belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
KOORDINÁTORKERESŐ
Korompainé Mocsnik Marianna
Korompainé Mocsnik Marianna
E-mail: galeriahungarica@gmail.com
Telefon: +36 30 228 1634
Megye (működési terület): Hajdú-Bihar
Beosztás: etnográfus, múzeumpedagógus
Szakterület:
Munkahelye: Dr. Bihari Szakértő Iroda
Szakmai önéletrajz

Az elmúlt évtizedek szakmai tapasztalatát kívánom hasznosítani a Hajdú-Bihar megyében mentorált tájházak, kiállítóhelyek, múzeumok munkájának támogatásában. Határozott célom, hogy az ICOM ICME konferencián (2018. október) Észtországban megismert új múzeumi irányzatokat népszerűsítem, megvalósításukat segítem a muzeális intézményekben. Elhatározásom, hogy tovább fejlesztésem és tapasztalataimat megosztva arra biztatok minden környezetemben lévő kiállítóhelyet, gyűjteményt, hogy próbálja ki az önkéntesek képzését és az iskolai közösségi szolgálat élményt nyújtó programjait. Segíteni kívánom a MOKK Múzeumi a’la Carte programjának megismertetését a pedagógusok körében.
Lehetőségemhez mérten saját szakmai fejlődésemet a hazai és nemzetközi szakirodalmak olvasása, valamint egyéni és szervezett tanulmányutakon való részvételemmel kívánom fejleszteni, a szerzett ismereteket, információkat rendszeresen továbbadom mentorált intézményeimnek, az érdeklődő kollégáknak.

Múzeumi koordinátori tevékenység

Múzeumi koordinátori tevékenység kezdetének időpontja: 2015.
Koordinátorként képviselt régió és megye: Hajdú-Bihar megye
Koordinátorként képviselt szakterületet(ek): néprajz, múzeumpedagógia, közművelődés

Koordinátorként megvalósított legsikeresebb kezdeményezés, tevékenység, feladat bemutatása

Program megnevezése: IKSZ – történetek a bőröndből
Az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítése múzeumi környezetben
Program időpontja vagy időtartama: 2017.
Program lényege és tanulsága:
Mintaprojektünk egy konkrét probléma felvetésével: Mit örökítenél át az életedből az utókornak? indult, majd a múzeum munkájának megismerésével, szükség esetén kutatással folytatódott, végül a felvetett kérdés megoldásával: időszaki kiállítás rendezésével zárult. Így a fiatalok által elkészített IKSZ – történetek a bőröndből című kiállításban muzeológusok és a résztvevő diákok is „elkészítik” a maguk bőröndjét saját életükkel vagy egy választott személyhez kapcsolódóan, mintegy üzenve a jövő emberének, Ezáltal önálló gondolkodást, önálló tudásépítést, véleménynyilvánítást, alkotást és önkifejezést biztosítunk számukra egy központi probléma kérdésében: Ki mit tart majd megőrzendő örökségnek saját korából? A kidolgozott és kipróbált módszer lehetőséget ad a középiskolás korosztálynál különösen fontos ismeretszerzésre, kreativitásra és véleménynyilvánításra, amely ebben a helyzetben szerencsésen kapcsolódik az élményhez és a tudáshoz. A múzeumok pedig közvetlenül a középiskolásoktól szerezhetnek információkat a korosztályuk elvárásairól, az aktuális trendekről, az érdeklődésükről, amelyek ismeretében közelebb hozhatók programjaik, kiállításaik a középiskolás korosztályhoz. A módszer megvalósításra alkalmas múzeumok,
gyűjtemények és kiállítóhelyek számára szakember létszámuktól függetlenül, saját gyűjteményi anyagukra építve.
Program által elért, számszerűsíthető eredmények:
bevont intézmények száma: 7 (2 múzeum, 4 középiskola, 1 egyetem)
a projekt bemutatása: a MOKK Vedd át a stafétát! konferencián (2018. április)
Pulszky Társaság Elismerő oklevele Az év kiállítása kategóriában (2018. május)
a témával kapcsolatban elkészült egy online tanulmány (megjelenés alatt)

Koordinátorként létrehozott megyei múzeumközi szakmai munkacsoport
Munkacsoport fennállásának időtartama: 2015- 2019
Munkacsoport létszáma: 11 kiállítóhely, gyűjtemény, tájház, múzeum
Munkacsoport főbb tevékenysége: információátadás, közös rendezvények, továbbképzés
Munkacsoport elért eredményei: közös megjelenés programokon (MŐF, Múzeumok majálisa)
Munkacsoport további céljai: Mesélő tárgyak kiadvány megjelentetése

Amire büszke vagyok az általam végzett szakmai tevékenységgel kapcsolatban
- IKSZ - történetek a bőröndből mintaprojekt kidolgozása, megvalósítása
- kitűnő kapcsolat a mentorált múzeumokkal, kiállítóhelyekkel
- a mentorált intézmények nagyszerű együttműködése, segítőkészsége, kreativitása

