belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Egyedül nem megy – avagy mit nyújthatnak egymásnak a múzeumok és felsőoktatási intézmények című korábbi írásunk itt olvasható.

Milyen a hazai felsőoktatási intézmények és a múzeumok kapcsolata?

2020. április 14. és szeptember 1 között nagyszabású és komplex kutatás zajlik a Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatóságaként működő Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) vezetésével arra vonatkozóan, hogy mi jellemzi a hazai muzeális intézmények és a felsőoktatási intézmények kapcsolatát. A kutatás megalapozza azt a módszertani fejlesztést, amely arra szolgál, hogy mindkét terület minél jobban ki tudja használni az együttműködésben rejlő lehetőségeket.  

A kutatás nem előzmények nélküli. A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében 2018-2019-ben 19 múzeumi mintaprojekt valósult meg muzeális, köznevelési és felsőoktatási intézmények bevonásával. A mintaprojektes tapasztalatok vizsgálata alapján pedig elkészült a Partnerségben a felsőoktatással. Múzeum – köznevelési intézmény – felsőoktatási intézmény partneri kapcsolatának rendszere című elemző tanulmány, mely a Múzeumi iránytű 29. Érték, hatás, változás. Írások A mi múzeumunk kiemelt projekt eredményeiről című kiadványban jelent meg.

A most indult kutatás a fenti elemzéshez képest jelentősen kiterjeszti a vizsgálat spektrumát, hiszen nem csak a mintaprojektekben részt vevő muzeális intézményekre terjed ki, hanem országos online kutatás keretében a működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények mind nagyobb körét kérdezi meg a felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatukról.

A komplex és országos hatókörű, reprezentatív kutatás a múzeumok és a felsőoktatási intézmények közötti kapcsolat jellemzőit, együttműködésük tartalmi, formai, finanszírozási, humánerőforrás lehetőségeit is feltérképezi.

A kutatás kvalitatív részeként telefonos strukturált interjúk is készülnek. A kutatásba bevont kérdezőbiztosok a magyarországi muzeális intézményeket is megkérdezik és a magyarországi felsőoktatási intézmények egyes meghatározott karjainak lekérdezése is megtörténik. Ezenkívül a már lezárult múzeumi mintaprojektekkel kapcsolatban megjelent publikációk, illetve az egyetemi oktatói tevékenység során született dokumentumok tartalomelemzésére is sor kerül.

A felsőoktatási kutatásról szóló zárótanulmány 2020. végéig elkészül, majd 2020. szeptemberében és októberében országszerte több mint 40, egyetemi oktatóknak és hallgatóknak illetve múzeumi szakembereknek szóló rendezvény szervezésével kívánja felhívni a figyelmet a partnerkapcsolatok hasznára és jó gyakorlataira a MOKK.

Nem ez az egyetlen kutatás, amelyet a MOKK az idén indított. A koronavírus-veszélyhelyzet kapcsán már megkérdezte az óvodai, általános és középiskolai pedagógusokat, hogy milyen segítséget igényelnének a múzeumoktól a digitális oktatásra történő átállás támogatásához. Jelenleg még folyik a MOKK által indított Online múzeumi tartalmak a digitális felsőoktatás támogatására című online felmérés, mely szintén azt a célt szolgálja, hogy a hazai múzeumok a jelenlegi rendkívüli járványügyi helyzetben is érdemben támogathassák digitális tartalmaikkal a felsőoktatás online képzéseit, és járulhassanak hozzá a hallgatók és az oktatók felkészüléséhez.