer a jövő múzeumával kapcsolatos elképzelésekről, megismerheti többek között a magyar múzeumi rendszert, s a működés jellemző területeit: gyűjtemények, állományvédelem, tudományos kutatás, kiállítások, ismeretátadás, interpretáció, múzeumi szolgáltatások, múzeumi marketing, kommunikáció, frontvonalmenedzsment.

A kiadvány utolsó fejezete egy, a múzeumi területen ma még újdonságnak számító témával, az emberi erőforrás menedzsmenttel foglalkozik, mely segítséget nyújthat a múzeumok vezetőinek, illetve az új munkatársak kiválasztását, beilleszkedésének irányítását, mentorálását végzők számára.

A kiadvány online változata innen tölthető le.

A kiadvány angol verziója innen tölthető le. 

Impresszum

Szerkesztette: Káldy Mária

Lektor: Bereczki Ibolya

Olvasószerkesztő: Sághi Ilona

Angol fordítás: Andrikó Katalin

Sorozatszerkesztő: Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna 

Felelős kiadó: Dr. Cseri Miklós főigazgató
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2000 Szentendre, Sztravodai út 75.
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 63.
Telefon: 0626/502-501
E-mail: skanzentitkarsag@skanzen.hu

További információk mokk.skanzen.hu

© szerzők, © Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ Szentendre

Minden jog fenntartva. A kötetben szereplő ábrák, illusztrációk tudomásunk szerint jogtiszták.

Arculat: Takács Benedek és Múzeumi Oktatási és Módszertani Központí
Tördelés: Vadon Zsolt
Nyomdai munkálatok: EPC Nyomda Budaörs

A kiadvány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében valósult meg. Szentendre 2020

Print ISBN 978-615-6044-67-9 / ISSN 2060-9957
Online ISBN 978-615-6044-68-6 / ISSN 2559-9402