belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A képzés az EFOP –3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „Múzeumi és könyvtári fejlesztés mindenkinek” című kiemelt projekt fenntartási időszakában valósul meg.

Amit nem kommunikálunk, az nincs is!

Ma a múzeumoknak gyakran a kényelmetlenséget is vállalniuk kell: a kereskedelmi és a szolgáltató múzeumi szemléletet elsajátítva, saját marketingtevékenységüket jól kialakítva, kulturális klaszterekbe szerveződve és egymással kooperálva lehet csak esélyük talpon maradni. Fontos, hogy mit, mikor és hogyan kommunikál magáról a múzeum.

A forprofit szférából érkező kommunikációs szakemberek valamint egy tévéstáb közreműködésével 2022. június 20. és 23. között ismét megszervezi egyik sikerképzését, a 30 órás PR, marketing, kommunikáció képzést a Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) Szentendrén, a Skanzenben.

Amit nem kommunikálunk, az nincs is!

A gyakorlatorientált képzés a múzeumi kommunikáció leghatékonyabb eszközeinek megismertetése mellett a válságkommunikációra és a profi interjúadásra is felkészíti a résztvevőket. A képzésen megszerezhető ismeretek révén a résztvevők képessé válnak a múzeum célcsoportjaira és közösségeire szabott kommunikációs stratégia kialakítására és alkalmazására, az online és offline kommunikációs csatornák hatékonyabban felhasználására és akár külső partnerek, forprofit cégek bevonzására és bevonására is a sikeres társadalmi marketing és márkaépítés céljából.

A szakmai képzés különlegességét az adja, hogy a nonprofit marketing stratégiájának és eszközeinek megismerésén túl a résztvevők kommunikációs helyzetgyakorlatokban, majd egy valódi stáb kamerája előtt, próbainterjú szituációban is kipróbálhatják magukat. A képzés lezárásaként saját munkaterületükhöz kapcsolódó PR, marketing, vagy kommunikációs elképzeléseikről tartanak prezentációt, ezáltal egymás munkájába is betekinthetnek és hozzászólásaikkal, javaslataikkal is segíthetik egymást. A kisebb csoportokban zajló munka a kapcsolatépítésre, további együttműködések kibontakoztatására is kiváló lehetőséget biztosít.

Amit nem kommunikálunk, az nincs is! Amit nem kommunikálunk, az nincs is!

A tanfolyamot felsőfokú végzettséggel rendelkező múzeumi munkatársaknak ajánljuk. A továbbképzés a Múzeumi menedzserképzés 120 órás modulos rendszerű tanfolyam egyik választható 30 órás modulja is egyben. Az egyes modulokat, így a PR, marketing, kommunikáció képzést önálló tanfolyamként is el lehet végezni, ezzel a MOKK lehetőséget biztosít bármely beosztásban dolgozó múzeumi szakember számára PR, marketing és kommunikáció ismeretei gyarapítására, és tanúsítványt állít ki a nem akkreditált képzés sikeres elvégzéséről.

A képzés által érintett tematikák:

  • Múzeumi kommunikáció: kommunikációs csatornák és felhasználási lehetőségeik, hírszerkesztési gyakorlat, válságkommunikáció, múzeumi kiadványok típusai, Múzeumi a'la carte
  • Marketing és múzeum kapcsolata: Mit jelent a múzeumi marketing? Szolgáltató múzeumi szemlélet, forrásteremtés, lobbizás
  • Múzeumi stratégia és PR: kommunikációs gyakorlatok, múzeumi imázsépítés PR eszközökkel
  • Interjúadási technikák

A négy egymást követő napon zajló képzésre a szervezők max. 15 résztvevőt várnak. A részvételi díj 92.000 Ft.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2022. május 31.

Online regisztrációs felület:
http://moma.mokk.skanzen.hu/public/iframe?id=6a08b38bef7ea5a9e797dfb7ab4d29c217908656

További információ a képzésről:
https://mokk.skanzen.hu/pr,-marketing,-kommunikacio-pm30t