belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A képzés az EFOP –3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „Múzeumi és könyvtári fejlesztés mindenkinek” című kiemelt projekt támogatásának köszönhetően ingyenes a résztvevők számára.

Múzeumi menedzser képzés – igényre szabva

Újdonságnak számít a hazai múzeumi szakmai továbbképzések palettáján az ingyenesen elvégezhető Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című tanfolyam, melyet a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ indít rövidesen.

A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló modul rendszerű képzés keretében a résztvevők 7 különböző tanfolyam közül válogathatják össze a számukra leginkább érdekes tematikákat. Amennyiben akkreditált tanúsítványt szeretnének a résztvevők a képzés végén kapni, 120 órányi képzést kell elvégezniük olyan kombinációban, hogy a 60 órás Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek című kötelező modul mellé tetszésük és érdeklődésük szerint választanak további két 30 órás képzési modult a hat féle opció közül (Hálózatépítés; Stratégiaalkotás; Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése; PR, Marketing, Kommunikáció képzés; Frontvonal menedzsment; Minőségmenedzsment). A Múzeumi menedzserképzés rugalmasságát jelzi, hogy minden egyes modul önálló képzésként is elvégezhető. Az egyes tanfolyamok végén tanúsítványt adunk, ez azonban nem számít akkreditált tanúsítványnak Azoknak ajánljuk az önálló tanfolyamok elvégzését, akiknek nincs szükségük akkreditált tanúsítványra, csupán a tudásgyarapítás a céljuk.

Hamarosan indul az első modul: Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek

A 2018. február 19-én kezdődő 60 órás képzés a hazai és nemzetközi múzeumi szférában lezajlott változásokra kíván érdemben reagálni. A látogatók számának csökkenése illetve a múzeumok fenntarthatóságának kérdésessé válása világszerte észlelhető tünet. A szemléletváltást jelezi a társadalmi vagy közösségi múzeum irányának előtérbe kerülése, eszerint a múzeum szerves része a helyi közösségnek és képes aktívan részt vállalni a társadalmi problémák kezelésében is. A múzeumok jövőjét meghatározza, hogy milyen válaszokat tudnak találni ezekre a kihívásokra.

Tekintsük át röviden a Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek tematikáját!

A kulturális ágazatban 2013-ban induló változások hatására a muzeális intézmények rendszerében megjelentek a filiálék és az integrált intézmények, melyek irányítása újfajta szemléletet igényel. A muzeális intézmények ágazati irányítását bemutató előadás ebben az új struktúrában rejlő lehetőségeket járja körül.

A jelenleg már minden múzeum számára kötelező küldetésnyilatkozattal néhány éve még alig egy-két múzeum rendelkezett. A stratégiai gondolkodás, a tervezés képessége, a projekt szemlélet, a múzeumi menedzser személyes és szakmai kompetenciái egyre nagyobb fontossággal bírnak, a korábbiaktól eltérő kérdéseket vetnek fel, melyet az új múzeumi menedzserképzés is tükröz.

Nagy súllyal szerepel a humán erőforrás menedzsment témakör a képzésben. Ez azzal magyarázható, hogy a munkaerőpiac folyamatos szűkülésével ma már nélkülözhetetlenné vált a múzeumvezetők számára mindaz a tudás, melynek segítségével a jól képzett munkaerő megszerezhető, motiválható és meg is tartható. A 21. század múzeumában akár létkérdés is lehet az emberi erőforrás gazdálkodáshoz kapcsolódóan az önkéntesség témája, melyet a társadalmi felelősséget vállaló múzeum szemszögéből is tárgyalunk a kurzus során.

A képzés az intézmény működéséhez nélkülözhetetlen olyan területeket is érint, mint az informatika vagy a marketing, a technikai részletkérdések helyett azonban szigorúan csak a vezető számára szükséges stratégiai kérdésekre fókuszálva.

Fontos része a továbbképzésnek a vezetői személyiség fejlesztő tréning, mely a vezetési stratégiák kialakítása mellett gyakorlati segítséget nyújt a médiában történő szerepléshez is. A mai kor elvárásainak megfelelően az egyéni vezetői kompetenciák fejlesztésén túl a csapatmunkában, az együttműködésben rejlő lehetőségek bemutatása is sor kerül a tréning alkalmával.

Hangsúly a gyakorlaton

A korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása fontos szempont volt a képzés megtervezésénél. Éppen ezért a gyakorlati órákat helyeztük képzésünk középpontjába. A gyakorlati műhelymunka óraszámának növekedése nem csak a korábbi képzések résztvevőinek visszajelzéseivel van összhangban, de a modern oktatási trendekkel is egybeesik. Esettanulmányok sorának elemzésével, a saját múzeum példáinak megbeszélésével, vagy előzetesen kézhez kapott tanagyag tárgyalásával a hallgatók a képzésnek nem „csak” résztvevőivé, de aktív részeseivé is válnak. Ilyen módon kerül feldolgozásra például a jogi témakör is, a résztvevők a kapott tananyag alapján saját múzeumuk jogi kérdéseit elemzik a gyakorlati műhelymunka során. A téma fontosságátjelezve a változás menedzsment előadást is gyakorlat egészíti ki, hiszen mára a múzeumi szférára is igaz, hogy semmi sem állandó, csak a változás, amit megfelelő irányultsággal és eszközökkel akár a múzeum javára is lehet fordítani.

A jövő múzeuma, a múzeum jövője

A „Jövő múzeuma, a múzeum jövője” témakör tárgyalása ahhoz ad kulcsot, hogy miként élhetik túl a múzeumok a fenntartásuk válságait, hogyan maradhatnak a társadalom számára nélkülözhetetlenek, milyen kompetenciákra lesz szüksége a jövő múzeumában dolgozó múzeumi szakembereknek.

30 órás választható modulok témakörei

Vannak olyan fontos múzeumvezetési szakterületek, melyek részletesebb bemutatást igényelnek, vagy olyan speciális kérdéseket érintenek, melyek nem tarthatnak számot minden múzeumtípus vezetőjének érdeklődésére. Eme témakörök időszerű kérdéseit különválasztva, az alábbi hat féle szabadon választható, 30 órás képzési modulban tárgyaljuk: Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése; Minőségmenedzsmen; Frontvonal menedzsment; Stratégiaalkotás; Hálózatépítés; PR, Marketing, Kommunikáció.

A 30 órás választható, illetve önállóan is elvégezhető modulokról bővebb információ az alábbi linken olvasható: http://mokk.skanzen.hu/muzeumi-szakembereknek-szolo-kepzesek.html

Jelentkezzen most!

A többségében szentendrei helyszínen, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban zajló képzések létszáma korlátozott, a MOKK maximum 15 főt tud fogadni képzésenként, ezért a továbbképzésekre érdemes már most jelentkezni, mert a helyek hamar betelhetnek. Az ingyenes képzés tartalmazza a nyomtatott oktatási segédanyagot, a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt, az étkezést (büfé, meleg ebéd és vacsora) és a szállást a résztvevők részére a képzés időtartamára.

Még van néhány hely a február 19-én induló Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek

című 60 órás modulra! Ne feledje, hogy amennyiben akkreditált tanúsítványt szeretne kapni a 120 órás továbbképzésről, akkor ennek a modulnak az elvégzése kötelező.

Jelentkezzen vagy érdeklődjön a képzés oktatásszervezőjénél, Andrikó Katalinnál:

Telefonszám: +3630/411-4936

E-mail: andriko.katalin@sznm.hu