belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

MŐF-KVÍZ 2021

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021 – nyereményjáték Családi Skanzen-belépőért

MŐF-KVÍZ

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

Játék időtarama: 2021. 10. 26 - 11.04

Sorsolás: 2021. 11. 11.

Nyeremény: 4 darab negyedéves családi Skanzen-belépőt sorsolunk ki

A Múzeumok Őszi Fesztiválja honlapján 10 napon keresztül, minden nap megjelenik egy kvízkérdés, amelyre a játékosok három lehetséges válasz közül választják ki a helyes megoldást.

Minden helyes megoldást beküldő részt vesz a 2021. november 11-i sorsoláson. Egy kérdésre mindenki csak egy helyes válasszal pályázhat, azonban minden nap megválaszolhatja az adott kérdést, így nagyobb esélye van a sorsoláson.

  1. A nyereményjátékot 2021. október 26-án hirdetjük meg a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében, a rendezvénysorozat honlapján és Facebook oldalán. A helyesen válaszolók között családi Skanzen-belépőt sorsolunk ki. A nyerteseket a sorsolást követően e-mailben értesítjük.

 

II. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum MOKK

2000 Szentendre

Sztaravodai út 75.

 

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a MOKK képviseletében Rudolf Eszter kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása általa történik.

III. A játékban való részvétel feltételei:

A játékban bárki részt vehet, aki 2021. október 26-a és november 4-e között megválaszolja a napi kvízkérdést.  

 

IV. Eredményhirdetés:

A helyes megfejtők között a sorsolás, a MOKK két munkatársa jelenétében, egy online alkalmazással történik. A nyertesek nevét a Múzeumok Őszi Fesztiválja honlapján hirdetjük ki, valamint e-mailben értesítjük.  

V. Nyeremény:

Családi Skanzen-belépő

VI. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

1. szervezők, mint adatkezelők és adatfeldolgozók a megadott személyes adataikat kizárólag a játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából a jelen pontban írtak szerint kezelje és feldolgozza;

2. nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését.

VII. Egyéb játékszabályok:

1. A Játékból ki vannak zárva a Szabadtéri Néprajzi Múzeum dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2. A játékban a 16 éven aluliak csak szülői beleegyezéssel vehetnek részt.

4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékost az adott játékból kizárja.

5. A sorsolás során a lebonyolító az általa készített jegyzőkönyvben, vagy más, a lebonyolító megítélése szerint hitelt érdemlő bizonyításra alkalmas módon dokumentálja.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

A játék kizárólag a szervező / lebonyolító nyereményjátékának minősül, a Facebook semmilyen formában nem szponzorálja, nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem vesz részt benne és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel nem tartozik. A játékos az adatait a játék szervezőjének / lebonyolítójának bocsátja rendelkezésre, nem a Facebooknak.