belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Alkalmazott muzeológia - kihelyezett képzés a Skanzenben

A képzés a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Muzeológiai Tanulmányok Kihelyezett Tanszékén, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban valósul meg.

A képzés célcsoportját azok a szakemberek és (alapszakon) frissen végzett diplomások adják, akiknek középtávú céljuk közgyűjteményben dolgozni, múzeumi munkát végezni. A szak olyan szakembereket kíván képezni, akik képesek a muzeológia, a gyűjteményezés, a kiállítások, kurátori munka, múzeumi ismeretátadás területén komplex – többek között történeti, társadalmi, kulturális és filozófiai – összefüggések feltárására és elemzésére, és ezek hangsúlyozottan gyakorlati, alkalmazott megvalósítására. A muzeológia szakirányú továbbképzés alkalmat ad arra, hogy a szaktudomány elméleti ismeretanyagát ki lehessen egészíteni a gyakorlati tudnivalókkal, alkalmazott ismeretekkel.

Képzési idő: 2 félév, az előadások hetente pénteken és szombaton zajlanak.
 
Képzés helye: Szentendre (Skanzen)
 
A képzés önköltséges, a tandíj összege 159 000 Ft / félév.
 
A felvétel feltétele:
Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
 
A képzésben megszerezhető szakképzettség neve: múzeumi szakreferens.
 
A képzés kezdete: 2021. szeptember 06.
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. AUGUSZTUS 20.

Jelentkezés módja: Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

2021. augusztus 1-20. között postázza a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályának levelezési címére (DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400.), mivel a Tanulmányi Osztály az adott időintervallumban szabadságolások miatt zárva tart!

 

Jelentkezési lap (word)

A szak leírása és a képzési háló

A továbbképzési szak tájékoztatója.pdf

 

Kapcsolattartó

A Debreceni Egyetem részéről:

Prof. Dr. Keményfi Róbert, Dr. Kavecsánszki Máté

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

tel/fax: +36 (52) 512 900/22410, +36 (52) 512 958

email: kavecsanszki.mate@arts.unideb.hu

 

Forrás:

https://btk.unideb.hu/
https://neprajz.unideb.hu/hu/szakiranyu-tovabbkepzes