belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Gratulálunk Káldy Máriának a Múzeumpedagógiai Életműdíjhoz!

A XV. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón egy olyan múzeumi szakember vehette át a Múzeumpedagógiai Életműdíjat, akinek egész eddigi pályájára igaz a Múzeumok Őszi Fesztiválja ezévi (2017) jelmondata: "Az ajtó nyitva áll!"

Gratulálunk Káldy Máriának a megérdemelt elismeréshez!

 

Gratulálunk Káldy Máriának a Múzeumpedagógiai Életműdíjhoz!

 

A laudáció, melyet dr. Bereczki Ibolya felolvasott a XV. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón:

 

Káldy Mária a modern magyar múzeumi közművelődés egyik meghatározó alakja, megszervezője.

1945. október 6-án Budapesten született. Középiskolai tanulmányai után a Magyar Kábel Műveknél kezdett dolgozni. 1974-ben lett a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, előbb a múzeum titkárságán dolgozott, majd az 1970-es évek közepétől múzeumi népművelési szervezői feladatokat kapott, 1977-től a Skanzen csoportvezetője. Közben a Debreceni Tanítóképző Főiskolán népművelő, könyvtáros diplomát, 1984-ben pedig az ELTE BTK népművelés szakán egyetemi diplomát szerzett. 1986-tól osztályvezetőként az ország egyik legjelentősebb múzeumpedagógiai, ismeretátadási és múzeumi marketing csapatát működtette, amit 2000 és 2007 között közönségszolgálati igazgatóként irányított. 2007-ben kapott kinevezést a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) élére, majd 2008-2014 között szakmai vezetőként irányította a „Múzeumok Mindenkinek” Programot. (TÁMOP

3.2.8.-A). 2016 szeptemberéig, nyugdíjba vonulásáig kiemelkedő szerepet játszott a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ két új európai uniós projektjének előkészítési, majd megvalósítási munkáiban. Kutató- és szervezői munkáját napjainkban is nagy lendülettel folytatja mindannyiunk örömére. Számos elismerés tulajdonosa, többek között 1998-ban Móra Ferenc díjat, 2007-benÉletfa díjat, 2010-ben a MOKK csapatával Múzeumi Nívódíjat kapott, 2015-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Káldy Mária a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban több évtizedes munkásságával az egyik legjelentősebb múzeumi műhelyét hozta létre, de tevékenysége messze túlmutat az intézmény keretein, hiszen számos országos program kidolgozásának vezetője, résztvevője volt. Szakmai tevékenységének középpontjában a múzeumi ismeretátadás komplex megtervezése és megvalósítása állt. A magyarországi múzeumpedagógiai egyik úttörőjeként modern és korszerű módszereket dolgozott ki a hon- és népismeret múzeumi ismeretátadására, valamint az élethosszig tartó tanulás Az élethosszig tartó tanulás elméleti megismertetése után a gyakorlati kialakításban is tevékenyen vett részt: a múzeumandragógiai és a felnőttképzés múzeumi programjait kidolgozta és működtette.

Olyan újszerű módszerek kötődnek a tevékenységéhez, mint a látogatókutatás, múzeumi marketing, a kiállításhasznosítás modern módszertana. Mindezekkel új pályára állította a Szabadtéri Néprajzi

Múzeum látogatófogadással kapcsolatos tevékenységét, s a témáról jelentős számú publikációja is született. Eközben háttérkutatásokban vett részt, közreműködött a Skanzen egyes időszaki kiállításainak rendezésében.

A Múzeumok Mindenkinek Program, a hazai múzeumi élet kiemelt projektje eredményeként az iskolák és múzeumok kapcsolatának eddig soha nem látott mennyiségi és minőségi változása zajlott

le. A program 10 képzése nyomán és hatására jelentősen megnőtt a korszerű kapcsolatos

ismeretekkel rendelkező pedagógusok és múzeumi szakemberek száma. A koordinátori hálózat évén országos szinten szemléletváltás indult el az iskolák és a múzeumok együttműködése során. A projekt

keretében megvalósult kiadványok, a Múzeumi iránytű, a MúzeumIskola, a MOKK honlapja, az e- learning fejlesztések, majd a Múzeumi a’ la Carte együttesen fémjelzik az általa irányított igazgatóság működésének kiemelkedő területeit. A MOKK munkájában kiemelt szerepet játszó hazai feladatok között felsorolni is nehéz a gazdag életmű kiemelkedő elemeit: a 2003-ban elindult Országos Múzeumpedagógiai Évnyitót, a 2006 óta megrendezett Múzeumok Őszi Fesztiválját, vagy az Országos

Múzeumpedagógiai Konferenciákat.

Tisztelettel és örömmel gratulálunk a díjazottnak!