belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kuny Domokos Múzeum: Asztalos restauráló képzés

Kuny Domokos Múzeum: Asztalos restauráló képzés

A Kuny Domokos Múzeum „Bútorok reneszánsza - reneszánsz bútorok” címmel megrendezett kiállítás kapcsán kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozások gyakorlati megvalósulására külső helyszínen kerülhetett sor, a Somogyvári Széchenyi Kastély lépcsőház falburkolatának restaurálásához kapcsolódó 200 órás asztalos restauráló képzés keretében. Tata Város Önkormányzata és a Kőkúti Általános iskola testvér kapcsolatot ápol a Somogyvári Diákotthonnal.

Az ott zajló restaurálási munkák koordinátora Dr Morgós András és Papp Kinga Enikő volt. A restaurálási munkákhoz kapcsolódva innovatív múzeumpedagógiai és műemlékvédelmi oktató programmal változatossá tettük a gyermekek számára a gyakorlati és elméleti órákat Feladatunknak és felelősségünknek éreztük a különböző korosztályú, képességű és nevelési igényű gyerekekkel és fiatalokkal az asztalos, restaurátor szakmát megszerettetni. A témához kapcsolódó művészet és műemlékvédelem ismeretét és befogadásának folyamatát segítette elő ez a képzés. Ez a diákotthon lakóinak esetében kiemelt fontosságú, hiszen olyan gyermekek számára nyitottuk ki a művészet kapuját, akik önállóan soha sem juthatnának el a magas kultúra birodalmába. Hatása elsősorban akkor érvényesül, ha a múzeumpedagógiai foglalkozások programja szorosan kötődik a környezetükben folyó munka cél- és tevékenyrendszerhez. Az itt eltöltött órák maradandó élményeket nyújtottak a gyerekeknek, és megtanították őket megfelelően értékelni a múlt emlékeit.

A Somogyvári Általános Iskola és Speciális Szakiskola 30 tanulója a 2013/2014 tanévben asztalos- restauráló képzésen, múzeumpedagógiai foglalkozáson vett részt. Az elméleti és készítés-technikai órák a Széchenyi kastély lépcsőházának faburkolat restaurálásához kapcsolódtak. A 2 tanuló csoport havonta 2 alkalommal képekkel illusztrált bemutató segítségével kitekintést kaphatott a restaurálás-örökségvédelem témakörben. Az enyhe fokban értelmileg akadályozott, speciális nevelési igényű gyermekek és egészséges tanulók is voltak a csoportban. Egyes gyermekek még a fogyatékosságuk mellett cigány származásúak és veszélyeztetettek is.