Koordinátori javaslatok a hálózat működésére 2016 – 2020 közötti időszakra vonatkozóan
- A rendkívül hasznos külföldi tanulmányutak, konferenciák tapasztalatainak és a megismert új módszerek bemutatása, beszélgetés keretében (Hogyan hasznosíthatjuk?)
- műhelygyakorlatokon minden koordinátor 1-1 érdekes, követendő kezdeményezést, módszert, ötletet bemutat saját megyéjéből
- kutatás: a középiskolás korosztály bevonása a múzeumi programokba külföldi tapasztalatok alapján (új módszerek – Mire nyitottak?)
- képzés: Melyik korosztályt, hogyan közelítsük meg? (pszichológus, viselkedéskutató)
- a hálózat jövőbeni működési formája: önkéntes alapon (Kiderül, hogy ki az
elkötelezett.)

Munkahely, beosztás, feladatkörök
2016 – 2018. Berettyó Kulturális Központ, Berettyóújfalu
etnográfus, múzeumpedagógus, múzeumvezető
múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, vezetése
közművelődési feladatok ellátása
IKSZ - történetek a bőröndből mintaprojekt kidolgozása, lebonyolítása
Mint a nagymamánál járási mintaprojekt kidolgozása, lebonyolítása
Gyere velünk a Bihari Múzeumba! járási projekt kidolgozása, megvalósítása
a Bihari Múzeum szakmai vezetése

2015 - SZNM Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre
megyei múzeumi koordinátor
Hajdú-Bihar megyéből 10 muzeális intézmény munkájának segítése

2015. Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, Hajdúnánás
múzeumpedagógus
múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, vezetése

2015 Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, Berettyóújfalu
múzeumpedagógus
múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, vezetése

2015 - 2016 Rhédey Kastély Kulturális Örökség Alapítvány, Zsáka
múzeumpedagógus
állandó kiállítás rendezése
közművelődési feladatok ellátása

2013- 2015 Hajdúsági Múzeum, Hajdúböszörmény
múzeumpedagógus, etnográfus, könyvtáros
közművelődési feladatok ellátása
múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, vezetése
a múzeumi könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátása

2011- Galeria Hungarica Bt., Debrecen
múzeumpedagógus, etnográfus
pályázatírás muzeális intézmények részére
Szűcs Sándor, a Háromföld krónikása projekt (Püspökladány)
a Szederkényi Tájház múzeumpedagógiai programjának szakmai támogatása
(Tiszaújváros)

2005 - 2012 Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria, Hajdúhadház
múzeumpedagógus
állandó és időszaki kiállítások szervezése
múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, vezetése
közművelődési feladatok ellátása

1997-2000 Galéria Hungarica Bt, Debrecen
német szakos nyelvtanár
német nyelvtanfolyam szervezése és vezetése gyermekek részére

1985-2005 Hatvani István Általános Iskola, Debrecen
főállású magyar - orosz – német - néprajz szakos tanár

Szakterületén elért eredmények
jelentősebb kiállítás:
2006. Földi János Emlékház, Hajdúhadházi Galéria állandó kiállításai
2007. Égerházi Imre Emlékház (Hajdúhadház) állandó kiállításai
2007. Református Egyház (Hajdúhadház) állandó kiállításai
2009. Irinyi János Kiállítóhely (Létavértes) állandó kiállítása

múzeumpedagógiai koncepciók:
Segítünk, hogy segíthess! – múzeumi önkéntesek képzése
IKSZ – történetek a bőröndből – Iskolai közösségi szolgálat múzeumi környezetben

múzeumpedagógiai programok megvalósítása:
2014 – 2017. Segítünk, hogy segíthess! – múzeumi önkéntesek képzése
helyszín: Hajdúsági Múzeum (Hajdúböszörmény)
Bihari Múzeum (Berettyóújfalu)

2017. IKSZ – történetek a bőröndből – Iskolai közösségi szolgálat múzeumokban
helyszín: Bihari Múzeum (Berettyóújfalu)

pályázati tevékenység:
2012.- TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0045 Útravaló – Múlt (Hajdúnánás)
feladat: tematikák kidolgozása

2012. – TÁMOP-3.2.8.B-12/2012-0041 Múzeumi kincskereső program
Hajdúsámsonban
feladat: tematikák kidolgozása

2013. – 1150/2013/NAKVI Szűcs Sándor, a Háromföld krónikása (Püspökladány)
feladat: a projekt szakmai vezetése, múzeumpedagógiai kiadvány írása

2014. – TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0535 Kulturális intézmények részvétele a
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (Hajdúböszörmény)
feladat: a projekt szakmai megvalósítása

2015 – HUNG-2014 Furtai Érték Tarisznya (Furta)
feladat: múzeumpedagógiai füzetek szerkesztése
közművelődési feladat

