belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Éri István-díjban részesült Káldy Mária

2020. szeptember 3-án rendezték a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület éves közgyűlését Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az áprilisról elhalasztott eseményen a járványhelyzetre való tekintettel a szokásostól némileg kevesebb, mintegy hetven fő vett részt. Dr. Bereczki Ibolya elnöki köszöntőjét követően átadták a Társaság 2020. évi személyi kitüntetéseit. Tóth Arnold ügyvezető elnök elmondta, hogy idén kimagasló volt a díjakra érkező felterjesztések száma, a három kitüntetésre összesen tíz jelölt közül dönthetett a Választmány júliusi ülése. 

Nagy örömünkre az idei díjazottak egyike Káldy Mária, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) korábbi igazgatója, jelenlegi főtanácsadója kiemelkedő szakmai életútjáért és a Pulszky Társaságban a magyar múzeumügy érdekében végzett több évtizedes tevékenységéért Éri István-díjban részesült.

Éri István-díj kitüntetésben részesült Káldy Mária

A díjat a Pulszky Társaság egyik kezdeményezőjének, alapítójának és kiemelkedő vezetőjének, Éri Istvánnak az emlékére, születésének 85. évfordulója alkalmából alapította a Társaság. Első átadására 2016-ban került sor, azóta minden évben egy-egy kolléga kapta meg. Az elismerés az egyesület azon tagjának adományozható, aki hosszabb távon kiemelkedő és hatásában jelentős tevékenységet folytatott, folytat a társaság szakmai, érdekképviseleti és/vagy szervezési munkája terén, lényegesen hozzájárulva ezzel egyúttal a magyar múzeumügy fejlesztéséhez is.

Káldy Mária 1974 augusztusától negyvenkét éven át volt különböző szinteken közművelődési munkatársa Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak. Aktív része volt a tájegységi-tematikus tárgygyűjtésekben, gyűjtési útmutatók készítésében és ezek népszerűsítésében. Fontos szerepe volt abban, hogy a ma pályán lévő néprajzos, történész, természettudományos muzeológusok és a múzeumi közművelődés-kultúraközvetítésben dolgozók folyamatos figyelmet és törődést kapjanak a benevelő pályatársaktól életkortól és pozíciótól függetlenül.

Nemzetközi példáknak és jó gyakorlatoknak a hazai viszonyokkal való összevetése nyomán, minőségi szakembergárdával dolgozta ki többek között az egész magyar múzeumügy fejlődését meghatározó alábbi programokat:

 

Mindezek mellett számos országos felmérésnek, a múzeumok működésére irányuló kutatásnak való kezdeményező résztvevője. 1991-től tagja a PT-MME-nek; 1995–2005 között szerkesztőbizottsági tagja volt a Múzeumi Hírlevélnek. Egyik kezdeményezője az egykori Közművelődési Tagozatnak, majd a 2009-ben megalakult Múzeumandragógiai Tagozatnak, amelyben napjainkig tevőleg vesz részt szervezőként és témavezetőként, valamint kötetsorozat szerkesztőként. A Választmánynak 2005 és 2017 között volt tagja.

2015-ben megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetését, 2017-ben pedig a Múzeumpedagógiai Életműdíjat.

Pulszky Ferenc-díjat vehetett át Dr. Szakáll Sándor (Herman Ottó Múzeum – Miskolci Egyetem) mineralógus, muzeológus, egyetemi tanár, az MTA doktora, kiemelkedő szakmai életútja, a magyar múzeumügy és ezen belül a természettudományos muzeológia terén végzett példaértékű munkássága elismeréseként.

A 40 éven aluli fiatalok Pulszky Károly-díját idén ketten kapták: Mlakár Zsófia történész muzeológus (Dobó István Vármúzeum) és Dr. Polgár Balázs Dávid régész muzeológus (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum), mindketten az eddig elért eredményeik, és példaértékű szakmai elkötelezettségük elismeréseként.

 

forrás: http://pulszky.hu/news/atadtak-a-pulszky-tarsasag-elismereseit/