belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Ferenczy Múzeumi Centrum: Beszélő tárgyak, beszédes arcok

 Ferenczy Múzeumi Centrum: Beszélő tárgyak, beszédes arcok

A Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményében fontos helyet foglal el Czóbel Béla hagyatéka. A Czóbel Béla portréfestészetét bemutató foglalkozást és a LOOK AT ME! angol nyelvű kiadványt a 2022-ben nyílt Két paletta. Modok Mária & Czóbel Béla című tárlathoz készítettük.

 

Ferenczy Múzeumi Centrum: Beszélő tárgyak, beszédes arcok
A foglalkozás célja, hogy a résztvevő diákok képet kapjanak a két alkotóról, Czóbel Béláról hangsúlyosabban, valamint felismerjenek olyan stíluselemeket, amelyek alapján az alkotók beazonosíthatóak. Fontos szempont az is, hogy megitanuljanak alapvető festészeti fogalmakat (pl. portré, komplementer színek stb.). A diákok tudására, élményeire, tapasztalataira építve a cél, hogy kihangosítsák és összefésüljék gondolataikat a modern és kortárs festészetről, fejlesszék az elvont gondolkodást, bátorítsák az önálló véleményalkotást, támogassák a csoportmunkát és nem utolsó sorban erősítsék az élményen alapuló befogadást.

Ferenczy Múzeumi Centrum: Beszélő tárgyak, beszédes arcok


A foglalkozáson fontos szerepet játszik a figyelemkoncentráció, az önmegfigyelés és a karaktermegfigyelés. A kreativitást fejlesztő alkotás mellett mozgásos gyakorlatok is színesítik a foglalkozás módszertani palettáját. Újszerűség: Mindannyian nézünk tükörbe, mindannyian készítünk szelfit, mindannyiunknak fontos, hogyan jelenünk meg, hogyan reprezentáljuk magunkat, milyen képet festünk magunkról a környezetünkben élő embereknek. A foglalkozás és a kiadvány elkészítésekor is ezt az alapvető igényt tartották szem előtt, ami szervesen összekapcsolható az emberábrázolás témájával, az önreprezentáció kérdésével a művészetben. A foglalkozás és a kiadvány is az önmegfigyelés és az önreflexió fejlesztését szolgálja. Figyelembe véve a célcsoport életkori sajátosságait és tanulási igényeit, arra az elhatározásra jutottak, hogy a kiadványt angol nyelven jelentetik meg, hogy még jobban felkeltsék a célcsoport képzőművészet és festészet iránti érdeklődését.

Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült!

Laudáció

Írta: Berényi Marianna, a Magyar Néprajzi Múzeum Kommunikációs Főosztályának vezetője, a Magyar Múzeumok Online főszerkesztője

A Ferenczy Múzeumi Centrum Beszélő tárgyak, beszédes arcok foglalkozása, valamint a hozzá kapcsolódó kiadványa A Két paletta. Modok Mária & Czóbel Béla című tárlathoz készült magyar és angol nyelven, hogy az említett alkotók portréfestészetét a felsőtagozatos diákokhoz és a 9-10. osztályos középiskolásokhoz élményszerűen hozza közel. György Gabriella és Sütő Tünde múzeumpedagógusok olyan innovatív, mozgás tevékenységeket is ötvöző, kooperációt és szociális képességeket, figyelemkoncentrációt, ön- és karaktermegfigyelést is fejlesztő programot dolgozott ki, amely több művészeti ághoz, a modern és kortárs festészethez kapcsolódva teszi értelmezhetővé a mindennapos szelfikultúra időszakában a portréfestészet műfaját. A foglalkozáson, amelyen eddig több mint 1100 diák vett részt, nemcsak Czóbel Béla és Modok Mária művészete válik értelmezhetővé, hanem lebomlanak a művész és a portréfestészet sztereotípiái, megtapasztalhatóvá válik a modell és a művész kapcsolata. A foglalkozáshoz készült ötletes kiadvány vizuális képességfejlesztő és nyelvvizsga-témákat feldolgozó feladatai pedig a múzeum falain kívül, formális és informális környezetben is teljesítik ezt a küldetést.

A Ferenczy Múzeum múzeumpedagógusai olyan innovatív, mozgás tevékenységeket is ötvöző, kooperációt és szociális pességeket, figyelemkoncentrációt, ön- és karaktermegfigyelést is fejlesztő programot és kiadványt dolgoztak ki, amely több művészeti ághoz, a modern és kortárs festészethez kapcsolódva teszi értelmezhetővé a mindennapos szelfikultúra időszakában a portréfestészet műfaját. A foglalkozáson, amelyen eddig több mint 1100 diák vett részt, nemcsak Czóbel Béla és Modok Mária művészete válik értelmezhetővé, hanem lebomlanak a művész és a portréfestészet sztereotípiái, megtapasztalhatóvá válik a modell és a művész kapcsolata.