2015 – Kulturális örökségünk Biharban – járási mintaprojekt (Berettyóújfalu)
feladat: Mint a nagymamánál vándorkiállítás megszervezése
múzeumpedagógiai program megvalósítása

2016 - 27334/2016/KOZGYUJT Gyere velünk a Bihari Múzeumba! (Berettyóújfalu)
feladat: a tematika kidolgozása,a projekt szakmai vezetése
múzeumpedagógiai kiadvány összeállítása

2016. - TOP-1.2.1-15 A hajdúhagyományok bemutatása Vámospércsen
feladat: a tematika kidolgozása

2017. - EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 IKSZ – történetek a bőröndből
mintaprojekt (Berettyóújfalu)
feladat: a tematika kidolgozása
a mintaprojekt vezetése

szakértői tevékenység
2012. TIOP-1.2.2-11/1 A hajdúsámsoni kiállítóhely oktatótereinek és virtuális
pontjainak kialakítása
2013. Szederkényi útravaló (Tiszaújváros)
2014. Erdőspusztai Bemutatóház (Bánk)
2015. Hajdúház (Hajdúböszörmény)

Oktatói, óraadói tevékenysége (felső vagy középfokú vagy szakképző vagy felnőtt képző vagy egyéb intézményben)
nincs

Tanulmányutak
Utazás időpontja: 2018. október
Fogadó ország, intézmény neve: Észtország,ICOM (Tartu)
Utazás célja, eredménye: ICOM ICME konferencia

Utazás időpontja: 1992. november
Fogadó ország, intézmény neve: Németország, Goethe Intézet (Prien)
Utazás célja, eredménye: nyelvtanfolyam, szakdolgozat: Bajor nyelvjáráskutatás

Utazás időpontja:1983. február - június
Fogadó ország, intézmény neve: Oroszország, Tanárképző Főiskola (Vlagyimir)
Utazás célja, eredménye: nyelvtanfolyam

Utazás időpontja: 1982. február - március
Fogadó ország, intézmény neve: Oroszország, Orosz Intézet (Szentpétervár)
Utazás célja, eredménye: nyelvtanfolyam

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység
2016 - Magyarországi Tájházak Szövetsége
országos elnökségi tag
feladat: Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tájházainak szakmai
támogatása

2010 - Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, Budapest
országos alelnök
feladat: kulturális útvonalak, múzeumok és kiállítóhelyek népszerűsítése

2008 - „Kulturális Értékeinkért” Baráti Kör, Hajdúhadház
elnök
feladat: kulturális örökségutak szervezése Hajdúhadház lakosai részére helytörténeti kutatómunka

Szakmai elismerések, kitüntetések
2008. Elismerő oklevél a hajdúhadházi kulturális értékek megőrzése és a
hagyományok ápolása érdekében kifejtett magas szintű szakmai tevékenység
elismeréséért.
1990. Miniszteri dicséret kiemelkedő pedagógiai munkáért

Publikációs jegyzék
2018 A Barcsay család utazásai
In: A Bihari Múzeum évkönyve XXIII. (Berettyóújfalu, 2018.)
2017 Amiről a Sárrét mesél… óvodásoknak (Bihari Múzeum Bihari értékek sorozat 8.)
2017 Mint(a) nagymamánál, a Bihari Múzeum vándorkiállítása
In: A Bihari Múzeum évkönyve XX-XXII. (Berettyóújfalu, 2017)
2016 Kállai Irén – Korompainé Mocsnik Marianna: Mint(a) nagymamánál, a Bihari Múzeum vándorkiállítása Nagyrábén is
In: Nagyrábé múltja, jelene és jövője (Nagyrábé, 2016)
Amiről a Sárrét mesél…(Bihari Múzeum Bihari értékek sorozat 5. füzete)
2015 Furtai barangoló I-II.(Bihari Múzeum Bihari értékek sorozat 1-2. füzete)
2010 Hajdúhadház, Látnivalók (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára)
2009 Látod, amit én látok? 4. Barangoló irka a Sóstói Múzeumfaluról (Nyíregyháza)
Az üllőtől a malomkőig
2009 Látod, amit én látok? 3.Barangoló irka a Sóstói Múzeumfaluról (Nyíregyháza)
A palatáblától a csobolyóig
2007 Látod, amit én látok? 2. Barangoló irka a Sóstói Múzeumfaluról (Nyíregyháza)
Bereg, Nyírség és a Nyíri Mezőség
2007 Látod, amit én látok? 1. Barangoló irka a Sóstói Múzeumfaluról (Nyíregyháza)
Szatmár és Rétköz
2006 A sóstói múzeumfalu kiállításainak komplex múzeumpedagógiai feldolgozása
In: Múzeumpedagógiai tanulmányok II.
szerk.: Foghtűy Krisztina- Szepesházyné Kurimay Ágnes, Gondolat, Bp.,