belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

MŐF-KVÍZ 2020

MŐF-KVÍZ 2020

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2020

nyereményjáték Képmás magazin előfizetésért és Skanzenbelépőért

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

Játék időtartama: 2020. 10. 19 - 11.08.

Sorsolás: 2020. 11. 11.

Nyeremény: 4 darab negyedéves Képmás magazin előfizetést és 4 darab családi belépő a szentendrei Skanzenbe (Szabadtéri Néprajzi Múzeum).

A Múzeumok Őszi Fesztiválja honlapján minden nap megjelenik egy kvízkérdés, amelyre a játékosok három lehetséges válasz közül választják ki a helyes választ.

Minden helyes megoldást beküldő részt vesz a 2020. november 11-i sorsoláson. Egy kérdésre mindenki csak egy helyes válasszal pályázhat, azonban minden nap megválaszolhatja az adott kérdést, így nagyobb esélye van a sorsoláson.

A nyereményjátékot 2020. október 19-én hirdetjük meg a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében, a rendezvénysorozat honlapján és Facebook oldalán. A helyesen válaszolók között negyedéves Képmás magazinelőfizetéseket és a szentendrei Skanzenbe szóló családi belépőket sorsolunk ki. A nyerteseket a sorsolást követően e-mailben értesítjük.

II. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK)

2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.

A résztvevők személyes adatainak feldolgozását, a nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények eljuttatását a MOKK képviseletében Rudolf Eszter végzi. 

III. A játékban való részvétel feltételei:

A játékban bárki részt vehet, aki 2020. október 19. és november 8. között helyesen válaszolja meg a napi kvízkérdést.  

IV. Sorsolás, eredményhirdetés:

A helyes válaszokat beküldők között a sorsolás a MOKK két munkatársának jelenétében, egy online alkalmazással történik. A nyertesek nevét a Múzeumok Őszi Fesztiválja honlapján hirdetjük ki, valamint e-mailben is értesítjük a nyerteseket.  

V. Nyeremények:

  • negyedéves Képmás magazin előfizetés (4 db)
  • családi Skanzenbelépő (4 db)

VI. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  • a szervezők, mint adatkezelők és adatfeldolgozók a megadott személyes adataikat kizárólag a játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából a jelen pontban írtak szerint kezelje és feldolgozza;
  • nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.
  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését.

 

VII. Egyéb játékszabályok

1. A Játékból ki vannak zárva a Szabadtéri Néprajzi Múzeum dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2. A játékban a 16 éven aluliak csak szülői beleegyezéssel vehetnek részt.

4. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékost az adott játékból kizárja.

5. A sorsolás során a lebonyolító az általa készített jegyzőkönyvben, vagy más, a lebonyolító megítélése szerint hitelt érdemlő bizonyításra alkalmas módon dokumentálja a sorsolást.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

A játék kizárólag a szervező / lebonyolító nyereményjátékának minősül, a Facebook semmilyen formában nem szponzorálja, nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem vesz részt benne és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel nem tartozik. A játékos az adatait a játék szervezőjének / lebonyolítójának bocsátja rendelkezésre, nem a Facebooknak.

 

Szentendre, 2020. október 19.