belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
A Családbarát Múzeum elismerő címeket idén is ünnepélyes keretek között adjuk át.
Találkozzunk a 19. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó 2021. szeptember 27-én Gödöllőn!
Az esemény beharangozója itt érhető el.

Felhívás: Családbarát Múzeum elismerés 2021

Felhívás: Családbarát Múzeum elismerés 2021

 

Felhívás

Családbarát Múzeum cím elnyerésére 2021

 

A felhívás célja

A Családbarát Múzeum felhívás célja a muzeális intézmények ösztönzése arra, hogy szolgáltatásaikat, infrastruktúrájukat, programjaikat családbaráttá tegyék, és elősegítsék a különféle családtípusok minőségi időtöltését, valamint erősítsék a családbarát értékrendet és a családot, mint mikroközösséget.

Hosszabb távú cél, hogy a felhívás nyomán a múzeumok folyamatosan vizsgálják a családok felmerülő igényeit, és lehetőségeikhez mérten igyekezzenek kielégíteni ezeket. Cél továbbá, hogy az intézmények fejlesszék és bővítsék a családokat megcélzó oktatási, nevelési és szociális tevékenységeiket, családbarát szolgáltatásaikat, és ebben szorosan együttműködjenek a különféle családtípusokat segítő szakmai szervezetekkel 

Első alkalommal, 2020-ban nyolc intézmény vehette át az elismerést.

 

A felhívás tárgya

A szakmai kritériumrendszer szerint működő „Családbarát Múzeum” cím elnyerése az adott évben.

 • Az elismerő cím elnyerésére magyarországi, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények és tagintézményeik jelentkezhetnek.
 • A felhívás évente kerül kiírásra és elbírálásra. Második alkalommal a kiírásra 2021. július 31-ig kerül sor.
 • A díjazott múzeumok száma nem korlátozott, az elismerést minden muzeális intézmény vagy tagintézmény elnyerheti, amelyik teljesíti a kritériumrendszerben meghatározott követelményeket.
 • Az elismerő címet megszerezni kívánó múzeumnak a kritériumrendszerben előírt dokumentumokkal kell igazolnia a feltételek teljesülését az adott évre vonatkozóan.

Az elismerés formája

A címet elnyerő múzeumok oklevelet kapnak, melyet a múzeumban kihelyezhetnek. A minősítést igazoló „logó”-t digitális formában is megkapják az intézmények, melyet három éven keresztül – illetve újraminősítésük esetén folytatólagosan – használhatnak az online csatornáikon és kiadványaikban is.

A címet elnyerő múzeum a kihirdetés napjától három éven keresztül használhatja az elismerést, ezt követően újra megpályázhatja.

A kiíró törekszik rá, hogy az elismerést elnyert muzeális intézmények számára lehetőséget biztosítson szakmai fórumokon, konferenciákon, elektronikus és nyomtatott kiadványokban családbarát fejlesztéseik és eredményeik, jó gyakorlataik széles körű bemutatására. Ezért az  elismerő címre nevező intézményektől rövid szöveges bemutatkozást kérünk, melynek javasolt szempontjai itt tölthetők le.

 

A kidolgozás kritériumai, az ajánlások rendszerbe illesztése

A családbarát működés kritériumrendszerében külső (a látogatók által érzékelt) és belső (a múzeum munkatársait és belső folyamatait érintő) szempontok egyaránt szerepelnek.

A cím elnyeréséhez az alábbiakban felsorolt 32 kritérium közül legalább 25-t kell teljesítenie a benyújtó intézménynek. A felhívás A családbarát múzeum kritériumrendszere című mellékletében ezek teljesítéséhez gyakorlati segítséget találnak az elismerésre pályázó intézmények. A családbarát múzeum kritériumrendszere című melléklet itt tölthető le.

 

A minősítés menete

Családbarát Múzeum minősítés elnyerésének feltétele, hogy a fenti kritériumrendszer alapján a múzeum a maximális 32 pontból legalább 25 pontot elérjen, az alábbiak szerint:

 1. A minősítés önértékelés formájában valósul meg, amelyet a múzeum munkatársai végeznek külső résztvevők bevonásával (például egy kisgyermekes családos látogató és egy családokkal foglalkozó szakember).
 2. A minősítés során a múzeum munkatársai előzetesen értékelik az egyes kritériumokat (0 vagy 1 pont) és összegyűjtik a teljesítést igazoló dokumentumokat, linkeket, fotókat.
 3. Ezután a külső résztvevőkkel közösen véglegesítik az értékelést, és erről jegyzőkönyvet készítenek a minősítésbe bevont összes jelenlévő aláírásával.
 4. A 25 pontot meghaladó minősítést a jegyzőkönyvvel és igazoló anyagokkal együtt a múzeum elküldi a minősítést végző, szakemberekből álló bizottságnak, ahol elbírálásra kerül.
 5. A minősítést első alkalommal 2021. szeptember 14-ig kell elvégezni és eredményét megküldeni elektronikus formában a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központnak, a csaladbaratmuzeum@skanzen.hu e-mail címre, illetve postai úton egy példányban a 2001 Szentendre, Pf. 63 címre. A borítékra kérjük ráírni: „Családbarát Múzeum”.
 6. Amennyiben a múzeum elnyeri a „Családbarát Múzeum” minősítést, azt a kihirdetés napjától három éven keresztül használhatja és kommunikálhatja a látogatói felé.

A feltételek meglétét szúrópróbaszerűen egy erre felkért bizottság tagjai ellenőrizhetik.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2021. szeptember 14., kedd, 23:59 (e-mailben illetve és a postára adás végső időpontja)

 

A benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

 • Családbarát működés pontozási táblázat - itt tölthető le a formanyomtatvány;
 • Nyilatkozat a Családbarát Múzeum elismerés teljesítéséhez - itt tölthető le a formanyomtatvány;
 • Jegyzőkönyv a minősítésbe bevont összes jelenlévő aláírásával (egyedi, intézményi jegyzőkönyv megfelelő, nincs formanyomtatvány);
 • Fotódokumentáció;
 • Az intézményi honlapról képernyőképek
 • Rövid szöveges bemutatkozás - itt tölthető le a formanyomtatvány

A dokumentumok beküldésekor kérjük figyelembe venni, hogy küldeményenként összesen maximum 8 MB (megabyte) terjedelmű online küldeményt tud a postafiók fogadni.

 

További kérdés esetén, kérjük, hogy e-mailben érdeklődjön:

csaladbaratmuzeum@skanzen.hu

 

A felkészüléshez és az önértékeléshez ajánljuk

Megjelent a Múzeumi iránytű kiadványsorozat 28. köteteként a Fókuszban a közönség – Útmutató a család, gyermek és iskolabarát múzeumi működéshez, a múzeumpedagógia, az önkéntesség és az IKSZ minőségmenedzsmentjéhez című kiadványunk, mely segítséget jelenthet a Családbarát Múzeum cím elnyeréséhez. A kiadvány itt tölthető le. A kötet a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében jelent meg.

A Családbarát Múzeum kritériumrendszert a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével kidolgozó szakértői csoport tagjai között a múzeumi szakembereken kívül óvodapedagógus, pedagógus, egyetemi oktató, kisgyermekes szülő és nagycsaládos szülő is volt, továbbá a családbarát múzeum kritériumrendszerét véleményezték családokkal foglalkozó civil szervezetek is: a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Egyszülős Központ, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és a Fiatal Családosok Klubja. 

 

Kapcsolódó cikkek
A Családbarát Múzeum elismerésről dióhéjban
Mely intézmények vehették át 2020-ban a Családbarát Múzeum elismerést?