belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

MúzeumokMa 2020 - Ajánlások a múzeumi munkatársak számára

Megjelen a MOKK munkatársakat is bevonó MúzeumokMa 2020 kutatócsoport első ajánláscsomagja, mely a múzeumi munkatársaknak szól.

 MúzeumokMa 2020 - Ajánlások a múzeumi munkatársak számára

MúzeumokMa 2020 kutatásban 2020 tavaszán meghatározott szempontok alapján összeállított online kérdőíves felmérését végeztünk intézményvezetők, középvezetők, múzeumi munkatársak, valamint szolgáltatók körében; második lépésben mélyinterjúkat készítettünk a módszertanhoz igazodó elvek mentén kiválasztott kollégákkal; majd az intézményvezetők, valamint a szféra véleményvezéreinek részvételével több fókuszcsoportos beszélgetést tartottunk. A kutatás részeredményeit 2021. első félévében egy tizennyolc részes publikáció-sorozatban ismertettük, valamint számos konferencia előadáshoz biztosítottak háttéranyagot.

A kutatás és az eddig megjelent publikációk pozitív visszajelzést kaptak a szakmától, ezért fontosnak tartjuk, hogy a következő szakaszban az eredmények közlésén túl konkrét ajánlásokat is megfogalmazzunk a szakma és a döntéshozók részére. Ennek fontosságáról beszélt Kassai Hajnal múzeumi főosztályvezető is a nemrég megjelent interjújában. A munkatársaknak összeállított ajánlásokat egy sorozat első részeként adjuk közre, amelyet hamarosan követnek a közép- és felsővezetőknek, intézményfenntartóknak, döntéshozóknak szóló ajánlások, valamint terveink szerint a kutatás utánkövetése.

A múzeumi munkatársak részére megfogalmazott ajánlások figyelembevételét alapvetőnek gondoljuk egy korszerű, együttműködésen alapuló, a szolgáltató értékrendet képviselő muzeális intézmény esetében. Mindazonáltal az, hogy mely javaslatokat képes prioritási listája élérehelyezni és a mindennapi munkavégzése során megvalósítani az adott dolgozó, nagyban függ az intézményben betöltött szerepétől, szakmai ambícióitól, valamint meglévő, illetve a szakmai munka során megszerzett kompetenciáitól. Nem szükséges és nem is lehet az ajánláscsomag minden pontjátegyéni szintenteljesíteni, de az elvárások mentén kialakított értékrend ismert és mértékadó kell, hogy legyen minden múzeumi munkatárs számára.


Bízunk abban, hogy a kutatás eredményei számos szakmai folyamatot fognak a jövőben segíteni, támogatást nyújtanak a vezetők döntéseihez és iránytűvé válnak a múzeumi szférában dolgozók számára.

Az Ajánlások a múzeumi munkatársak számára című dokumentum itt tölthető le.