belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

magyarmuzeumok.hu cikksorozatának ide vonatkozó része itt olvasható.

Ludwig Múzeum: szín/forma/tér/fény - Bauhaus színházi nyári tábor

A Bauhaus 100. Program a mának - Kortárs nézőpontok kiállításhoz kapcsolódóan egy öt napos nyári tábort, foglalkozás sorozatot valósítottunk meg, amely a kiállításban is megjelenő főbb kérdések, témák mentén szerveződött.

A szín, a forma, a fény, a mozgás megismerését elősegítő elméleti és gyakorlati feladatok, asszociációs játékok bevonásával, a Bauhaus pedagógiai gyakorlatára jellemző előkészítő kurzus elvét követtük. A délelőtt megszerzett elméleti tudást, a délutáni foglalkozások folyamán kísérletek, alkotótevékenységek során a gyarkoatba is áültethették a gyerekek. Az egymásra épülő napi tevékenységek eredményeképp a hét végére egy 5 perces színházi performansz jött létre.

A program a képzőművészeti alkotófolyamatokon túl a színházi készségek fejlesztésére is ugyanakkora hangsúlyt helyezett, melyhez drámainstruktor hallgatók tudását és gyakorlatát hívtuk segítségül. A napi foglalkozások visszatérő eleme volt a gyermekek mozgásának (mozgás általi tapsztalatszerzés, önkifejezés) fejlesztése.

 

Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült 2019-ben

LAUDÁCIÓ

A tábor megalkotói D. Nagy Heléna és Somogyi-Rohonczy Zsófia múzeumpedagógusok, akik szoros együttműködésben dolgoztak együtt a Színház és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor hallgatóival. A Bauhaus iskola megalapításának 100. évfordulójához kapcsolódott az intézmény egy kiállítással és a hozzá tartozó programokkal, így a táborral is. A tábor törekvése volt, hogy a gyerekek a kiállításhoz kapcsolódóan játékos módon ismerkedhessenek meg komplex elméletekkel, fogalmakkal és műalkotásokkal, amelyek így „megszelídülhessenek” számukra, s ezáltal a program a nyitott, kreatív és kritikai befogadói attitűdöt erősíthesse. A program formája a gyerektábor, ami nagyon jó lehetőséget kínál a projektmunkára és a hosszabb távú együttműködésre, a jobb elmélyülésre, s nem csupán pillanatnyi benyomásokat, de hosszabb műhelymunkát is lehetővé tesz. A program felépítése egyértelmű és világos, alapvető múzeumi fogalmakkal (szín, forma, tér, fény, mozgás), valamint műtárgyakkal dolgozik, ezért könnyen adaptálható. A tábor minden napja egy (vagy adott esetben több) fogalomból, fogalmak kombinációjából egy alkotóból és egy műalkotásból indul ki, ezeket járja körül cselekvéses feladatokkal, játékokkal és alkotói tevékenységgel, így téve a kortárs művészetet befogadhatóvá, jó megközelítési kísérleteket és módokat adva a gyerekek kezébe, megmutatva az értelmezés, befogadás, adaptálás és alkotás útját, szoros összekapcsolódását. Ugyanezt a módszert más témában, más tudományterületen is érdemes alkalmazni.

 (írta: Sóki Diána)

Fotó: Ludwig Múzeum